Doa Untuk Santri Berangkat Mondok

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 17 Juni 2020 20:00
Doa Untuk Santri Berangkat Mondok
Pondok pesantren jadi pilihan orangtua untuk pendidikan anak-anak.

Dream - Tahun Ajaran Baru akan berlangsung sebentar lagi. Pemerintah juga telah memutuskan Juli tetap menjadi bulan dimulainya Tahun Ajaran 2020-2021.

Mungkin ada sebagian dari para orangtua tidak memasukkan buah hatinya di institusi pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah. Mereka lebih merasa aman jika anak-anaknya menempuh pendidikan di lingkungan pesantren.

Sudah banyak dipahami, Indonesia memiliki banyak sekali pesantren. Tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Pesantren menjadi institusi pendidikan yang kini mulai banyak digemari. Sebab, institusi ini tidak hanya mengajarkan materi formal seperti ilmu-ilmu agama melainkan juga mendidik akhlak para santri.

Nah, saat Juli nanti, sejumlah pesantren mulai menggelar pembelajaran. Meski tidak sedikit juga yang masih tutup dan menunggu pandemi Covid-19 berakhir.

Untuk para orangtua, ajarkan doa ini kepada buah hati saat hendak berangkat mondok.

1 dari 5 halaman

Doa Berangkat Mondok

Doa Berangkat Mondok© Dream.co.id

Nawaitut ta'alluma wat ta'lima wat tadzakkura wat tadzkira wan naf'a wal intifa’a wal istifadata wal hatstsa 'alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtighaa wajhillahi wa mardlatihi wa qurbihi wa tsawabihi. Allahumma nawwir bil kitabi bashari wasyrah bihi shadri wasta'mil bihi badani wa athliq bihi lisani wa qowwi bihi janani wa asri' bihi fahmi wa qowwi bihi azmi bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin.

Artinya,

" Saya niat belajar dan mengajar, mengingat dan mengingatkan (ilmu), memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi keutamaan dan mencari keutamaan, menganjurkan berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunah rasul-Nya, menyeru kepada petunjuk, menunjukkan kepada kebaikan, demi mengharap dapat berjumpa dengan Allah dan keridaan serta pahala-Nya. Ya Allah, berilah cahaya pada pandanganku dengan kitab (Mu), dan lapangkan dadaku dengannya, dan gerakkan badanku untuk beramal dengannya, dan gerakkan lisanku untuk berucap dengannya, dan kuatkan dengannya hatiku, dan cepatkan pahamku atasnya, dan kuatkan niatku dengannya, melalui pertolongan dan kekuatan-Mu, karena tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu, wahai Dzat Yang Maha Paling Pengasih."

2 dari 5 halaman

Doa Mohon Petunjuk Agar Keputusan Suatu Urusan Bisa Adil

Dream - Setiap orang selalu punya urusan. Baik yang hanya menyangkut dirinya maupun orang banyak. Belum lagi jenis urusan tersebut berkaitan dengan banyak hal. Terutama urusan terkait kemaslahatan bersama.

Tentu setiap urusan membutuhkan jalan keluar. Cara penyelesaian yang tepat sehingga bisa diterima oleh semua pihak.

Ketika diminta menjadi pihak yang memutuskan urusan tersebut, kita akan dilanda kegundahan. Khawatir jika keputusan yang diambil tidak tepat atau hanya menyenangkan salah satu pihak.

Dalam situasi tersebut, dianjurkan memohon petunjuk kepada Allah SWT. Salah satu caranya dengan membaca doa yang tertuang dalam Surat Al A'raf ayat 89.

 

3 dari 5 halaman

Doa Mohon Petunjuk

Doa Mohon Petunjuk Atas Urusan© Dream.co.id

Rabbanaftakh bainana wa baina qoumina bil khaqqi wa anta khoirul fatikhin.

Artinya,

" Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kamu dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi Keputusan yang sebaik-baiknya."

4 dari 5 halaman

Doa Permohonan Ampunan dari Dosa Terulang dan Anjuran Istiqamah

Dream - Tobat, amalan yang selalu dianjurkan untuk dijalankan secara rutin. Bisa setiap hari, bahkan setiap jam.

Ini karena kita tidak pernah bisa lepas dari dosa. Setiap detik, kesalahan bisa kita lakukan.

Bahkan meski sudah bertobat, peluang kita untuk mengulangi perbuatan buruk tetap ada. Baik sadar maupun tidak, kita bisa melakukannya.

Itulah mengapa nasihat untuk tobat selalu mendorong kita agar rutin melakukannya. Semata agar kita dapat menghapus dosa tersebut.

Selain itu, dianjurkan untuk rutin membaca istighfar ini. Agar kita bisa terhindar dari dosa maksiat yang terulang.

 

5 dari 5 halaman

Istighfar dari Dosa Yang Terulang

Doa Istighfar© Dream.co.id

Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzanbina tubtu ilaika minhu tsumma 'udtu fihi wa astaghfiruka lima wa'adtuka bihi min nafsi tsumma akhlaftuka fihi wa astaghfiruka lima aradtu wajhakal karimi fa kholathohu ghairuka wa astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta 'alaiha 'alayya fasta'antu biha 'ala ma'shiyatika wa astaghfiruka ya 'alimal ghaibi wasy syahadati min kulli dzanbin ataituhu fi dhiyain nahari wa sawwadil laili fi malain wa kholain wa sirrin wa 'alaniyatin ya halim.

Artinya,

" Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu dari segala dosa yang mana aku telah bertaubat kepada-Mu namun aku mengulanginya lagi. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu atas apa yang aku telah berjanji kepada-Mu kemudian aku khilaf kepada-Mu. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu atas apa yang telah aku maksudkan untuk berbakti hanya kepada-Mu kemudian ada sesuatu selain dirimu yang mencampurinya. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku namun aku gunakan untuk bermaksiat kepada-Mu. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Mengetahui alam ghaib dan alam nyata, dari setiap dosa yang aku lakukan di siang hari dan di waku malam, dalam keadaan ramai dan keadaan sepi, dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan, wahai Dzat Yang Maha Sangat Mengampuni."

Sumber: Bincang Syariah

Beri Komentar