18 Doa Sehari-Hari yang Diajarkan Rasulullah, Amalan Sunah Tiap Memulai dan Mengakhiri Aktivitas

Reporter : Arini Saadah
Rabu, 20 April 2022 06:00
18 Doa Sehari-Hari yang Diajarkan Rasulullah, Amalan Sunah Tiap Memulai dan Mengakhiri Aktivitas
Banyak doa sehari-hari yang bisa dipanjatkan sejak bangun tidur hingga menjelang tidur kembali.

Dream – Berdoa merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai wujud permohonan seorang hamba kepada Allah SWT. Berdoa juga disebut sebagai inti ibadah, sebab doa menjadi sarana untuk berkomunikasi kepada Tuhan.

Doa juga menjadi upaya untuk membersihkan jiwa dari hal-hal buruk. Bahkan doa disebut sebagai usaha terakhir yang dilakukan setelah berusaha.

Inilah mengapa Allah menganjurkan kepada hamba-Nya untuk berdoa. Sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Saw. Beliau memiliki kebiasaan yang baik seperti membaca doa sehari-hari dalam menjalani aktivitas.

Banyak doa sehari-hari yang bisa dipanjatkan sejak bangun tidur hingga menjelang tidur kembali. Biasanya doa sehari-hari ini diajarkan sejak dini kepada anak-anak, seperti doa mau tidur dan bangun tidur, doa masuk kamar mandi, doa masuk dan keluar masjid, dan lain sebagainya.

1 dari 8 halaman

Kumpulan Doa Sehari-hari

1. Doa sebelum Tidur

Setan akan menggoda manusia ketika tidur, sebab kondisi tubuh sedang lemah saat tidur. Inilah mengapa penting membaca doa sehari-hari sebelum tidur. Berikut bacaan doa sebelum tidur yang dianjurkan selalu dibaca sebelum memejamkan mata:

Bismikallaahumma ahyaa wa bismika amuut.

Artinya: “ Dengan menyebut nama Allah, aku hidup dan aku mati."

 

2. Doa Bangun Tidur

Setelah bangun dari tidur, juga dianjurkan membaca doa sehari-hari usai bangun tidur. Doa ini merupakan ucapan syukur karena telah dihidupkan kembali oleh Allah setelah tidur. Sebab tidur sama hampir sama dengan orang mati.

Alhamdu lillahil-ladzii ahyaanaa ba’da maa amaa tanaa wa ilahin nusyuur.

Artinya: “ Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati (membangunkan dari tidur) dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan."

2 dari 8 halaman

3. Doa Masuk Kamar Mandi

Kamar mandi disebut sebagai tempat di jin dan setan bersemayam. Oelh karenanya sebelum memasuki kamar mandi Sahabat Dream dianjurkan membaca doa sehari-hari terlebih dahulu. Ini dia bacaan doa masuk kamar mandi:

Allahumma innii a'uudzubika minal khubutsi wal khobaitsi.

Artinya: “ Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan."

 

4. Doa Keluar Kamar Mandi

Saat keluar dari kamar mandi, kamu juga perlu membaca doa berikut:

Ghufraanakal hamdu lillaahil ladzii adzhaba 'anil adzaa wa 'aafaanii.

Artinya: “ Dengan mengharap ampunanMu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan.”

3 dari 8 halaman

5. Doa Sebelum Makan

Ketika hendak makan, setan turut serta ikut memakan hidanganmu. Namun ketika kamu memulainya dengan menyebut nama Allah, maka setan tidak akan berani ikut makan denganmu. Berikut bacaan doa sebelum makan:

Allâhumma bârik lanâ fî mâ razaqtanâ wa qinâ adzâban nâr, bismillâh.

Artinya: “ Ya Allah, berkahilah kami pada apa yang telah Engkau karuniakan dan lindungilah kami dari siksa neraka. Bismillah (atas nama Allah).”

 

6. Doa Setelah Makan

Setelah makan pun kamu juga dianjurkan membaca doa sehari-hari sesudah makan. Doa ini sebagai ucapan syukur kepada Allah atas segala nikmat makanan yang telah diberikan.

Alhamdu lillaahil ladzii ath'amanaa wa saqoonaa wa ja'alanaa minal muslimiin.

Artinya: “ Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim.”

4 dari 8 halaman

7. Doa Ketika Bercermin

Ketika bercermin pun, kamu juga perlu membaca doa yang ada dalam deretan doa sehari-hari berikut ini:

Alhamdulillaahi kamaa ahsanta kholqii fahassin khuluqii.

Artinya: “ Segala puji bagi Allah, baguskanlah budi pekertiku sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa wajahku."

 

8. Doa Ketika Akan Berpakaian

Membaca doa sehari-hari termasuk ketika hendak berpakaian bertujuan agar kita terhindar dari sifat sombong dengan pakaian yang kita kenakan. Selain itu doa berpakaian dibaca agar kita terlindungi dari godaan setan yang selalu membisikkan ke arah negatif.

Bacaan doa berpakaian tidak terlalu panjang, sehingga mudah untuk dihafalkan. Berikut doa berpakaian yang perlu kamu ketahui:

Allohumma inni as'aluka min khairihi wa khaira ma huwa lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu.

Artinya: “ Ya Allah, Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan pakaian ini dan kebaikan sesuatu yang di dalamnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pakaian ini dan keburukan sesuatu yang ada di dalamnya."

 

9. Doa Melepas Pakaian

Saat hendak melepas pakaian sehari-hari pun kita juga perlu membaca doa. Berikut bacaan doa ketika hendak melepas pakaian dari tubuh:

Bismillahil ladzi lailaha illa huwa.

Artinya: " Dengan nama Allah yang tiada tuhan selain Dia."

5 dari 8 halaman

10. Doa Keluar Rumah

Doa sehari-hari yang sering dibaca selanjutnya adalah doa ketika keluar rumah. Dengan membaca doa ini, kita berharap kepada Allah SWT agar selalu dalam lindungan-Nya ketika sedang melakukan aktivitas di luar.

Bismillaahi tawakkaltu 'alallahi laa hawlaa walaa quwwata illaa bilaahi.

Artinya: “ Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah."

 

11. Doa Masuk Rumah

Usai selesai aktivitas dari luar dan tiba waktunya pulang, kamu dianjurkan membaca doa ketika masuk rumah. Berikut bacaan doanya:

Allahumma innii as-aluka khoirol mauliji wa khoirol makhroji bismillaahi wa lajnaa wa bismillaahi khorojnaa wa'alallohi robbana tawakkalnaa.

Artinya: “ Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu baiknya tempat masuk dan baiknya tempat keluar dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar dan kepada Allah Tuhan kami, kami bertawakkal.”

6 dari 8 halaman

12. Doa Naik Kendaraan

Ketika sedang bepergian menaiki kendaraan, sebaiknya kamu membaca doa sehari-hari naik kendaraan terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah SWT. Berikut bacaan doa naik kendaraan yang bisa dengan mudah kamu hafalkan:

Subhanallazi sakhkhorolanaa hadzaa wamaakunna lahuu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun.

Artinya: “ Mahasuci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali.”

 

13. Doa Sebelum Belajar

Biasanya ketika belajar, seorang murid mendapati kesulitan dan susah memahami materi pembelajaran. Maka dari itu penting untuk berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Berikut bacaan doa sehari-sehari setiap kali hendak belajar:

Yaa robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.

Artinya: “ Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizqi akan kepahaman.”

7 dari 8 halaman

14. Doa Sesudah Belajar

Setelah belajar pun kamu disarankan membaca doa berikut ini:

Allaahumma innii astaudi'uka maa 'allamtaniihi fardud-hu ilayya 'inda haajatii wa laa tansaniihi yaa robbal 'alamiin.

Artinya: “ Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu wahai Tuhan seru sekalian alam."

 

15. Doa Ketika Hendak Bepergian

Doa sehari-hari selanjutnya yang perlu diketahui adalah doa ketika hendak bepergian, baik bepergian dengan keluarga maupun dengan teman sejawat.

Doa ini memohon agar perjalananmu diberikan kemudahan, kelancaran, dan perlindungan dari Allah SWT. Ini dia doa saat akan bepergian yang bisa kamu baca:

Allahumma hawwin 'alainaa safaranaa hadzaa waatwi 'annaa bu'dahu. Alloohumma antashookhibu fiissafari walkholiifatu fiil ahli.

Artinya: “ Ya Allah, mudahkanlah kami berpergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang menemani dalam berpergian, dan Engkau pula yang melindungi keluarga."

 

15. Doa Keselamatan Dunia dan Akhirat

Agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat, kamu perlu memanjatkan doa sehari-hari berikut ini:

Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil aakhirati hasanah, waqinaa ‘adzaa ban naar.

Artinya: “ Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka.”

8 dari 8 halaman

17. Doa Sebelum Wudhu

Wudhu merupakan aktivitas membersihkan diri dari hadas kecil sebelum beribadah kepada Allah SWT. Sebelum berwudhu, bacalah niat wudhu berikut ini:

Nawaitul wudhuu-a liraf'll hadatsil ashghari fardhal lilaahi ta'aalaa.

Artinya: “ Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil fardu karena Allah."

 

18. Doa Setelah Wudhu

Begitu juga setelah wudhu, umat Islam dianjurkan membaca doa selesai wudhu.

Asyhadu al lâ ilâha illaLlâh wahdahu lâ syarîka lah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasûluhu. Allahumma ij’alni minat tawwâbîna waj’alni minal mutathahhirîn. Subhânaka Allâhumma wa bihamdika asyhadu al lâ ilâha illa Anta astaghfiruka wa atûbu ilaik. Wa shallaLlâhu ‘ala sayyidina Muhammad wa `âli Muhammad.

Artinya: “ Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagian dari orang yang suci. Maha suci engkau Ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, aku meminta ampunan pada-Mu, dan bertaubat pada-Mu. Semoga berkah rahmat Allah senantiasa terlimpahkan pada nabi Muhammad dan keluarganya.”

Beri Komentar