6 Rukun Iman dan Maknanya Menurut Islam yang Wajib Diketahui

Reporter : Arini Saadah
Selasa, 21 Juli 2020 17:17
6 Rukun Iman dan Maknanya Menurut Islam yang Wajib Diketahui
Rukun Iman adalah amalan yang bersifat batiniyah atau keyakinan yang ada di dalam hati.

Dream – Rukun iman dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis ada enam perkara. Di dalam ajaran agama Islam, rukun Iman dan rukun Islam merupakan pilar penting yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat.

Iman artinya membenarkan, percaya. Menurut syariat Islam, Iman bermakna mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan.

Rukun Iman adalah amalan yang bersifat batiniyah atau keyakinan yang ada di dalam hati.

Cara meningkatkan iman umat Muslim adalah dengan rukun iman. Rukun iman dalam agama Islam ada enam perkara seperti yang akan kami ulas di bawah ini dilansir dari berbagai sumber.

1 dari 6 halaman

Iman Kepada Allah

Ilustrasi© Shutterstock

Sebagai umat Muslim, sudah semestinya beriman kepada Allah SWT., yang artinya percaya akan keberadaan Allah. Allah ada sebagai Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya.

Makna dari rukun iman kepada Allah adalah kita meyakini bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah SWT.

Rukun Iman yang pertama ini berarti kita harus meyakini dengan sepenuh hati tentang sifat-sifat Allah yang tercantum dalam 99 Asmaul Husna, sifat-sifat wajib Allah, dan sifat-sifat muhal bagi Allah.

© Dream
2 dari 6 halaman

Iman Kepada Malaikat Allah

Ilustrasi© freepik.com

Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Makna rukun iman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia.

Malaikat adalah mahluk yang diciptakan Allah dari cahaya yang bersifat ghaib. Tugas malaikat adalah menjalankan perintah dari Allah untuk mengawasi seluruh aktivitas umat manusia.

Malaikat adalah satu-satunya mahluk yang paling taat kepada Allah dan senantiasa bertasbih kepada Allah tanpa henti.

Walaupun tidak bisa melihat para malaikat, tetapi manusia bisa meyakini dan mengetahui nama-nama dan tugas-tugas mereka. 10 malaikat Allah yang perlu kamu ketahui adalah Jibril (penyampai wahyu), Mikail (pembagi rezeki), Israfil (peniup terompet sangkakala), Izrail (pencabut nyawa), Munkar dan Nakir (penanya di alam kubur), Raqib dan Atid (pencatat amal), Malik (penjaga neraka), Ridwan (penjaga surga).

3 dari 6 halaman

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah

Ilustrasi© freepik.com

Rukun Iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini apapun yang diturunkan kepada Nabi datangnya ari Allah, terutama empat kitab Allah. kitab Allah yang pertama adalah Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s sekitar abad ke 12 SM.

Taurat berisi firman-firman Allah yang ditujukan untuk bangsa Israel dan berisi sejarah para nabi terdahulu hingga Nabi Musa serta kumpulan hukum.

Kitab yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud a.s sekitar abad ke 10 SM. Kitab Zabur berisi syariat meneruskan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa a.s.

Kitab suci yang ketiga adalah Injil diturunkan kepada Nabi Isa a.s. Kitab Injil mula-mula ditulis oleh murid-murid Nabi Isa untuk bangsa Israel sebagai penggenap ajaran dari Nabi Musa a.s.

Kemudian kitab suci yang terakhir adalah Al-Quran merupakan kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Bahasa Al-Quran berbentuk prosa indah berirama dengan Bahasa Arab. Al-Quran berisi panduan hidup, filsafat, sejarah, peringatan, hukum, dan doa-doa.

© Dream
4 dari 6 halaman

Iman Kepada Nabi dan Rasul

Ilustrasi© freepik.com

Rukun Iman yang keempat adalah iman kepada para nabi dan rasul. Artinya kita harus meyakini bahwa nabi dan rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi.

Beriman kepada nabi dan rasul artinya memercayai segala ajaran baik lisan maupun tindakan sebagai tauladan para nabi dan rasul.

Jumlah nabi dan rasul sangatlah banyak, namun kita diwajibkan memercayai 25 nama-nama nabi dan rasul: Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq, Ya’kub, Yusuf, Ayyub, Syu’aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasaa, Yunus, Zakariya, Yahya, Isa, Muhammad SAW.

5 dari 6 halaman

Iman Kepada Hari Kiamat

Ilustrasi© freepik.com

Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Maknanya adalah memercayai jika hari akhir benar-benar adanya. Hari kiamat merupakan hari dimana seluruh alam semesta dihancurkan dan dimusnahkan.

Iman kepada hari kiamat berarti meyakini dan memercayai tanda-tanda akhir jaman seperti munculnya dajjal, munculnya ya’juj dan ma’juj, turunnya Nabi Isa a.s, terbit matahari dari barat, munculnya binatang Dabbah, munculnya Imam Mahdi, semakin banyak kejahatan dan kriminalitas, serta banyaknya amanah yang tidak dijalankan.

Kemudian, kita juga harus memercayai adanya kehidupan setelah kematian, dimana kehidupan yang kekal sesungguhnya itu ada di akhirat kelak.

© Dream
6 dari 6 halaman

Iman Kepada Qada dan Qadar

Ilustrasi© freepik.com

Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Umat Muslim wajib percaya kepada qada dan qadar yang merupakan takdir Allah yang baik maupun buruk. Takdir merupakan ketentuan yang terjadi di alam semesta.

Iman yang keenam ini kita mengimani bahwa apapun yang terjadi di muka bumi juga kepada diri sendiri sebagai manusia baik maupun buruk merupakan kehendak Allah. Bahwa Allah menciptakan mudharat pasti ada maslahatnya. Di setiap keburukan ada hikmah mendalam.

Takdir ada dua jenis, yaitu takdir mu’allaq (takdir yang bisa berubah) dan takdir mubram (takdir yang mutlak seperti jodoh dan kematian).

 

(Sumber: Merdeka, Dalam Islam, berbagai sumber)

Beri Komentar