Daftar Surat Pendek di Bawah 10 Ayat Mudah Dihafalkan untuk Salat Tarawih

Reporter : Ulyaeni Maulida
Sabtu, 25 April 2020 06:00
Daftar Surat Pendek di Bawah 10 Ayat Mudah Dihafalkan untuk Salat Tarawih
Surat-surat pendek sekaligus membantu mengingat jumlah rakaat dalam salat Tarawih

Dream Sholat tarawih dilaksanakan pada malam hari selama bulan Ramadhan. Jumlah rakaat sholat tarawih biasanya sebanyak 20 rakaat, dilanjutkan 3 rakaat witir. Ada pula yang melaksananya sebanyak 8 rakaat dan 3 rakaat witir.

Namun, karena banyaknya jumlah rakaat dalam sholat tarawih, menyebabkan kita kadang lupa dalam menghitung jumlah rakaat yang sudah dilakukan.

Meskipun tidak ada aturan resmi mengenai surat yang harus dibaca dalam salat tarawih, membaca surat-surat pendek secara berurutan dapat membantu menghitung jumlah rakaat dalam salat tarawih.

Biasanya pada malam 1-15 Ramadhan, rakaat pertama membaca surat-surat pendek kemudian pada rakaat ke dua dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas.

Sementara masuk pada malam 16 hingga akhir Ramadhan, rakaat pertama biasanya membaca surat Al-Qadr kemudian pada rakaat ke dua membaca surat-surat pendek.

Berikut adalah daftar bacaan surat pendek dalam salat Tarawih yang disertai huruf latin.

1 dari 10 halaman

Surat At-Takasur (8 ayat)

Surat Al Kautsar© Dream.co.id

al-hakumut-takasur (1) hatta zurtumul-maqabir (2) kalla saufa ta’lam?n (3) summa kalla saufa ta’lam?n (4) kalla lau ta’lam?na ilmal-yaqin (5) latarawunnal-ja?im (6) summa latarawunnaha ainal-yaqin (7) summa latus`alunna yauma izin ‘anin-na’im (8)

2 dari 10 halaman

Surat Al-Asr (3 ayat)

Surat Al Asr© Dream.co.id

wal-asr (1) innal-insana lafi khusr (2) illallazina amanu wa ‘amilus–salihati wa tawasau bil-haqqi wa tawasau bis–sabr (3)

3 dari 10 halaman

Surat Al-Humazah (9 ayat)

Surat Al Humazah© Dream.co.id

wailul likulli humazatil lumazah (1) allazi jama’a malaw wa ‘addadah (2) yahsabu anna malahu akhladah (3) kalla layumbazanna fil-hutamah (4) wa ma adraka mal-hutamah (5) narullahil-muqadah (6) allati tattali’u ‘alal-af idah (7) innaha ‘alaihim mu sadah (8) fi amadim mumaddadah (9)

4 dari 10 halaman

Surat Al-Fiil (5 ayat)

Surat Al fiil© Dream.co.id

a lam tara kaifa fa’ala rabbuka bi as–habil-fil (1) a lam yaj’al kaidahum fi tadlil (2) wa arsala ‘alaihim tairan ababil (3) tarmihim bihijaratim min sijjil (4) fa ja’alahum ka’asfim ma kul (5)

5 dari 10 halaman

Surat Quraisy (4 ayat)

Surat Al Quraisy© Dream.co.id

 

li`ilafi quraisy (1) ilafihim rihlatasy-syita`i was–saif (2) falya’budu rabba hazal-bait (3) allazi at‘amahum min ju‘iw wa amanahum min khauf (4)

6 dari 10 halaman

Surat Al-Maun (7 ayat)

Surat Al Maun© Dream.co.id

a ra`aitallazi yukazzibu bid-din (1) fa zalikallazi yadu ul-yatim (2) wa la yahuddu ‘ala ta’amil-miskin (3) fa wailul lil-musallin (4) allazina hum ‘an salatihim sahun (5) allazina hum yura`un (6) wa yamna’unal-ma’un (7)

7 dari 10 halaman

Surat Al-Kausar (3 ayat)

Surat Al Kausar© Dream.co.id

inna a’tainakal-kausar (1) fa salli lirabbika wan-har (2) inna syani aka huwal-abtar (3)

8 dari 10 halaman

Surat Al-Kafirun (6 ayat)

Surat Al Kafirun© Dream.co.id

qul ya ayyuhal-kafirun (1) la a budu ma ta’budun (2) wa la antum abidua ma a’bud (3) wa la ana abidum ma abattum (4) wa la antum abiduna ma a’bud (5) lakum dinukum wa liya din (6)

9 dari 10 halaman

Surat An-Nasr (3 ayat)

Surat An-Nasr© Dream.co.id

iza ja a nasrullahi wal-fat-h (1) wa ra`aitan-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja (2) fa sabbih bihamdi rabbika wastagfir-h, innahu kana tawwaba (3)

10 dari 10 halaman

Surat Al-Lahab (5 ayat)

Surat Al Lahab© Dream.co.id

tabbat yada abi lahabiw wa tabb (1) ma agna ‘an-hu maluhu wa ma kasab (2) sayasla naran zata lahab (3) wamra`atuh, hammalatal-hatab (4) fi jidiha hablum mim masad (5)

Beri Komentar