Doa Agar Dapat Kemantapan Hati Saat Harus Memilih

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 12 Februari 2019 09:00
Doa Agar Dapat Kemantapan Hati Saat Harus Memilih
Pilihan kadang membuat kita ragu. Baca doa ini agar yakin dengan pilihan Anda.

Dream - Berhadapan dengan banyak pilihan seringkali membuat seseorang bimbang. Kekhawatiran untuk menetapkan pilihan kerap membayangi.

Alhasil, saat menetapkan untuk condong pada satu hal, kita merasa ada yang mengganjal. Takut kalau pilihan yang dibuat ternyata keliru di kemudian hari.

Ya, hati manusia dalam bahasa Arab disebut dengan istilah qalb yang artinya terbalik. Sehingga merupakan kewajaran jika tidak mudah mantap di satu hal.

Saat dalam kondisi serba ragu, dianjurkan untuk memohon kemantapan hati kepada Allah SWT. Caranya dengan membaca doa ini.

1 dari 1 halaman

Doa Diberi Kemantapan Hati

Doa mendapat kemantapan hati© Dream.co.id

Allahumma inni as'aluka al-tsabata fil amri wa as'aluka al-azimata fir rusydi. Wa asaluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman wa audzubika min syarri ma ta'lamu wa as'aluka min khairi ma ta'lamu wa astaghfiruka mimma ta'lamu innaka anta allamul ghuyub.

Artinya,

" Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ketegaran dalam menghadapi segala permasalahan. Aku memohon dengan sangat kepada-Mu untuk berkenan memberikan curahan petunjuk, serta aku memohon kepada-Mu dapat mensyukuri nikmat dan rajin melakukan ibadah. Aku mernohon kepada-Mu lisan yang jujur dan hati yang lurus. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang Engkau ketahui, dan aku memohon kepada-Mu kebaikan yang Engkau ketahui, serta aku memohon kepada-Mu curahan ampunan dari segala dosa yang Engkau ketahui. Sebab hanya Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib."

© Dream
Beri Komentar