Doa dari Rasulullah Agar Kuat Hadapi Masalah Hidup

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 29 Agustus 2019 10:00
Doa dari Rasulullah Agar Kuat Hadapi Masalah Hidup
Masalah datang mendera kapan saja.

Dream - Tidak ada satupun makhluk di dunia ini hidupnya bebas dari masalah. Tidak juga selamanya manusia hidup dengan nyaman.

Gejolak pasti datang dalam kehidupan. Bahkan bisa sampai memengaruhi suasana batin maupun kejiwaan.

Semua orang tentu ingin menjalani hidup tenang tanpa masalah. Sayangnya, tidak semua harapan bisa terkabul.

Masalah muncul dalam hidup bersesuaian dengan fitrah manusia sebagai tempatnya salah dan lupa. Meski begitu, patut kita sadari masalah yang timbul sebagai bentuk ujian dari Allah SWT.

Tidak sepatutnya kita berpaling dari Allah ketika timbul masalah. Seberat apapun masalah, kita tentu terus meminta kepada Allah agar dikuatkan untuk menghadapinya.

Rasulullah mengajarkan doa agar kita selalu diberikan kekuatan menghadapi masalah dalam hidup. Doa tersebut tercantum dalam hadis riwayat Imam Ahmad.

1 dari 5 halaman

Doa Diberi Kekuatan Hadapi Masalah Hidup

 Doa Hadapi Masalah Hidup© dream.co.id

Allahumma inni 'abduka, ibnu 'abdika, ibnu amatika naashiyatii biyadika, maadhi fiyya khukmuka, 'adlun fiyya qhodhouka, asaluka bikullismi huwa laka, sammaita bihi nafsaka, au anzaltuhu fi kitabika au 'allamtahu akhadam min kholqika, awis taktsarta bihi fi 'ilmil ghoibi 'indaka an taj'alal quraana rabi'a qolbi, wa nura shodri, wajalaa huzni, wa dzahaaba hammi wa ghommi.

Artinya,

" Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. (Juga) anak dari hamba-Mu, anak dari ibu (yang juga) hamba-Mu. Dalam kuasa-Mu diriku. Ketetapan-Mu telah ditetapkan padaku, Takdir-Mu lah yang Maha Adil padaku. Aku bermohon kepada-Mu dengan semua nama-Mu yang Engkau namai sendiri diri-Mu dengan nama-nama itu, atau yang Engkau turunkan nama itu di dalam kitab suci-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang ciptaan-Mu, atau yang Engkau khususkan nama itu (tersimpan) di dalam ilmu yang tidak terlihat; agar Engkau menjadikan Alquran penyubur hati, cahaya hati, pengusir kesedihan, kegundahan dan kesulitan."

2 dari 5 halaman

Doa Agar Mendapat Kebaikan Berlimpah Sepanjang Hari

Dream - Dalam satu hari yang kita jalani mungkin tidak semuanya berisi kebaikan. Ada kalanya terselip keburukan baik disadari maupun tidak.

Tentunya keburukan tersebut bakal membuat kita merasa tidak nyaman. Bahkan bisa saja emosi terpengaruh.

Menjalani hari dengan penuh kebaikan sepanjang hari tentu menjadi dambaan banyak orang. Hidup akan terasa nyaman jika dilimpahi kebaikan,

Namun demikian, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Semua terjadi tentu ada maksudnya.

Agar hari yang kita jalani senantiasa diliputi kebaikan, dianjurkan untuk membaca doa ini.

3 dari 5 halaman

Doa Kebaikan Sepanjang Hari

 Doa Kebaikan© dream.co.id

Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum, fathahu, wa nashrahu, wa nurahu, wa barakatahu, wa hudahu. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablah, wa khaira ma ba'dah. Wa a‘udzubika min syarri hadzal yaum, wa syarri ma fihi wa syarri ma qablah, wa syarri ma ba’dah

Artinya,

" Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, pembuka (rahmat), pertolongan, cahaya, berkah, dan petunjuk di hari ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan hari ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya, kebaikan hari sebelumnya, dan kebaikan hari setelahnya. Dan Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan hari ini, keburukan apa yang ada di dalamnya, keburukan hari sebelumnya, dan keburukan hari sesudahnya."

4 dari 5 halaman

Doa Saat Bangun dari Tidur Karena Mengigau

Dream - Kita pasti pernah mengalami terbangun dari tidur di malam hari. Sebabnya bisa bermacam-macam, mulai mimpi buruk, hendak buang air atau mengigau.

Mengigau merupakan aktivitas tubuh yang berjalan tanpa kesadaran kita. Seringkali igauan berupa suara seperti rintihan, ada pula yang sampai berbicara.

Kadangkala mengigau disebabkan karena kita sedang bermimpi. Ada juga yang terjadi disebabkan kondisi tubuh yang kurang fit.

Kita tidak pernah sadar sedang mengigau, hanya merasa tiba-tiba terbangun. Jika mengalami kejadian ini, dianjurkan untuk membaca doa berikut.

Doa ini diriwayatkan Ibnu Majah dai Ubadah bin Shamit, dari Rasulullah Muhammad SAW.

 

5 dari 5 halaman

Doa Mengigau

 Doa Mengigau© dream.co.id

La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syaiin qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahummaghfirli.

Artinya,

" Tiada Tuhan selain Allah, yang Esa, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia atas segala sesuatu berkuasa. Segala puji bagi Allah dan tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah aku."

Beri Komentar