Doa Ketika Keluarga Sedang Menghadapi Masalah

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 10 Desember 2019 20:01
Doa Ketika Keluarga Sedang Menghadapi Masalah
Masalah keluarga hal umum terjadi, tapi tidak bisa disepelekan.

Dream - Kehidupan rumah tangga tentu tidak selamanya berjalan mulus. Ada saja masalah yang terjadi dengan kadar beban yang terus berubah.

Mulai dari masalah sepele seperti kekurangan bahan pangan hingga yang serius. Kecil maupun besarnya persoalan yang datang, pikiran pasangan suami dan istri tentu akan terkuras.

Tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami istri akibat masalah yang timbul. Seringkali pula masalah tersebut mempengaruhi aktivitas masing-masing.

Tetapi, antara suami istri terdapat keharusan untuk membuat rumah tangga tetap utuh. Jika pun terdapat masalah, maka harus dihadapi bersama.

Ketika keluarga sedang dilanda masalah, dianjurkan membaca doa ini.

 

1 dari 5 halaman

Doa Saat Keluarga Hadapi Masalah

 Doa Masalah Keluarga© Dream.co.id

Ya awwalal awwalin wa ya akhirol akhirina wa ya dzal quwwatil matin wa rahimal masakin wa ya arhamar rahimin.

Artinya,

" Wahai Yang Maha Awal di antara mereka yang awal, wahai Yang Maha Akhir di antara mereka yang akhir, wahai Yang Memiliki Kekuatan, wahai Yang Menyayangi orang-orang miskin, wahai Yang Maha Pengasih di antara mereka yang pengasih."

2 dari 5 halaman

Doa Terhindar dari Pikiran Jahat

Dream - Pikiran merupakan kunci dalam aktivitas manusia. Perbuatan manusia sangat dipengaruhi oleh pikirannya.

Pikiran yang baik akan mengarahkan manusia untuk berperilaku baik pula. Bahkan kepada perbuatan yang begitu terpuji.

Demikian pula sebaliknya. Pikiran jahat akan mendorong manusia melakukan perbuatan keji. Bahkan hal yang sangat merugikan orang lain.

Banyak perbuatan jahat terjadi karena pikiran jahat pula. Ketika pikiran jahat menguasai, maka orang cenderung mencari cara agar hasratnya tersalurkan.

Apalagi jika berkaitan dengan maksiat. Godaan pikiran bisa jadi penentu orang untuk melakukannya.

Agar terhindar dari pikiran jahat, dianjurkan membaca doa ini.

 

3 dari 5 halaman

Doa Terhindar dari Pikiran Jahat

 Doa terhindar dari pikiran jahat© Dream.co.id

Allahumma inna nas-alukat taubata wa dawamaha wa na'uzubika minal ma'shiyati wa asbabiha wa dzakkirna bil khoufi minka qobla hujumi khatharatiha wahmilna 'alan najati minha wa minat tafakkuri fi thoro-iqiha wamhu min qulubina halawata majtanabnahu minha wastabdilha bil karohati laha wat thoma'i lima huwa bi dhiddiha.

Artinya,

" Ya Allah, kami memohon kepada-Mu tobat dan senantiasa bertaubat, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan maksiat dan sebab-sebabnya, dan ingatkan kami agar senantiasa takut kepada-M sebelum datangnya hasrat untuk berbuat maksiat yang penuh bahaya, dan selamatkan kami dari perbuatan maksiat dan berfikir untuk mencari jalan berbuat maksiat, hapuskanlah dari hati kami kesenangan terhadap apa yang kami jauhi, dan gantilah dengan benci melakukan maksiat dan loba untuk berbuat sebaliknya."

4 dari 5 halaman

Doa Memohon Kemudahan Rezeki

Dream - Rezeki merupakan satu dari empat misteri kehidupan. Tidak ada yang tahu kepastiannya kecuali hanya Allah SWT.

Setiap manusia memang digariskan dengan rezeki masing-masing. Tetapi, itu semata merupakan rahasia Allah, baik besar kecilnya, cepat tidaknya, dan apapun itu.

Manusia hanya diwajibkan untuk mengusahakan rezekinya. Sekeras apapun usaha yang bisa dikerjakan.

Selebihnya, semua menjadi urusan Allah. Sehingga kita diperintahkan memohon kepada Sang Pemilik Rezeki.

Untuk memohon kemudahan rezeki, dianjurkan dengan doa ini.

 

5 dari 5 halaman

Doa Mohon Kelancaran Rezeki

 Doa kemudahan rezeki© Dream.co.id

Allahummaqdzif fi qolbi raja-aka waqtha' raja-i 'amman siwaka hatta la arju ahadan ghairaka. Allahumma wa ma dho'ufat 'anhu quwwati wa qoshura 'anhu 'amali wa lam tantahi ilaihi raghbati wa lam tablugh-hu mas-alati wa lam yajri 'ala lisani mimma a'thoita ahadan minal awwalina wal akhirina minal yaqini fa khus-shoni bihi ya rabbal 'alamin.

Artinya,

" Ya Allah, lemparkan pengharapan (kepada)Mu di hatiku, putuskan (ketergantungan) harapanku dari selain-Mu hingga aku tidak akan berharap kepada siapa pun selain-Mu. Ya Allah, dan sekalipun kekuatanku lemah darinya, usahaku sedikit darinya, dan itu tidak bisa menyelesaikan keinginanku dan tidak bisa menyampaikan permintaanku, dan keyakinan tidak berjalan pada lisanku dari apa yang telah Engkau berikan kepada siapa pun, baik dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir, maka hal tersebut khususkan padaku wahai Tuhan semesta alam.

Beri Komentar