Doa Ketika Waktu Syuruq

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 30 November 2020 06:00
Doa Ketika Waktu Syuruq
Syuruq adalah waktu antara matahari terbit hingga masuk dhuha.

Dream - Dalam satu hari, ada waktu-waktu tertentu yang mengandung keutamaan bagi umat Islam. Di waktu-waktu tersebut, kita dianjurkan untuk melaksanakan amalan sunah berupa sholat.

Salah satu waktu tersebut syuruq. Waktu ini mengandung banyak sekali keutamaan namun banyak Muslim yang sulit menjalankan amalan sunah tersebut.

Syuruq adalah waktu ketika matahari terbit hingga mencapai ketinggian satu galah. Sederhananya, waktu antara munculnya matahari hingga 15 sampai 20 menit kemudian.

Jeda syuruq sangatlah pendek. Lebih dari waktu tersebut maka sudah masuk dhuha.

Amalan sholat pada waktu syuruq disebut sholat Isyraq. Ini termasuk sholat Dhuha yang dikerjakan di awal waktu.

Jika tidak bisa menjalankan sholat Isyraq, dianjurkan menggantinya dengan doa ini.

 

1 dari 5 halaman

Doa Saat Syuruq

Doa Waktu Syuruq© Dream.co.id

Bismillah. Asyraqa nurullahi wa dzahara kalamullahi wa tsabata amrullahi wa nafadza hukmullahi wa tawakkaltu 'alallahi wala hawla wala quwwata illa billahi tahashshantu bikhofiyyi luthfillagi wa biluthfi shun'illahi wa bijamili sitrillahi wa bi'adzimi dzikrillahi wa biquwwati sulthonillahi dakholtu fi kanafillahi wastajartu bi rasuulillahi shallallaahu 'alaihi wa alihi wa sallam. Tabarro'tu min hawli wa quwwati wasta'antu bihawlillahi wa quwwatihi.

Allahummasturni wahfadznii fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa waladi wa ashhabi wa ahbabi bisitrikal lati satarta bihi dzataka fala 'ainun taraka wala yadun tashilu ilaika. Ya arhamar rahimiin, uhjubnii 'anil qowmidz dzalimina, ya arhamar rahimin uhjubnii 'anil qowmidz dzalimiina, yaa arhamar rahimiin uhjubni ‘anil qowmidz dzalimiina, biqudratika ya qowiyyu ya matinu yaa arhamar rahimiinaa bika nasta'inu. Allahumma ya sabiqol fawti ya sami'ash showti wa ya kasiyal ‘idhami lahman ba’dal mauti aghitsni wa ajirni min khizyid dunya wa 'adzabil akhirati wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adhim.

Artinya,

" Dengan menyebut nama Allah. Telah bersinar cahaya Allah, telah tampak kalam Allah, telah tetap urusan Allah, telah selesai hukum Allah, aku tawakkal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Aku berlindung dengan samarnya kelembutan Allah, dan kelembutan ciptaan Allah, dan keindahan naungan Allah, dan keagungan sebutan Allah, dan kekuatan kekuasaan Allah, aku masuk dalam pangkuan Allah, dan aku tunduk kepada Rasulullah Saw. Aku berlepas diri dari daya dan kekuatanku dan aku memohon pertolongan dengan daya dan kekuatan Allah.

Ya Allah, tutupilah aku dan lindungilah aku dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku, anakku, sahabatku, dan para kekasihku, dengan naungan diri-Mu yang mana dengannya Engkau menutupi dzat-Mu sehingga tidak ada mata yang melihat-Mu, dan tidak tangan yang sampai pada-Mu. Wahai Dzat Yang Maha Pengasih di antara para pengasih, halangilah aku dari kaum yang dzalim, wahai Dzat Yang Maha Pengasih di antara para pengasih, halangilah aku dari kaum yang dzalim, wahai Dzat Yang Maha Pengasih di antara para pengasih, halangilah aku dari kaum yang dzalim dengan kekuasaan-Mu, wahai Dzat Yang Maha Kuat dan Maha Kokoh, wahai Dzat Yang Maha Pengasih di antara para pengasih, kepada-Mu aku mohon pertolongan. Ya Allah, Dzat Yang Mendahului, wahai Dzat Yang Maha Mendengar Suara, wahai Dzat Yang Memakaikan tulang pada kulit setelah kematian, tolongilah aku dan lindungilah aku dari kehinaan dunia dan siksa akhirat, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah."

Sumber: Bincang Syariah

2 dari 5 halaman

Doa Memohon Keselamatan Dunia Akhirat

Dream - Dalam hidup, yang kita perlukan adalah keselamatan. Entah itu di dunia maupun di akhirat.

Menjalani kehidupan tentu tidak bisa lepas dari godaan. Sekilas tampak nikmat dan melenakan namun justru tersimpan bahaya di baliknya.

Godaan demi godaan akan kita hadapi sepanjang hayat. Mulai dari yang sifatnya ringan maupun berat.

Kemampuan kita diuji dalam menghadapinya. Lengah sedikit, kita bisa terjerumus dalam kemaksiatan.

Sehingga, kita perlu memohon keselamatan kepada Allah SWT. Caranya dengan membaca doa ini.

 

3 dari 5 halaman

Doa Memohon Selamat Dunia Akhirat

Doa Mohon Keselamatan Dunia Akhirat© Dream.co.id

Allahumma inni as alukal 'afiyah fid dunya wal akhirah, allahumma inni as alukal 'afwa wal 'afiyah fi dini wadunyaya wa ahli wa mali, allahummastur 'aurati wa amin rau'ati.

Artinya,

" Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut."

Sumber: NU Online

4 dari 5 halaman

Doa Agar Mendapatkan Cinta dari Allah SWT

Dream - Bagi seorang Muslim, cinta Allah adalah segalanya. Cinta Allah menghadirkan ketentraman dalam hidup kita.

Kasih sayang Allah memberikan banyak sekali manfaat. Kita pun dimudahkan dalam menjalani hidup.

Sayangnya, mendapatkan cinta Allah bukan perkara mudah. Kita akan berhadapan dengan banyak sekali godaan.

Segala godaan itu menjadi ujian sekuat apa ikhtiar kita untuk mendapatkan cinta Allah. Teruslah istiqamah dalam menjalankan perintah Allah.

Selain itu, rutinkan membaca doa ini agar mendapatkan cinta Allah.

 

5 dari 5 halaman

Doa Memohon Cinta Allah

Doa Memohon Cinta Allah© Dream.co.id

Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal'amalal ladzi yuballighuni hubbaka allahummaj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal mail barid.

Artinya,

" Ya Allah, aku mohon pada-Mu, cinta-Mu, dan cinta orang yang mencintai-Mu, amalan yang mengantarkanku menggapai cinta-Mu. Ya Allah, jadikan kecintaanku kepada-Mu lebih aku cintai daripada cintaku pada diriku sendiri, keluargaku, dan air dingin."

Sumber: Bincang Syariah

Beri Komentar