Doa Melawan Pengaruh Tahayul

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 3 Februari 2021 20:00
Doa Melawan Pengaruh Tahayul
Bagi Muslim, wajib hukumnya menyandarkan segala sesuatu kepada Allah semata.

Dream - Bagi seorang Muslim, iman adalah hal mendasar. Dengan iman, seorang Muslim menyandarkan segala sesuatu semata kepada Allah SWT.

Allah Maha Mampu dan setiap yang terjadi harus diyakini karena Allah. Tidak mempercayai segala sesuatu akibat selain Allah.

Di masyarakat, mungkin kita sering mendapati adanya tahayul. Misalnya, mengalami kejadian buruk karena diganggu makhluk halus. Atau tidak boleh melakukan hal tertentu ketika berada di suatu tempat. Juga masih banyak hal-hal lainnya.

Tahayul semata terjadi karena pemahaman masyarakat yang masih sederhana. Tetapi, hal itu justru dapat mengarahkan pada kesyirikan.

Seorang Muslim diharuskan melawan tahayul tersebut dan menyandarkan sepenuhnya segala kejadian kepada Allah. Untuk melawan pengaruh tahayul, dianjurkan membaca doa ini.

1 dari 5 halaman

Doa Lawan Tahayul© Dream.co.id

Ana 'abdullahi masya allahu la quwwata illa billahi la yakti bil khasanati illallahu wappa yudzhibus sayyiati illallahu, asyhadu annallaha 'ala kulli syaiin qodir.

Artinya,

" Aku hamba Allah, segala sesuatu atas kehendak Allah, tiadak kekuatan melainkan dari Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah dan tidak ada yang menghilangkan keburukan kecuali Allah. Aki bersaksi Allah Maha Mampu atas segala sesuatu."

Sumber: NU Online.

2 dari 5 halaman

Doa Menghadapi Masalah Sulit Agar Segera Dapat Solusinya

Dream - Masalah bisa menerpa siapa saja dengan tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Orang yang sedang dilanda masalah sulit akan merasa kebingungan. Ingin lepas secepatnya namun tak juga menemukan jalan keluar.

Kadar masalah yang sulit akan menyita waktu dan pikiran. Hati terus menerus menjadi resah, ingin semuanya segera selesai.

Dalam kondisi ini, jalan satu-satunya adalah memohon kepada Allah. Mendekatkan diri agar mendapatkan solusi terbaik yang bisa menuntaskan masalah.

Dianjurkan membaca doa ini tatkala berhadapan dengan masalah yang sulit. Dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan doa ini kepada sahabat, yang merupakan doa Nabi Musa AS membelah lautan ketika dikejar Fir'aun dan pasukannya.

 

3 dari 5 halaman

Doa Lepas dari Masalah Sulit© Dream.co.id

Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musytaka wa antal musta'an wa la khaula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adhim.

Artinya,

" Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, hanya kepada-Mulah kami mengadu, dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Tiada daya (untuk menghindari maksiat) dan tiada kekuatan (untuk taat), kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."

4 dari 5 halaman

Lafal Istighfar Rasulullah Setiap Selesai Sholat

Dream - Istighfar, kalimat thoyibah yang mengandung makna permohonan ampunan atas segala dosa dan kesalahan. Lafal ini sangat dianjurkan untuk diperbanyak dalam membacanya.

Allah Maha Pengampun dan selalu memberikan ampunan kepada hamba-Nya yang memohon. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menghapus dosa-dosa hamba-Nya.

Salah satu waktu terbaik melafalkan istighfar yaitu seusai sholat. Lewat istighfar, kita memohon ampunan sekaligus menyadari betapa belum sempurnanya sholat yang didirikan.

Sehingga begitu pentingnya melafalkan istighfar usai sholat. Agar segala dosa dan kesalahan kita bisa terhapus.

Rasulullah Muhammad SAW selalu rutin membaca istighfar usai sholat fardlu. Berikut lafal istighfar yang diajarkan Rasulullah, seperti tertuang dalam hadis riwayat Imam Muslim.

 

5 dari 5 halaman

Istighfar Rasulullah© Dream.co.id

Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.

Artinya,

" Aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Dzat pemberi keselamatan, dan dari-Mu kudapatkan keselamatan. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan."

Beri Komentar