Doa Memohon Ditambahkan Nikmat

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 20 Januari 2020 20:00
Doa Memohon Ditambahkan Nikmat
Nikmat merupakan wujud kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.

Dream - Setiap kali mendapat kebaikan, setiap muslim sangat dianjurkan bersyukur. Kebaikan merupakan bagian dari nikmat Allah SWT. Nikmat tersebut diberikan sebagai wujud kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya.

Allah juga tidak enggan memperbanyak nikmat yang diberikan kepada kita. Selama kita mau bersyukur atas nikmat tersebut.

Tetapi, jika kita ingkar, Allah mengingatkan kepada kita akan siksa-Nya yang teramat pedih. Karena kita sejatinya tidak bisa mengingkari keberadaan nikmat tersebut.

Selain bersyukur, kita dianjurkan membaca doa ini agar nikmat yang diterima ditambah lebih banyak lagi. Doa tersebut terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi.

 

1 dari 5 halaman

Doa Mohon Ditambah Nikmat

Doa Ditambah Nikmat© Dream.co.id

Allahumma zidna wa la tanqushna wa akrimna wa la tuhinna wa la tahrimna wa atsirna wa la tu'tsir 'alaina wa ardlina wardla 'anna.

Artinya,

" Ya Allah, tambahkanlah dan jangan kurangi pada kami, muliakanlah kami dan jangan hinakan kami, berilah kami dan jangan halangi kami, pentingkanlah kami dan jangan palingkan kami, ridlailah kami dan ridlailah dari kami."

2 dari 5 halaman

Doa Istighfar Terbaik yang Diajarkan Rasulullah

Dream - Tugas manusia adalah mengingat Allah dan selalu menyembah-Nya. Kita diharuskan bertakwa kepada Allah di manapun dan kapanpun.

Mengingat Allah merupakan salah satu bentuk ibadah. Hal itu bisa kita lakukan kapan saja dengan berzikir kepada-Nya.

Memperbanyak zikir akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Selain itu, hidup terasa lebih nyaman dengan terus mengingat Allah.

Ada banyak lafal doa yang bisa kita ucapkan untuk mengingat Allah. Kita bisa melafalkannya kapan saja.

Tetapi, ada doa istighfar terbaik yang pernah diajarkan Rasulullah. Doa tersebut terdapat dalam hadis Muttafaq Alaihi, dan dikenal dengan Sayyidul Istighfar.

 

3 dari 5 halaman

Doa Sayyidul Istighfar

Doa Sayyidul Istighfar© Dream.co.id

Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastatho'tu a'udzubika min syarri ma shana'tu abu'u laka bini'matika 'alayya wa abu'u bidzanbi faghfirlu fa innahu la yaghfiru adz dzunuba illa anta.

Artinya,

" Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepada-Mu dan janji balasan-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepada-Mu, maka ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau."

4 dari 5 halaman

Doa Lengkap Memohon Ampunan Atas Segala Kesalahan

Dream - Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak. Tentunya, timbulnya kesalahan dapat berpengaruh dalam kehidupan kita.

Tak hanya dalam aktivitas keseharian, kesalahan bisa pula terjadi dalam kehidupan beragama kita. Hal ini dapat menjadi pemicu timbulnya dosa.

Dalam keadaan dasarnya, manusia memang tempatnya salah. Tetapi, bukan berarti kesalahan tak bisa dihapus.

Untuk itulah seorang Muslim dianjurkan untuk memohon ampunan kepada Allah SWT. Salah satunya lewat doa Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

 

5 dari 5 halaman

Doa Ampunan Segala Kesalahan

Doa Ampunan Segala Kesalahan© Dream.co.id

Allahummaghfirli khothi ati wa jahli wa israfi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahummaghfirli jaddi wa hazli wa khothoi wa 'amdi wa kullu dzalika 'indi. Allahummaghfirli ma qaddamtu wa ma akhkhortu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqoddimu wa antal muakhiru wa anta 'ala kulli syaiin qodir.

Artinya,

" Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, keberlebih-lebihan dalam perkaraku, dan apa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah diriku dalam kesungguhanku, kelalaianku, kesalahanku, kesengajaanku, dan semua itu adalah berasal dari sisiku. Ya Allah, ampunilah aku dari segala dosa yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, segala dosa yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan, dan dosa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku, Engkaulah Yang Maha Mendahulukan dan Yang mengakhirkan, dan Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

Beri Komentar