Bacaan Doa Qunut Sholat Subuh Seperti Diajarkan Rasulullah

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 22 Januari 2020 06:01
Bacaan Doa Qunut Sholat Subuh Seperti Diajarkan Rasulullah
Qunut biasa dibaca di rakaat kedua sholat Subuh.

Dream - Bagi sebagian umat Islam di Indonesia, membaca doa qunut termasuk salah satu amalan sunah muakad. Kedudukan sangat dianjurkan.

Doa qunut biasa dibaca pada rakaat kedua. Tepatnya di antara i'tidal dan sujud.

Memang, ulama tidak bulat dalam memandang syariat doa qunut. Ini termasuk masalah kilafiyah yang kembali kepada keyakinan masing-masing dan tidak perlu diperdebatkan.

Doa qunut mengandung beberapa makna. Mulai dari memohon petunjuk, syukur, memohon hidayah, memuji keagungan Allah sekaligus bersholawat atas Rasulullah Muhammad SAW.

Sedangkan doa qunut subuh yang diajarkan Rasulullah SAW terdapat dalam hadis riwayat Imam An Nasa'i, Imam Abu Daud, dan Imam Tirmidzi.

 

1 dari 5 halaman

Doa Qunut Diajarkan Rasulullah SAW

Doa Qunut© Dream.co.id

Allahummah dini fi man hadait, wa ‘afini fiman ‘afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a’thait, wa qini syarra ma qadhait, fa innaka taqdhi wa la yuqdha ‘alaik, wa innahu la yazillu man wa lait, wa la ya’izzu man ‘adait, tabarakta rabbana wa ta’alait, fa lakal hamdu a’la ma qadhait, wa astagfiruka wa atubu ilaik, wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallam.

Artinya,

" Ya Allah tunjukanlah aku sebagaimana mereka yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesehatan. Peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi. Berikanlah keberkahan kepadaku pada apa yang telah Engkau berikan. Selamatkanlah aku dari bahaya kejahatan yang telah Engkau tentukan. Engkaulah yang menghukum dan bukan dihukum. Tidak hina orang yang Engkau jadikan pemimpin. Tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau. Bagi-Mu segala pujian di atas apa yang Engkau tentukan. Aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-MU. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan karunia atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya."

2 dari 5 halaman

Doa Mohon Keselamatan Saat-saat Genting Hadapi Kejahatan

Dream - Tidak bisa dipungkiri, potensi kejahatan ada di sekitar kita. Meski tak tahu kapan akan terjadi, sepatutnya kita harus mawas diri.

Perasaan panik dan takut berhadapan dengan kejahatan merupakan reaksi yang umum terjadi pada kebanyakan orang. Tidak semua orang memang punya keberanian untuk melawan ancaman.

Belum lagi ketika berhadapan dengan berbagai macam ancaman. Hidup jadi tidak nyaman karena merasa dibayang-bayangi kejahatan.

Kejahatan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan oleh semua agama. Termasuk pula tindakan ancaman kepada seseorang.

Ketika sedang dalam keadaan genting di tengah ancaman kejahatan, dianjurkan membaca doa ini. Doa tersebut kerap dibaca Rasulullah Muhammad SAW.

 

3 dari 5 halaman

Doa Ketika Terancam

Doa Saat Bahaya© Dream.co.id

Allahumma inna na'udzubika min syururihim wa nadra'ubika fi nuhurihim.

Artinya,

" Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan mereka dan menjadikan Engkau berada pada leher mereka."

4 dari 5 halaman

Doa Agar Terlindung dari Godaan Iblis

Dream - Dalam menjalani kehidupannya, seorang Muslim tidak bisa lepas dari godaan iblis. Makhluk ini memang telah berjanji agar terus menggoda manusia hingga Kiamat Tiba.

Iblis melakukan berbagai cara agar manusia terjerumus dalam jarang kesesatan dan kemaksiatan. Sehingga manusia tidak bisa terbebas dari jeratan api neraka.

Iblis secara terang-terangan menjadi musuh umat manusia. Mereka berusaha mengajak manusia untuk condong ke perbuatan buruk.

Iblis cukup cerdas dalam menggoda manusia. Seperti membungkus maksiat dengan topeng kenikmatan agar manusia bersedia meninggalkan keimanan.

Godaan iblis mengandung bahaya yang luar biasa. Dampaknya bahkan tidak hanya dirasakan di dunia namun hingga akhirat.

Agar terlindung dari godaan iblis, kita dapat membaca doa ini. Doa ini dikenal dengan nama Doa Isti'adzah.

 

5 dari 5 halaman

Doa Terhindar dari Godaan Iblis

Doa Terhindar dari Godaan Iblis© Dream.co.id

Allahumma innaka salathta alaina bidzunubina aduwwan bashiran bi 'uyubina. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Fa ayyishu minna kama ayyastahu min rahmatika. Waqnuthhu minna kama qanathtahu min afwika. Wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta baynahu wa baina jannatika. Inna ala kulli syai'in qadir.

Artinya,

" Ya Allah Engkau telah menguasakan kepada kami seorang musuh yang jelas atas dosa yang telah kami lakukan. Mereka dan golongannya sanggup melihat kami, sedangkan kami tak sanggup untuk melihatnya. Pupuskanlah harapan mereka sebagaimana Engkau memutuskannya dari rahmat-Mu. Putuskanlah asa mereka sebagaimana Engkau memutusnya dari ampunan-Mu. Jauhkanlah mereka dari kami sebagaimana Engkau menjauhkannya dari surga-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Beri Komentar