Doa Saat Wanita Melahirkan, Dibaca Suami

Reporter : Ahmad Baiquni
Minggu, 7 Juli 2019 18:00
Doa Saat Wanita Melahirkan, Dibaca Suami
Melahirkan merupakan momen yang sangat mendebarkan.

Dream - Menunggu proses persalinan merupakan momen yang mendebarkan. Tidak ada perasaan lain selain khawatir.

Bagi pasangan suami istri dan keluarga, persalinan atau prosesi melahirkan adalah momen yang bisa sangat berbahaya baik bagi ibu dan bayinya. Tidak sedikit kasus ibu meninggal karena melahirkan anak.

Namun demikian, prosesi ini memang harus dilalui oleh wanita. Tentu semuanya berharap agar ibu dan bayinya selamat.

Ketika menunggu proses melahirkan, seorang suami dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT. Ini agar istri dapat menjalani persalinan dengan lancar.

Suami dianjurkan membaca doa ini ketika menunggu istri lahiran.

1 dari 6 halaman

Doa Suami Saat Tunggu Istri Lahiran

 Doa menunggu istri lahiran© dream.co.id

La ilaha illallahul 'adzimul halim. La ilaha illallahu rabbul 'arsyil 'adzim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ardli wa rabbul 'arsyil 'adzim.

Artinya,

" Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Agung lagi Bijaksana. Tiada tuhan selain Allah Pemilik 'Arsy yang Agung. Tiada tuhan selain Allah Pemilik langit dan bumi dan 'Arsy yang Agung."

2 dari 6 halaman

Doa Saat Ibu Hamil Menjalani Proses Bersalin

Dream - Kelahiran seorang anak tentu jadi momen bahagia para orangtua. Tangis bayi menjadi penentram dan penguat bagi kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, proses persalinan adalah momen yang mengkhawatirkan terutama pada sang ibu. Sang ibu harus mengeluarkan banyak tenaga agar bayi yang dikandungnya lahir ke dunia.

Ketika melahirkan, kondisi seorang ibu akan mengalami kelelahan yang sangat. Bahkan tidak sedikit kasus ibu meninggal ketika menjalani proses persalinan.

Itulah mengapa keluarga dianjurkan untuk membaca doa. Ini semata agar Allah memberikan keselamatan bagi sang ibu dan bayi.

Saat menunggu atau menemani ibu hamil menjalani proses persalinan, terdapat beberapa doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Doa tersebut merupakan rangkaian yang diperintahkan Rasulullah kepada kedua istrinya, Ummu Salamah dan Zainab Binti Jahsyin, yang akan menemani putrinya, Fatimah melahirkan.

Rangkaian doa tersebut yaitu Ayat Kursi, Surat Al A'raf ayat 54, Surat Al Falaq, dan Surat An Nas. Riwayat ini tercantum dalam kitab Al Azkar karya Imam An Nawawi.

3 dari 6 halaman

Ayat Kursi

 Doa Saat Ibu Lahiran© dream.co.id

Allahu la ilaha illa huwal khaiyul qoyyum, la takkhudzuhu sinatuw wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardli mandzal ladzi yasyfau 'indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma kholfahum, wa la yukhituna bi syai in min 'ilmihi illa bimasyak, wa syi'akursiyyuhus samawati wal ardla, wa la ya udzuhu khifdzuhuma wahuwal aliyyul adzim.

Artinya,

" Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

 

4 dari 6 halaman

Surat Al A'raf ayat 54

 Doa Saat Ibu Lahiran© dream.co.id

Inna rabbakumullahullazi khalaqas-samawati wal-arḍla fī sittati ayyamin summastawa 'alal 'arsy, yugsyil lailan nahara yaṭlubuhụ hasisaw wasy syamsa wal qamara wan nujụma musakhkharatim bi 'amrihi ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul 'alamin.

Artinya,

" Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam."

5 dari 6 halaman

Doa Memohon Kekuatan Mengatasi Beratnya Beban Hidup

Dream - Setiap manusia terlahir ke dunia dengan beban hidupnya masing-masing. Beratnya beban pada setiap orang berbeda-beda.

Kita tidak bisa menganggap beban orang lain lebih ringan. Karena bisa jadi beban orang tersebut jauh berat dari apa yang tampak.

Saat tertimpa musibah, seseorang mungkin merasa terbebani menjalani hidup. Seperti tidak ada lagi harapan untuk bertahan.

Tidak sedikit orang berputus asa ketika mendapat musibah. Mereka berpaling dari Allah SWT karena merasa beban yang didapat terlalu berat.

Sebagai Muslim, dalam keadaan demikian tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan selain memohon kekuatan kepada Allah. Caranya dengan membaca doa yang merupakan ayat 286 dari Surat Al Baqarah.

6 dari 6 halaman

Doa Agar Diringankan Beban

 Doa diringankan beban hidup© dream.co.id

Rabbanaa laa tuaakhiznaa in nasiina aw akhtha’naa, rabbanaa wa laa tahmil alaina ishran kamaa hamaltahu ‘alal-ladziina min qablinaa, rabbanaa laa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih. Wa’fu ‘annaa waghfir lanaa warhamnaa anta maulanaa fanshurnaa ‘alal-qaumil kaafirin.

Artinya,

" Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Beri Komentar
Video Kondisi Terkini WNI dari Wuhan di Natuna