Doa Usai Sujud Tilawah Saat Baca Ayat Sajdah

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 19 Januari 2021 06:01
Doa Usai Sujud Tilawah Saat Baca Ayat Sajdah
Sujud tilawah mengandung banyak manfaat.

Dream - Alquran berisi banyak sekali ayat yang mengandung ajaran. Di antara ribuan ayat tersebut, terselip beberapa ayat khusus yang dinamai Ayat Sajdah.

Ayat Sajdah berisi tentang ke-Maha Besar-an Allah. Menjelaskan kekuasaan-Nya yang tak terbatas dan tidak ada yang menandingi.

Dalam Mushaf Alquran, biasanya ini ini ditandai dengan tanda khusus. Tanda ini digunakan agar Ayat Sajdah mudah dikenali.

Ketika kita membaca Ayat Sajdah, dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah sesudahnya. Sujud tersebut dimaksudkan untuk mengangkat derajat dan menghapus dosa kita.

Setelah melakukan sujud tilawah, dianjurkan membaca doa ini.

 

1 dari 5 halaman

Doa Usai Sujud Tilawah© Dream.co.id

Allahummaj'alni minas sajidina liwajhikal musabbihina bihamdika wa a'udzu bika minal mustakbirina bi amrika.

Artinya,

" Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sujud kepada-Mu, dan orang-orang yang bertasbih dengan memuji-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari orang-orang yang membangkang terhadap perintah-Mu."

Sumber: Bincang Syariah

2 dari 5 halaman

Doa Saat Mengambil Alquran Sebelum Mengaji

Dream - Alquran berisi banyak ajaran bagi umat Islam. Kitab Suci ini menjadi rujukan bagi Muslim dalam menjalani kehidupannya.

Seluruh isi dalam Alquran adalah firman Allah. Membacanya termasuk amalan yang bernilai ibadah.

Karenanya, sebelum menyentuh Alquran, kita harus terbebas dari najis dan hadas. Sehingga kita harus bersuci baik dengan wudhu untuk hadas kecil dan mandi untuk hadas besar.

Alquran bisa menjadi penolong bagi pembacanya. Apabila pembaca dapat menerapkan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan sehari-harinya.

Karena itu, dianjurkan membaca doa ini ketika mengambil Alquran sebelum mengaji. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari amalan mengaji tersebut.

 

3 dari 5 halaman

Doa Mengambil Alquran© Dream.co.id

Rabbana amanna bima anzalta wattaba'nar rasula faktubna ma'asy syahidin. Bismillahi, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbaru wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'adhimi 'adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirina ya rabbal 'alamin.

Artinya:

" Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Dengan menyebut nama Allah. Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, sebanyak setiap huruf yang telah ditulis (oleh manusia) atau yang akan ditulis, terus menerus selama berkekalan kurun dan berterusan masa, wahai Tuhan semesta alam."

Sumber: Bincang Syariah

4 dari 5 halaman

Doa Syukur Saat Terbangun dari Tidur dari Rasulullah

Dream - Ketika bangun tidur, kita merasakan badan yang ringan. Segala lelah sirna berkat tidur semalam. Tubuh kembali segar seperti semula. Kita pun siap beraktivitas kembali.

Bangun tidur menjadi saat yang tepat untuk mengingat Allah. Menandakan kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hari dan berbuat amal.

Sejatinya, tidur adalah kematian ringan. Kita kehilangan daya gerak maupun berpikir saat tidur, meski sebenarnya tubuh kita masih berfungsi.

Untuk itu, dianjurkan untuk membaca salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Doa tersebut terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Sinni dari Abu Hurairah RA.

5 dari 5 halaman

Doa Bangun Tidur© Dream.co.id

Alhamdulillahil ladzi kholaqon nauma wa yaqdhota, alhamdulilllahil ladzi ba'atsani saliman sawiyya, asyhadu annallaha yuhyil mauta wa huwa 'ala kulli syaiin qodir.

Artinya,

" Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan tidur dan jaga. Segala puji bagi Allah Yang telah membangunkan diriku dalam keadaan selamat dan sempurna. Aku bersaksi bahwa Allah SWT yang menghidupkan orang yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Beri Komentar