Macam-Macam Rezeki dalam Islam, Bukan Hanya Berbentuk Materi

Reporter : Ulyaeni Maulida
Jumat, 20 November 2020 20:00
Macam-Macam Rezeki dalam Islam, Bukan Hanya Berbentuk Materi
Rezeki yang Allah SWT berikan dapat melalui berbagai cara.

Dream – Allah SWT telah menentukan rezeki dari setiap hamba-Nya. Rezeki tak harus berbentuk materi. Namun juga kesehatan, kebahagiaan, keluarga, hingga para sahabat yang baik.

Rezeki merupakan segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang di dunia maupun di akhirat. Rezeki adalah pemberian Allah SWT yang dapat menjadi anugerah dalam kehidupan setiap makhluk yang bernyawa.

Seperti firman Allah SWT dala, surat An Nahl ayat 71.

Surat An Nahl : 71© Dream.co.id

Artinya:

" Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?"

Allah SWT juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 40 yang berbunyi:

" Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan."

Untuk itu, kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak amalan serta usaha baik dalam mendapatkan rezeki dari Allah SWT.

1 dari 3 halaman

Macam-Macam Rezeki dalam Islam

Ilustrasi Berdoa© Ilustrasi Berdoa (Foto: Shutterstock.com)

Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah SWT

Allah SWT telah menjamin rezeki dari setiap mahkluk di muka Bumi. Rezeki tersebut digunakan untuk bertahan hidup dan melakukan tugasnya  masing-masing. Allh SWT berfirman:

Artinya:

" Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)." (QS. Hud: 6)

Rezeki hasil berusaha

Semakin gigih seseorang dalam usahanya, semakin besar pula kemungkinannya akan berkelimpahan rezeki.

Allah SWT berfirman:

" Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (QS. Ali Imran: 145)

Rezeki karena bersyukur

Semakin bersyukur seseorang atas apa yang ia dapatkan maka akan semakin ditambah kenikmatan yang ia dapat.

Allah SWR berfirman:

Artinya:

" Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: " Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7)

Rezeki karena menikah

Menikah akan membuka pintu rezeki baru bagi masing-masing diantaranya. Sehingga setelah menikah, Allah akan menambahkan rezekinya.

Allah SWT berfirman:

" Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32)

 

2 dari 3 halaman

Macam-Macam Rezeki dalam Islam Selanjutnya

Ilustrasi Berdoa© Ilustrasi Berdoa (Foto: Shutterstock.com)

Rezeki karena anak

Setiap anak yang lahir ke dunia memiliki rezekinya masing-masing. Bahkan kehadirannya pun merupakan sebuah rezeki tak ternilai harganya. Dengan kehadiran seorang anak, bukan menambah beban bagi kedua orang tuanya. Melainkan malah akan menambah rezeki kedua orang tuanya.

Rezeki karena bersedekah

Tak akan merugi orang-orang yang gemar bersedekah. Selain mendapatkan kebahagiaan batin, rezeki yang diniatkan untuk bersedekah akan digantikan dengan rezeki lain yang tak kalah besarnya. Bukan hanya berbentuk uang atau materi, namun bisa juga melalui kesehatan dan kebahagiaan.

Allah SWT berfirman:

Katakanlah: " Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)" . Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." (QS. As-Saba: 39).

3 dari 3 halaman

Amalan Pendatang Rezeki

Ilustrasi Berdoa© Ilustrasi Berdoa (Foto: Shutterstock.com)

Sholat Dhuha

Sholat Dhuha merupakan salat sunnah yang mampu mendatangkan rezeki. Salat ini dikerjakan sejak matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal (tergelincirnya matahari) atau sejak 15 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit menjelang zhuhur. Salat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat.

Memperbanyak Dzikir

Dengan memperbanyak dzikir, akan mendatang rezeki kepada seseorang. Para ulama terdahulu mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya mengamalkan dzikir untuk melapangkan rezeki. Amalan ini telah teruji dalam melapangkan rezeki lahir maupun batin.

Bacaan yang dimaksud ialah " La ilaha illallah, al-Malikul haqqul mubin" setiap hari 100 kali.

Membaca Surat Al Waqiah

Surat Al-Waqiah merupakan surat ke-56 yang berjumlah 96 ayat. Surat Al-Waqiah memiliki makna kiamat. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan rutin membaca surat Al-Waqiah. Salah satunya adalah sebagai pembuka pintu rezeki.

Rasulullah SAW bersabda, (yang artinya): " Barangsiapa membaca Surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya" . (HR. Abu Ya'la dan Ibnu Asakir)

 

 

(Sumber: Brilio. Net)

Beri Komentar