Menyapa Satu Orang Ucap Assalamualaikum Atau Assalamualaika?

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 18 Januari 2019 20:03
Menyapa Satu Orang Ucap Assalamualaikum Atau Assalamualaika?
Salam merupakan amalan yang dianjurkan bagi setiap Muslim ketika bertemu saudaranya.

Dream - Setiap kali bertemu dengan orang lain, seorang Muslim dianjurkan untuk mengucap assalamualaikum. Kalimat ini salam ini berisi doa dan berfungsi sebagai sapaan bagi sesama Muslim.

Jika ditilik berdasarkan kaidah Bahasa Arab, lafal assalamualaikum sebenarnya bersifat jamak atau ditujukan untuk lebih dari dua orang. Sebab, ada kata 'kum' di bagian akhir lafal salam itu.

Kata 'kum' pada salam merupakan kata ganti atau dlamir yang artinya 'kalian' dengan jumlah orang lebih dari dua. Apabila orangnya satu, maka dlamir-nya adalah 'ka' dan dlamir dua orang adala 'kuma'.

Tetapi, terdapat kaidah mengucap salam dengan lafal assalamualaikum ketika bertemu orang lain berapapun jumlahnya.

Baik banyak maupun hanya satu orang saja, lafalnya sama dan tidak menjadi assalamualaika atau assalamualaikuma. Lantas, mengapa demikian?

 

1 dari 1 halaman

Setiap Orang Didampingi Dua Malaikat

Dikutip dari NU Online, Syeikh Muhammad Nawawi Al Bantani menjelaskan hal ini dalam kitabnya Marah Labid. Syeikh Nawawi mengatakan ucapan salam dengan assalamualaikum meski hanya kepada satu orang sejatinya tidak hanya ditujukan pada orang tersebut saja.

Pada setiap orang terdapat dua malaikat pendamping. Sehingga, salam yang disampaikan juga untuk kedua malaikat tersebut.

" Apabila satu orang menghadapmu maka ucapkanlah 'salamun 'alaikum' dan niatilah salam itu untuk satu orang tersebut dan dua malaikat (yang mendampinginya). Karena bila engkau bersalam kepada kedua malaikat itu maka keduanya akan membalas salammu dan barangsiapa yang disalami oleh malaikat maka ia selamat dari siksa Allah."

Salam mengandung keutamaan bagi setiap Muslim. Sehingga, sangat dianjurkan Muslim untuk beruluk salam baik ketika bertemu orang lain maupun hendak pergi.

(ism, Sumber: NU Online)

Beri Komentar
Video Kondisi Terkini WNI dari Wuhan di Natuna