Perempuan Mimpi Basah, Wajib Mandi?

Reporter : Ahmad Baiquni
Minggu, 20 Januari 2019 18:30
Perempuan Mimpi Basah, Wajib Mandi?
Mimpi basah ternyata tidak hanya terjadi pada laki-laki.

Dream - Mimpi basah merupakan fenomena biologis yang lazim terjadi pada manusia. Banyak yang beranggapan mimpi basah hanya terjadi pada laki-laki. Sebenarnya, hal ini juga dialami perempuan.

Dalam Islam, mimpi basah dipandang sebagai pertanda seseorang anak telah masuk akil baligh. Baik anak laki-laki maupun perempuan sudah terkena kewajiban menjalankan ibadah utama yaitu sholat dan puasa.

Bagi laki-laki yang mengalami mimpi basah, diwajibkan mandi besar karena dalam keadaan junub. Apakah kewajiban ini juga berlaku bagi perempuan?

Dikutip dari Bincang Syariah, para ulama bersepakat kewajiban mandi besar juga berlaku bagi perempuan yang mengalami mimpi basah dan melihat air mani keluar dari kemaluannya. Karena ketika dalam keadaan demikian, seorang perempuan dianggap berjunub.

1 dari 1 halaman

Wajib Mandi Besar

Syeikh Wahbah Al Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu memberikan penjelasan demikian.

" Siapa yang melihat dirinya telah mimpi basah, dan ia tidak mengeluarkan air (air mani atau sperma) maka ia tidak wajib mandi besar menurut kesepakatan ulama."

Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah RA.

" Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang haq. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi?' Rasulullah SAW menjawab, 'Ya, jika dia melihat air (air mani atau sperma).” Ummu Salamah lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah seorang perempuan itu bermimpi?' Beliau menjawab, 'Ya. Celaka kamu. (Jika tidak) lantas dari mana datangnya kemiripan seorang anak itu?"

Sumber: Bincang Syariah

Beri Komentar