Manfaat di Balik Rutin Mengucap `La Hawla Wa La Quwwata Illa Billah`

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 4 Desember 2019 17:01
Manfaat di Balik Rutin Mengucap `La Hawla Wa La Quwwata Illa Billah`
Kalimat ini adalah wujud kepasrahan seorang hamba.

Dream - Kalimat thayyibah ada banyak jenisnya. Tiap kalimat dibaca untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Di antara sekian banyak kalimat thayyibah, kita mungkin sering mendengar teman atay kerabat mengucapkan " la hawla wala quwwata illa billah" . Kalimat ini kerap dibaca sebagai bentuk kepasrahan diri.

Ada yang membaca kalimat ini dalam rangkaian zikir. Ada pula yang melafalkannya ketika berhadapan dengan kesulitan saat berusaha.

Umat Islam sangat dianjurkan merutinkan membaca kalimat ini. Ada manfaat yang terkandung di baliknya.

Dikutip dari Bincang Syariah, kalimat ini diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabatnya, salah satunya Hazim bin Harmalah. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Imam Abu Daud.

Dari Hazim bin Harmalah berkata, " Aku lewat di dekat Nabi SAW, maka beliau berkata kepadaku, 'Wahai Hazim, perbanyaklah mengucapkan kalimat La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim (Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah), karena ia adalah simpanan surga'."

 

1 dari 5 halaman

Menjauhkan Kefakiran, Menghapus Kegundahan

Syeikh Nawawi Al Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja menjelaskan manfaat di balik kalimat yang dikenal dengan hauqalah ini. Kalimat ini jika dibaca setiap hari maka selamanya tidak akan tertimpa kefakiran.

" Salah satu keistimewaan kalimat hauqalah ini adalah apa yang disebutkan di dalam Fawaidus Syarji, yaitu hadis riwayat Ibnu Abid Dunya dengan sanad tersambung hingga Rasulullah SAW bahwa ia bersabda, 'Siapa saja yang membaca 'La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim' setiap hari sebanyak seratus kali, maka ia selamanya tidak akan ditimpa oleh kefakiran'."

Masih ada keutamaan lain dari membaca kalimat ini. Salah satunya yaitu mengilangkan kesusahan dan kegundahan.

Membaca kalimat hauqalah dapat membuat hati tenang dan berpasrah diri. Segala kegundahan hilang seketika.

Ini seperti diterangkan oleh Syeikh Nawawi.

" Diriwayatkan di dalam hadis juga bahwa bila kebimbangan hinggap di hati seseorang lalu ia membaca La hawla wa la quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adzim sebanyak tiga ratus kali, niscaya Allah membukakan jalan keluar baginya, maksudnya Allah mengurangi beban kesulitannya."

Sumber: Bincang Syariah

2 dari 5 halaman

Doa Melancarkan Rezeki yang Sulit

Dream - Rezeki, meski sudah digariskan, datangnya tidak dapat dipastikan. Ada kalanya mudah sekali, tetapi ada pula saat begitu sulit.

Pastinya, Allah telah menetapkan rezeki setiap orang. Hanya saja, kapan datangnya dan seberapa banyaknya merupakan rahasia Allah.

Mungkin kita pernah mengalami kondisi saat rezeki begitu sulit didapat. Usaha yang kita lakukan sudah giat namun kondisi tidak berubah.

Patut disadari, perilaku kita turut mempengaruhi lancar tidaknya rezeki. Enggan berbagi bisa jadi penghalang lancarnya rezeki.

Agar rezeki sulit bisa dilancarkan, dianjurkan membaca doa ini. Doa tersebut terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Sunni.

 

3 dari 5 halaman

Doa Lancar Rezeki

Doa Lancar Rezeki© Dream.co.id

Bismillahi 'ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddhini bi qada'ika, wabarik li fima quddira li hatta la uhibba ta’'jila ma akhkharta wa la ta'khira ma 'ajjalta

Artinya,

" Dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ridha (menerima) atas ketetapan-Mu. Serta, berkahilah aku atas rizki yang Engkau tentukan. Sehingga, aku tak tergesa meminta sesuatu yang Engkau akhirkan atau mengakhirkan sesuatu yang Engkau hendak percepat."

4 dari 5 halaman

Doa Agar Selalu Diliputi Kegembiraan Setiap Berbuat Baik

Dream - Berbuat kebaikan merupakan sebagian dari ajaran agama. Setiap Muslim sangat dianjurkan untuk menebarkan kebaikan ke semua orang.

Perbuatan baik menjadi inti dari ajaran Agama. Karena Islam mengajarkan pemeluknya menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat.

Patut diperhatikan, perbuatan baik sebaiknya diiringi dengan rasa senang dan gembira. Ada manfaat besar di balik perasaan gembira setiap kali melakukan perbuatan baik.

Rasa senang dan gembira memicu keikhlasan. Selain itu, perasaan tersebut juga termasuk tanda keimanan seseorang.

Agar perbuatan baik kita diliputi kegembiraan, dianjurkan membaca doa ini.

 

5 dari 5 halaman

Doa Diliputi Kegembiraan Setiap Berbuat Baik

Doa Diliputi Kegembiraan© Dream.co.id

Allahummaj'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyaru wa idza asa-u istaghfaru.

Artinya,

" Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang apabila berbuat baik mereka gembira dan apabila berbuat jelek mereka meminta ampun."

Beri Komentar