Tata Cara Sholat Hajat Lengkap Latin dan Artinya yang Mudah Dipelajari bagi Pemula

Reporter : Arini Saadah
Senin, 24 Januari 2022 13:45
Tata Cara Sholat Hajat Lengkap Latin dan Artinya yang Mudah Dipelajari bagi Pemula
Tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya akan memudahkan seseorang memahaminya.

Dream – Sholat hajat biasanya dilakukan untuk memohon kepada Allah SWT agar keinginan atau hajat seseorang bisa tercapai.

Tentu saja hajat yang dimaksud tidak keluar dari syariat agama Islam. Sholat hajat ini dilakukan untuk memohon perlindungan, sukses dalam pekerjaan, mencari jodoh, dan hajat lainnya dalam kehidupan.

Tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya akan memudahkan seseorang memahaminya. Tata cara sholat hajat lengkap dengan bacaan latinnya akan menjadi sangat mudah untuk dikerjakan.

Berikut tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya yang mudah dipelajari bagi pemula:

1 dari 5 halaman

Tata Cara Sholat Hajat Lengkap Latin dan Artinya

Tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya dikerjakan dua rakaat dan satu salam. Imam Ghozali dalam kitab Ihya Ulumuddin berpendapat, sholat hajat dapat dilaksanakan sampai dengan 12 rakaat.

Agar lebih mudah memahaminya, berikut tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya akan dijelaskan dalam bentuk urutan seperti yang sudah umum di kalangan pemula yang sedang belajar.

1. Niat sholat hajat.

Tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya yang pertama adalah membaca niat. Berikut niat dalam tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya:

Ushollii sunnatal haajati rok’ataini lillahi ta’aalaa.

Artinya: " Aku berniat sholat hajat sunah hajat dua raka'at karena Allah Ta’ala."

Takbiraatul ikhram (berdiri bagi yang mampu) dengan membaca: Allahu akbar, artinya Allah Maha Besar.

2. Membaca doa Iftitah.

Tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya yang selanjutnya adalah membaca doa iftitah.

Allaahu akbar kabiiraw walhamdu lillaahi katsiira wa subhaanallaahi bukrataw wa'ashiila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samawaati wal ardha, haniifam muslimaw wamaa anaa minal musyrikiin. Inna sholaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin. Laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa anaa minal muslimiin.

Artinya:

“ Allah maha besar, maha sempurna kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya. Dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang." Sesuggunya kuhadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim.”

2 dari 5 halaman

3. Membaca Surat Al-Fatihah.

Tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya yang selanjutnya adalah membaca surat al Fatihah.

Bismillahir rahmaa nirrahiim. Alhamdu lilla hi rabbil 'alamin. Ar rahmaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinash shiraatal musthaqiim. Shiraathal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim waladh-dhaalliin.

Artinya:

“ Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Segala puji bagi Allah, tuhan seluruh alam, yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

4. Membaca Surat Pendek.

Tata cara sholat hajat lengkap latin yang selanjutnya adalah membaca surat dari Alquran. Mengenai bacaan surat Alquran sebenarnya bisa surat mana saja. Tapi lebih diutamakan jika pada raka'at pertama Surat Al-Karifuun sebanyak 3 kali.

5. Ruku’ 

Saat gerakan ruku' ini dianjurkan membaca doa berikut:

Subhaana robbiyal 'adziimi wabihamdih, dibaca sebanyak 3 kali.

Artinya: " Maha suci tuhan yang maha agung serta memujilah aku kepadanya."

3 dari 5 halaman

Ilustrasi© Freepik.com

6. I’tidal

Saat I’tidal dianjurkan membaca doa I’tidal berikut ini:

" Sami'allaahu liman hamidah" yang artinya “ Allah maha mendengar terhadap orang yang memujinya."

Setelah berdiri tegak, lalu membaca:

Robbanaa lakal hamdu mil us-samawaati wamil ul ardhi wamil u maa syi'ta min syain ba'du.

Artinya: " Ya Allah tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu."

7. Sujud

Ketika turun ke bawah dari posisi i'tidal, lakukan sambil membaca " Allahu akbar" dan sujud dengan membaca doa berikut:

Subhaana robbiyal a'la wabihamdih. Dibaca sebanyak tiga kali.

Artinya: " Maha suci tuhan yang maha tinggi serta memujilah aku kepadanya."

8. Duduk di antara 2 sujud

Duduk di antara dua sujud sambil membaca doa berikut:

Robbighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa'aafinii wa'fu 'annii.

Artinya: “ Ya Allah ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekurangan dan angkatlah derajatku, berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku.”

9. Sujud kedua

Sujud kedua dengan membaca doa berikut:

Subhaana robbiyal a'la wabihamdih. Dibaca sebanyak tiga kali.

Artinya: " Maha suci tuhan yang maha tinggi serta memujilah aku kepadanya.”

4 dari 5 halaman

10. Berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua.

Setelah itu lanjut berdiri lagi melanjutkan rakaat kedua dalam tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya.

11. Tahiyyat akhir.

Setelah sujud yang kedua pada rakaat kedua, dilanjutkan dengan duduk tahiyyat akhir. Bacaan saat duduk tahiyyat akhir adalah sebagai berikut:

Attahiyyaatul mubaarokaatush sholawaatuth thoyyibaatu lillaah. Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rohmatullahi wa barokaatuh. Assalaaamu'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shoolihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rosuulullah. Allahumma sholli 'alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad, kamaa shollaita 'alaa ibroohim wa 'alaa aali ibroohimm innaka hamiidum majiid. Alloohumma baarik 'alaa muhammad wa'alaa aali muhammad kamaa baarokta 'alaa ibroohim wa 'alaa aali ibroohimm fil ‘alamiina innaka hamiidum majiid.

Artinya:

" Segala penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad.

" Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia."

12. Salam

Tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya yang terakhir adalah mengucap salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri.

Assalaamu alaikum wa rahmatullah.

Artinya: " Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu."

5 dari 5 halaman

Doa Setelah Sholat Hajat Lengkap Arab, Latin dan Artinya

Itulah tata cara sholat hajat lengkap latin dan artinya yang mudah bagi pemula. Kamu juga dianjurkan membaca doa setelah menjalankan tata cara sholat hajat di atas. Berikut bacaan doa setelah sholat hajat arab, latin dan artinya:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيْمُ الكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيْم ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

La ilaha illallahul halamul karim. Subhanallahi rabbil ‘arsyil karimil ‘azhim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. As’aluka mujibati rahmatik, wa ‘aza’ima maghfiratik, wal ghanimata min kulli birrin, was salamata min kulli itsmin. La tada‘li dzanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la hajatan hiya laka ridhan illa qadhaitaha ya arhamar rahimin.

Artinya:

“ Tiada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha mulia. Maha suci Allah, penjaga Arasy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Aku mohon kepada-Mu bimbingan amal sesuai rahmat-Mu, ketetapan ampunan-Mu, kesempatan meraih sebanyak kebaikan, dan perlindungan dari segala dosa. Janganlah Kau biarkan satu dosa tersisa padaku, tetapi ampunilah. Jangan juga Kau tinggalkanku dalam keadaan bimbang, karenanya bebaskanlah. Jangan pula Kau telantarkanku yang sedang berhajat sesuai ridha-Mu karena itu penuhilah hajatku. Hai Tuhan yang maha pengasih.”

Beri Komentar