3 Doa Memulai Pekerjaan di Pagi Hari, Dibaca untuk Awali Aktivitas agar Berkah Seharian

Reporter : Arini Saadah
Selasa, 29 November 2022 06:01
3 Doa Memulai Pekerjaan di Pagi Hari, Dibaca untuk Awali Aktivitas agar Berkah Seharian
Baca doa di bawah ini sebelum mengawali aktivitas di pagi hari!

Dream – Memanjatkan doa memulai pekerjaan di pagi hari setiap akan beraktivitas hendaknya menjadi kebiasaan. Dengan menjadikannya doa harian kita akan selalu ingat bahwa semua yang dilakukan sejak pagi hari hingga tidur di waktu malam adalah dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.

Membiasakan diri membaca doa memulai pekerjaan di pagi hari membuat kita semakin siap untuk menjalani aktivitas di hari tersebut.

Tentu saja apapun pekerjaan yang dilakoni, baik berupa berangkat kerja ke kantor, berangkat sekolah, hingga bekerja di rumah saja, semuanya dimulai dengan membaca doa memulai pekerjaan di pagi hari.

Selain pengingat bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah bagian ibadah, kita juga memanjatkan doa memulai pekerjaan di pagi hari ini sebagai permohonan agar Tuhan selalu melimpahi keberkahan dan keselamatan kepada kita. Berikut bacaan doanya yang perlu diketahui.

1 dari 4 halaman

1. Doa Memulai Pekerjaan di Pagi Hari

Setiap hendak berangkat kerja atau memulai pekerjaan di pagi hari, sebagai Muslim kita disunahkan membaca doa agar diberikan kelancaran. Berikut bacaan doa memulai pekerjaan di pagi hari yang perlu kamu ketahui. Baca doa ini ketika hendak berangkat kerja:

Allahummarzuqnii rizqan halaalan thayyiban, wasta'milnii thayyiban. Allahummaj'al ausa'a rizqika 'alayya 'inda kibari sinnii wanqithaa'i 'umrii. Allahummakfinii bihalaalika 'an haraamika wa aghninii bifadhlika 'amman siwaaka. Allahumma innii as-aluka rizqan waasi'an naafi'an. Allahumma innii as-aluka na'iimaan muqiiman, alladzii laa yahuulu wa laa yazuulu

Artinya:

" Ya Allah, berilah padaku rezki yang halal dan baik, serta pakaikanlah padaku segala perbuatan yang baik. Ya Tuhanku, jadikanlah oleh-Mu rezekiku itu paling luas ketika tuaku dan ketika lemahku. Ya Allah, cukupkanlah bagiku segala rezki-Mu yang halal daripada yang haram dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu dari yang lainnya. Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu rezki yang luas dan berguna. Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu nikmat yang kekal yang tidak putus-putus dan tidak akan hilang."

2 dari 4 halaman

2. Doa Memulai Pekerjaan di Pagi Hari Selanjutnya

Selanjutnya, ketika Sahabat Dream sudah tiba di tempat kerja dan hendak memulai pekerjaan, hendaknya membaca doa memulai pekerjaan di pagi hari agar senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dari segala keburukan dan kejahatan yang ada pada pekerjaanmu.

Berikut bunyi doa memulai pekerjaan yang dapat kamu baca setiap harinya:

Allahumma innii as-aluka min khairi hadzal amali wa khairi maa fiihi, wa'audzubika min syarri haadzal amali wasyarri maa fiihi innaka 'alaakulli syaiin qadiir

Artinya:

" Ya Allah, aku memohon padaMu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung padaMu daripada keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu Engkaulah yang maha berkuasa menentukannya."

3 dari 4 halaman

3. Doa Memulai Pekerjaan di Pagi Hari Lainnya

Tak hanya hendak berangkat bekerja, saat memulai aktivitas pagi hari di rumah pun kita juga dianjurkan membaca doa. Berikut bacaan doa memulai pekerjaan di pagi hari apapun aktivitasnya:

Ashbahnaa wa ashbahal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodir. Rabbi as-aluka khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro maa ba’dahu, wa a’udzu bika min syarri maa fii hadzal yaum wa syarri maa ba’dahu. Rabbi a’udzu bika minal kasali wa su-il kibar. Robbi a’udzu bika min ‘adzabin fin naari wa ‘adzabin fil qobri.

Artinya:

“ Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.”

4 dari 4 halaman

Demikian itulah 3 bacaan doa memulai pekerjaan di pagi hari. Doa-doa di atas cocok kamu amalkan setiap hari sebagai doa harian sebelum mengawali pekerjaan. Semoga dengan doa-doa tersebut kita senantiasa diberi keberkahan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Beri Komentar