Baca Doa Ini Agar Terlindungi dari Marabahaya di Perjalanan

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 29 Oktober 2018 20:00
Baca Doa Ini Agar Terlindungi dari Marabahaya di Perjalanan
Bahaya bisa datang dan mengancam orang yang bepergian

Dream - Bepergian, apalagi naik kendaraan, berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Apapun bisa menjadi penyebabnya. Mulai dari kelalaian atau karena kondisi alam.

Bahkan, Rasulullah Muhammad SAW mengibaratkan bepergian atau safar sebagai siksaan. Ini karena banyaknya kesulitan yang dialami dalam bepergian seperti sulit sholat, puasa, apalagi sebatas makan dan minum.

Tidak hanya itu, orang yang bepergian kerap dilanda kekhawatiran akan datangnya marabahaya. Meski sudah disiapkan sematang mungkin, bahaya tetap saja berpotensi datang.

Sehingga, kita sangat dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT. Salah satunya dengan membaca doa ini.

1 dari 1 halaman

Ini Doanya

Doa bepergian© dream.co.id

Subhanalladzi sakkhoro lana hadza wa maa kunnaa lahu muqrinin, wa innaa ilaa robbinaa lamunqolibun, allahumma inna nas’aluka fii safarinaa hadzal birro wat taqwa wa minal ‘amal maa tardho, allahumma hawwin ‘alaina safarona hadza wa athwi ‘annaa bu’dahu, allahumma antas shohibu fis safari wal kholifatu fil ahli, allahumma inni a’udzubika min wa’tsaais safari wa kaabatil mandzhori wa suuil munqolibi fil maali wal ahli

Artinya:

Maha suci Allah yang telah menundukkan (pesawat) ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Allah lah kami kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini, kami mohon perbuatan yang Engkau ridloi. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam bepergian dan mengurusi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga

Beri Komentar