Bacaan Doa Kejatuhan Cicak yang Bisa Diamalkan dan Pandangan Islam tentang Pertanda Kesialan

Reporter : Widya Resti Oktaviana
Rabu, 10 Agustus 2022 08:01
Bacaan Doa Kejatuhan Cicak yang Bisa Diamalkan dan Pandangan Islam tentang Pertanda Kesialan
Percaya tentang kesialan yang menimpa setelah kejatuhan cicak bisa menjerumuskan pada dosa besar.

Dream – Pernahkah di antara sahabat Dream kejatuhan cicak? Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika kejatuhan cicak, maka ada hal sial yang akan dialami. Anggapan seperti itu pun ada yang memercayainya dan ada juga yang tidak. Bagi mereka yang tidak percaya dan mendapatkan kejadian sial setelah kejatuhan cicak, maka hal tersebut hanya dianggap kebetulan saja.

Apalagi jika dilihat dari sisi ajaran Islam. Segala sesuatu yang menimpa manusia adalah atas kehendak Allah SWT dan bukan ditentukan karena mengalami suatu kejadian tertentu, seperti kejatuhan cicak.

Apakah sahabat Dream percaya atau tidak akan anggapan tersebut, akan lebih baik jika kamu memanjatkan doa kepada Allah SWT. Doa kejatuhan cicak bisa menjadi solusi atas kegelisahan kamu dan bisa membuat hatimu lebih tenang. Menyadari bahwa melalui doalah, maka Allah SWT akan mendengarkan doamu dan mengabulkan apa yang menjadi harapan kamu.

Nah, berikut adalah bacaan doa kejatuhan cicak yang bisa diamalkan sebagaimana dirangkum Dream melalui islampos.com dan 99.co.

1 dari 2 halaman

Kejatuhan Cicak dalam Islam

Kejatuhan Cicak dalam Islam© Unsplash.com

Islam mengajarkan kepada umat Islam agar memercayakan segala sesuatunya kepada Allah SWT semata. Bukan kepada hal-hal yang justru mampu menjerumuskan kepada dosa besar. Seperti halnya kejadian seseorang yang kejatuhan cicak. Ada beberapa yang beranggapan bahwa kejatuhan cicak adalah suatu pertanda akan adanya kesialan.

Dalam Islam sendiri dikenal dengan istilah tathayyur atau thiyaarah, yang mana istilah tersebut digunakan oleh orang-orang Arab jahiliyyah pada zaman dahulu untuk menentukan peruntungan dan kesialan dengan menggunakan burung. Mereka menganggap bahwa orang yang melepaskan burung tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan jika burungnya terbang ke arah kiri, maka kesialan akan datang.

Bentuk tathayyur lainnya adalah tentang kejatuhan cicak dan dianggap bisa mendatangkan kesialan. Hal tersebut dalam Islam termasuk dalam bentuk syirik, karena orang yang memercayainya tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah SWT. Mereka lebih percaya pada hal-hal yang ada di luar logika.

Seperti halnya dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut:

Ramalan mujur-sial adalah syirik. (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap orang pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian, tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan bertawakal.” (HR. Bukhari dan Muslim).

2 dari 2 halaman

Bacaan Doa Kejatuhan Cicak

Bacaan Doa Kejatuhan Cicak© Shutterstock.com

Daripada memercayai akan hal yang terjadi setelah kejatuhan cicak, akan lebih baik jika sahabat Dream mengatasi kegundahan hati dengan membaca doa kejatuhan cicak. Di mana dengan membaca doa ini, maka bisa membuat hati menjadi lebih tenang dan Allah SWT akan mendengar apa yang menjadi harapan sahabat Dream. Berikut adalah doa kejatuhan cicak yang bisa kamu amalkan:

Doa Menolak Firasat Buruk

Kejatuhan cicak biasanya membuat beberapa orang memiliki firasat buruk akan suatu hal yang akan menimpanya. Namun, alangkah lebih baik daripada terus diselimuti dengan perasaan negatif, sahabat Dream membaca doa menolak firasat buruk berikut:

Allohumma laa thoiro illaa thoituka walaa khoiro illa khoiruka, walaa ilaaha ghoiruka.

Artinya: “ Ya Allah! Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tentukan. Dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu. Serta tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Engkau.”

Doa Husnudzon kepada Allah SWT

Kemudian sahabat Dream juga bisa membaca surat Ar-Ra’d ayat 11 agar memiliki prasangka yang baik. Di mana doa ini akan membuat sahabat Dream selalu yakin kepada Allah SWT. Berikut bunyi bacaanya:

Lahu mu’aqqibatum mim baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi`anfusihim, wa iza aradallahu biqaumin su`an fa la maradda lah, wa ma lahum min dunihi miw wal.

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d: 11).

Doa untuk Kebaikan saat Kejatuhan Cicak

Doa kejatuhan cicak lainnya yang bisa sahabat Dream amalkan adalah doa untuk kebaikan saat kejatuhan cicak. Berikut adalah bunyi bacaannya:

Allahumma la ya’ti bil hasanati illa anta, wa la yazhabu bis sayyi-ati illa anta, wa la haula wa la quwwata illa billah.

 

Artinya:Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tiada pula yang menghilangkan keburukan kecuali Engkau. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah.”

Bacaan doa di atas bisa sahabat Dream amalkan kapan saja dan dalam kondisi apa saja. Terutama saat kamu sedang merasakan adanya firasat buruk.

Doa Tawakal kepada Allah SWT

Doa kejatuhan cicak terakhir yang bisa sahabat Dream baca adalah doa tawakal kepada Allah SWT. Doa tersebut ada dalam surat Ath-Thalaq ayat 3 berikut:

Wa yarzuq-hu min aisu la yahtasib, wa may yatawakkal ‘alallahi fa huwa hasbuh, innallaha baligu amrih, qad ja’alallahu likulli syai`ing qadra.

Artinya: “ dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” (QS. Ath-Thalaq: 3).

Beri Komentar