Doa Melunakkan Hati yang Keras

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 1 November 2012 06:01
Doa Melunakkan Hati yang Keras
Kerasnya hati membuat seseorang tak bisa menerima kebenaran.

Dream - Setiap orang terlahir dengan karakter yang berbeda-beda. Ada kalanya punya sikap begitu hangat, ada pula yang punya hati sangat keras.

Terkadang kita begitu sulit menghadapi mereka yang hatinya sangat keras. Berusaha sekeras apapun, orang tersebut susah diajak bicara.

Tidak hanya orang luar, keluarga kita mungkin ada yang memiliki watak seperti itu. Tidak menutup kemungkinan pasangan kita juga memiliki tabiat hati yang keras.

Kerasnya hati membuat orang tidak bisa menerima kebenaran. Sehingga hikmah tidak akan dia dapatkan.

Untuk meluluhkan dan menundukkannya, ada baiknya kita memohon pertolongan Allah SWT. Salah satunya dengan membaca doa di bawah ini.

1 dari 5 halaman

Doa Agar Hati Keras Melunak


Doa peluluh hati© dream.co.id

Allahumma innaka antal azizul kabir. Wa ana abduka adhdhoifudzdzalil. Al ladzi la khaula wa la quwwata illa bika. Allahumma sakhkhir li ... (sebut nama orang dimaksud) kama sakhkhorta firauna li musa. Wa layyin li qolbahuu kama layyantalhadida li dawuda. Fa innahu la yantiqu illa bi idznika. Nashiyatuhu fi qobdhatika. Wa qolbuhu fi yadiKka. Jalla tsanau wajhik. ya arkhamar rakhimin.

Artinya,

" Ya Allah sungguh Engkau Maha Mulia Maha Besar. Sedangkan saya hamba-Mu yang sangat hina dina. Tiada upaya dan kekuatan kecuali karena Kau. Ya Allah, tundukkanlah........ padaku, sebagaimana Kau telah menundukkan Fir'aun pada Musa AS. Dan luluhkan hatinya untukku, sebagaimana Kau telah meluluhkan besi untuk Daud AS. Karena sungguh dia takkan berbicara kecuali dengan izin-Mu. Ubun-ubunnya dalam genggaman-Mu, dan hatinya di tangan-Mu. Pujian wajah-Mu telah Agung, wahai yang lebih sayang para penyayang."

2 dari 5 halaman

Doa Agar Hati Tergerak Mencintai Kaum Miskin

Dream - Islam mengajarkan umatnya untuk tidak egois. Hal itu tertuang dalam sejumlah amalan seperti zakat, sedekah, infak, hingga wakaf.

Semua amalan ini ditujukan untuk kaum miskin. Kaum yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Amalan-amalan ini sebagai pengingat adanya tanggung jawab bagi mereka yang mampu untuk merawat kaum miskin. Bahkan salah satu akhlak yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW adalah mencintai kaum miskin.

Dekat dengan kaum miskin berarti membantu mereka dari kesulitan. Lewat kelebihan dan kemudahan, kita bisa mengangkat derajat kaum miskin.

Allah bahkan memberikan jaminan kemudahan segala urusan kepada mereka yang begitu mencintai kaum miskin. Segala kesusahan, terutama di akhirat, akan dihilangkah oleh Allah.

Untuk dapat semakin cinta pada kaum miskin, dianjurkan membaca doa ini.

 

3 dari 5 halaman

Doa Mencintai Kaum Miskin

Doa mencintai kaum miskin© dream.co.id

Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkaroti wa hubbal masakini wa an taghfiro li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qoumin fa tawaffani ghoiro maftun.

Artinya,

" Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran serta aku memohon pada-Mu supaya bisa mencintai orang miskin, ampunilah aku, rahmatilah aku, jika Engkau hendak menguji suatu kaum maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak tenggelam dalam ujian."

4 dari 5 halaman

Doa Agar Diberi Kelapangan Hati Menerima Kenyataan Hidup

Dream - Dalam menjalani hidup kita akan mengalami kenyataan menyenangkan maupun menyedihkan. Tentu semua itu tidak bisa kita tolak. Semua terjadi sesuai takdir yang sudah digariskan Allah SWT. 

Sebagai makhluk yang tak luput dari dosa, manusia adakalanya tidak bisa menerima kenyataan itu. Kita sudah berusaha menolak namun yang terjadi tetaplah demikian.

Menghadapi kenyataan -terutama yang pahit- dibutuhkan sifat sabar serta ikhlas. Ini agar kita dapat menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan.

Sabar dan ikhlas muncul dari hati yang lapang. Semua akan terasa ringan jika hari kita sudah legowo.

Untuk mendapatkan kelapangan hati, dianjurkan membaca doa ini.

5 dari 5 halaman

Doa Agar Diberi Kelapangan Hati

Doa diberi kelapangan hati© dream.co.id

Allahumma ini qod wahabtu nafsi wa 'irdli laka.

Artinya,

" Ya Allah, aku serahkan diriku dan kehormatanku pada-Mu."

Beri Komentar