Kandungan Surat Al Furqon Ayat 63, Janganlah Bersikap Sombong Selama Hidup

Reporter : Ulyaeni Maulida
Rabu, 17 Februari 2021 10:07
 Kandungan Surat Al Furqon Ayat 63, Janganlah Bersikap Sombong Selama Hidup
Surat Al Furqon ayat 63, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati.

Dream – Islam mengajarkan pendidikan akhlak yang penting bagi kehidupan manusia. Allah SWT telah memberikan gambaran bagaimana akhlak mulia para Nabi yang sepatutnya dapat menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Salah satunya yang terkandung dalam surat Al Furqon ayat 63. Dalam ayat ini mengacu pada penggambaran akhlak Rasulullah yang selalu menunjukkan sifat halus, tenang, dan tidak terburu-buru dalam setiap tindakannya.

Dalam surat Al Furqon ayat 63, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hat ini harus diwujudkan dalam setap perilaku, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang jahil disekitar kita.

Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhoan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Orang bersikap rendah hati dan tidak sombong selalu merasa apapun yang ada dalam dirinya merupakan karunia dari Allah SWT.

1 dari 3 halaman

Bacaan Surat Al Furqon Ayat 63

 

Bacaan Arab

Surat Al Furqon Ayat 63© Dream.co.id

Bacaan Latin

Wa’ibaadur-rahmanil-ladziina yamsyuuna ‘alal ardhi haunan wa-idzaa khaathabahumul jaahiluuna qaaluuu salaaman

Artinya:

Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan salam.

Diriwayatkan bahwa Umar ra melihat seorang budak berjalan dengan sombong. Umar berkata, “ Sesungguhnya berjalan dengan sombong itu adalah berjalan yang dibenci, kecuali jika dilakukan di jalan Allah. Sesungguhnya Allah telah memuji beberapa kaum.” Lalu dia membaca: wa ibadurrahmanil-Lazzina yamsyuna alal-ardi haunan,” Maka bersikaplah sederhana dalam kamu berjalan.” Ibnu Abbas mengatakan, orang-orang mukmin yang berjalan itu adalah ulama yang bersikap lemah-lembut, sopan dan menjaga kehormatanya.

 

2 dari 3 halaman

Tafsir Surat Al Furqon Ayat 63

Ilustrasi Berdoa© Foto : Shutterstock

 

Ahmad Musthofa Al- Maraghy

Sifat hamba Allah dalam berjalan pada ayat 63 menggambarkan bagaimana sifat ibadurrahman yang di kehendaki Allah yang pada ayat ini mufasir menggambarkan sifat yang dimaksud dengan hamba-hamba tuhan yang berjalan dimuka bumi dengan rendah hati adalah dengan penggambaran akhlak Rasulullah Saw yang selalu menunjukkan sifat halus, tenang, langkahnya lebar tanpa tergesagesa ketika berjalan.

Sifat hamba Allah terhadap orang jahil ada akhir ayat, Allah menyampaikan bagaimana sifat yang harus ditampakkan oleh hamba allah yang beriman ketika bertemu dengan orang jahil dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung ) keselamatan, pada akhir ayat ini mufassir menerangkan bagaimana sifat yang ditunjukkan Rasulullah yang pada masa perjuangan beliau dalam menegakkan agama Allah yang tiada henti mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang jahil kafir Quraisy.

M Quraish Shihab

Sifat hamba Allah ketika berjalan. Dalam ayat ini mufssir menerangkan bagaimana makna yamsyu (berjalan) dengan penggambaran cara berjalan dengan tidak angkuh atau kasar, dalam konteks cara berjalan Nabi SAW, mengingatkan agar seseorang tidak berjalan dengan angkuh dengan membusungkan dada.

Namun ketika beliau melihat seorang sahabat berjalan dengan penuh semangat dan terkesan tergesa-gesa beliau mengatakan “ Sungguh cara jalan ini dibenci oleh Allah, kecuali dalam situasi perang ini”.

3 dari 3 halaman

Kandungan Surat Al Furqon Ayat 63

Ilustrasi Berdoa© Ilustrasi Berdoa (Foto: Shutterstock.com)

 

  • Hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati atau tidak sombong
  • Hamba Allah adalah orang yang apabila disapa dengan ucapan yang mengandung kata-kata yang menghina atau buruk, mereka membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan
  • Hamba Allah adalah orang yang selalu dzikrullah yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah
  • Beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa ialah memiliki sikap rendah hati serta setiap ucapan yang keluar dari lisannya mengandung kebaikan dan keselamatan.
  • Orang mukmin wajib memiliki sifat tawadhu dan harus menjauhi sikap takabbur dan ujub.
  • Hendaknya senantiasa meningkatkan kesabaran walaupun mendapat perlakuan dari orang-orang di sekitar kita yang kurang menyenangkan hati.

 (Dilansir dari berbagai sumber)

Beri Komentar