10 Bacaan Setelah Sholat Fardhu, Dzikir Pendek dan Lengkap

Reporter : Arini Saadah
Rabu, 23 Desember 2020 09:37
10 Bacaan Setelah Sholat Fardhu, Dzikir Pendek dan Lengkap
Bacaan setelah sholat fardhu bisa berupa dzikir dan doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah Saw.

Dream – Usai melaksanakan kewajiban sholat fardhu lima waktu, sebaiknya Sahabat Dream jangan terburu-buru beranjak meninggalkan tempat sholat. Alangkah baiknya kamu memanjatkan dzikir dan doa memohon ampunan dan meminta hajat supaya dikabulkan oleh Allah Swt.

Bacaan setelah sholat fardhu bisa berupa dzikir dan doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah Saw. Dzikir merupakan amalan yang bisa memperkuat iman seorang muslim. Dengan membaca dzikir dan doa sebagai bacaan setelah sholat fardhu, hatimu akan terasa tenang dan tentram.

Bacaan setelah sholat fardhu berupa dzikir dan doa bisa dilaksanakan dengan cara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Sehingga setelah selesai menjalankan sholat fardhu, alangkah baiknya kita duduk sejenak untuk memanjatkan dzikir dan doa.

Terdapat banyak bacaan setelah sholat fardhu berupa dzikir dan doa yang bisa kamu amalkan setiap hari. Berikut ini Dream akan memaparkan kumpulan dzikir dan doa sebagai bacaan setelah sholat fardhu, seperti dilansir dari berbagai sumber terpercaya.

1 dari 5 halaman

1. Bacaan Istighfar

Bacaan setelah sholat fardhu yang pertama adalah membaca istighfar sebanyak tiga kali. Dengan kerap membaca istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu.

Berikut kalimat istighfar lengkap dengan latin dan terjemahannya:

Ilustrasi© dream.co.id

" ASTAGHFIRULLAH HAL'ADZIM, ALADZI LAAILAHA ILLAHUWAL KHAYYUL QOYYUUMU WA ATUUBU ILAIIH"

Artinya: “ Saya mohon ampun kepada allahyang maha besar, tidak ada tuhan melainkan dia, yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan saya bertobat kepadanya.”

2. Dzikir Doa

Setelah itu, bacaan setelah sholat fardhu bisa dilanjutkan dengan membaca doa khusus. Dari Tsauban radhiallahu’anhu, Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

“ Biasanya Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam ketika selesai shalat, beliau beristighfar 3x, lalu membaca doa:

Ilustrasi© dream.co.id

“ ALLAHUMMA ANTAS SALAAM WA MINKAS SALAAM TABAAROKTA YAA DZAL JALAALI WAL IKROOM.”

Artinya: ” Ya Allah Engkau-lah as salam, dan keselamatan hanya dari-Mu, Maha Suci Engkau wahai Dzat yang memiliki semua keagungan dan kemulian.” (HR. Muslim).

© Dream
2 dari 5 halaman

3. Bacaan Tahlil

Bacaan setelah sholat fardhu selanjutnya yang bisa kamu panjatkan adalah kalimat tahlil.  Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiallahu’anhu: Biasanya (Abdullah) bin Zubair di ujung shalat, ketika selesai salam beliau membaca:

Ilustrasi© dream.co.id

“ ILAHA ILLALLOOHU WAHDAHU LAA SYARIKA LAHU. LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR. LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAAH. LAA ILAHA ILLALLOOH WA LAA NA’BUDU ILLA IYYAAH. LAHUN NI’MATU WA LAHUL FADHLU WA LAHUTS TSANAA-UL HASANU. LAA ILAHA ILLALLOOH MUKHLISHIINA LAHUD DIIN WA LAU KARIHAL KAAFIRUUN.”

Artinya : Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Semua nikmat, anugerah dan pujian yang baik adalah milik Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya)”. (HR. Muslim)

3 dari 5 halaman

4. Bacaan Surat Al Ikhlas

Dzikir dan doa setelah sholat selanjutnya adalah dengan membaca surat al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Naas.

“ Uqbah bin ‘Amir radhiallahu’anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca al mu’awwidzar (an naas, al falaq, al ikhlas) di penghujung setiap shalat” (HR. Abu Daud, dishahikan Al Albani dalam Shahih Abu Daud).

" QUL HUWALLAAHU AHAD. ALLAAHUSSHAMAD. LAM YALID WALAM YUULAD. WALAM YAKULLAHU KUFUWAN AHAD."

Artinya: “ Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.

5. Bacaan Surat AL Falaq

QUL A’UUDZU BIRABBIL FALAQ. MIN SYARRI MAA KHALAQ. WAMIN SYARRI GHAASIQIN IDZAA WAQABA. WAMIN SYARRIN NAFFAATSAATI FII AL’UQADI. WAMIN SYARRI HAASIDIN IDZAA HASADA.

Artinya: “ Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai waktu subuh, dari kejahatan apa-apa (mahluk) yang diciptakan-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki.”

© Dream
4 dari 5 halaman

6. Bacaan Surat An Naas

QUL A’UUDZU BIRABBIN NAAS. MALIKIN NAAS. ILAAHIN NAAS. MIN SYARRIL WASWAASIL KHANNAAS. ALLADZII YUWASWISU FII SHUDUURIN NAAS. MINAL JINNATI WANNAAS.

Artinya: “ Aku berlindung kepada Robb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.

7. Bacaan Ayat Kursi

Bacaan setelah sholat fardhu yang selanjutnya adalah ayat kursi. Ayat kursi merupakan salah satu ayat yang ada di dalam surat Al Baqarah ayat 255. Berikut bunyi bacaannya:

Ilustrasi© dream.co.id

“ ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUU, AL HAYYUL QOYYUM, LA TA’KHUDZUHUU SINATUW WALAA NAUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDH. MAN DJALLADJII YASYFA’U ’INDAHUU ILLA BI IDJNIH. YA’LAMU MAA BAYNA AYDIIHIM WA MAA KHOLFAHUM. WA LAA YUHIITHUUNA BI SYAY-IM MIN ’ILMIHII ILLA BI MAA SYAA-A. WASI’A KURSIIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDH. WALAA YA-UUDUHUU HIFZHUHUMAA. WA HUWAL’ALIIYUL ’AZHIIM.”

Artinya: ”Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-Baqarah: 255)

5 dari 5 halaman

8. Bacaan Tasbih

Bacaan setelah sholat fardhu berupa dzikir dan doa yang selanjutnya adalah dengan melafalkan bacaan tasbih.

Bacaan tasbih ini diulangi sebanyak 33 kali. Berikut bacaan tasbis dalam dzikir dan doa setelah sholat sesuai hadis Nabi Saw.

“ SUBHANALLAH”

Artinya: “ Maha Suci Allah.”

9. Bacaan Tahmid

Setelah membaca tasbih, bacaan setelah sholat fardhu selanjutnya adalah membaca tahmid sebanyak 33 kali juga. Berikut bacaan tahmid:

“ ALHAMDULILLAH”

Artinya: Segala puji bagi Allah.

10. Bacaan Takbir

Bacaan setelah sholat fardhu kemudian dilanjutkan dengan membaca takbir sebanyak 33 kali.

“ ALLAHU AKBAR”

Artinya: Allah Maha Besar.

 

(Dilansir dari berbagai sumber)

© Dream
Beri Komentar