Doa Masuk Masjid Jika Tak Punya Wudhu

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 10 Maret 2020 20:00
Doa Masuk Masjid Jika Tak Punya Wudhu
Masuk masjid sangat dianjurkan dalam keadaan suci.

Dream - Sebagai tempat ibadah, masjid tentu harus dijaga kesuciannya. Tidak boleh ada benda najis sampai berada di dalam masjid.

Demikian pula dengan orang yang berada di dalamnya dalam waktu cukup lama. Tentu juga harus dalam keadaan suci.

Orang yang berhadas tidak dianjurkan untuk masuk ke dalam masjid. Apalagi orang yang berjunub, diharuskan untuk bersuci lebih dulu.

Tetapi, ada kalanya kita perlu masuk masjid tidak untuk waktu lama atau tidak dengan niat ibadah. Melainkan ada sesuatu yang mengharuskan kita masuk masjid, seperti mengambil barang tertentu atau yang lainnya.

Jika dalam keadaan tersebut kita tidak punya wudhu, dianjurkan untuk membaca doa ini. Selain itu, tidak berlama-lama di dalam masjid.

 

1 dari 5 halaman

Doa Masuk Masjid Tanpa Wudhu

Doa Masuk Masjid Tak Punya Wudhu© Dream.co.id

Subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim.

Artinya,

" Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada dayan dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Agung."

2 dari 5 halaman

Doa Agar Mendapat Keberuntungan Hidup

Dream - Tak ada hal lain yang dikejar seorang mukmin selain keberuntungan dalam hidup. Jalan yang mengarahkan ketentraman batin dan kedamaian dalam menghadapi hari akhir.

Hati yang selalu gelisah dapat menjauhkan diri dari kebenaran dan hikmah. Dapat mengarahkan pada keterjerumusan dalam kegelapan dan ketersesatan.

Dalam kondisi tersebut, kehadiran cahaya ilahi terasa menjadi hal yang sangat diperlukan. Semata guna mengarahkan pada jalan lurus dan diridlai oleh-Nya.

Patutlah kegelisahan dalam hati diredam dengan mendekatkan diri pada-Nya. Senantiasa memohon ampun atas segala dosa dan agar selalu mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan.

Ketika hidup diliputi kebahagiaan, dianjurkan membaca doa ini. Lafal doa ini pula kita memohon agar mendapatkan keberuntungan sepanjang hayat.

 

3 dari 5 halaman

Doa Mohon Keberuntungan Hidup

Doa Mohon Keberuntungan Hidup© Dream.co.id

Allahummarzuqni fiqhan fiddini wa ziyadatan fil 'ilmi wa kifayatan fir rizqi wa shihhatan fil badani wa tawbatan qoblal mauti wa rahmatan 'indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti wa najatan 'indal hisabi wa jawazan 'alash shirathi ya dzal fadlli wal ihsani bi rahmatika ya arhamar rahimin.

Artinya,

" Ya Allah, anugerahilah aku agar paham dalam masalah agama, tambahan dalam ilmu, kecukupan dalam rezeki, kesehatan tubuh, tobat sebelum mati, ketenangan ketika mati, ampunan setelah mati, keberuntungan pada saat hitungan amal, dan bisa melewati titian (shirath), wahai Dzat pemberi keutamaan dan kebaikan, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat Maha Pengasih di antara para pengasih."

Sumber: Bincang Syariah

4 dari 5 halaman

Doa Ketika Berkesempatan Berada di Multazam

Dream - Dalam beberapa hari belakangan, Masjidil Haram tampak sepi. Ini lantaran otoritas Arab Saudi menutup sementara mataf, area di sekeliling Kabah, dari aktivitas thawaf umrah.

Tetapi, umat Islam masih dibolehkan datang ke Masjidil Haram selama hanya untuk sholat. Kebijakan ini diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Sebagai situs suci, tentu Kabah sangat terjaga. Ketika berada di tempat ini, umat Islam memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdoa sebanyak mungkin.

Terdapat beberapa sunah yang sangat dianjurkan ketika berada di Masjidil Haram. Salah satunya berdoa di Multazam.

Multazam adalah dinding Kabah yang posisinya berada antara pintu dengan Hajar Aswad. Tempat ini diyakini mustajab, setiap doa yang dipanjatkan di sini akan terkabul.

Ketika mendapat kesempatan untuk berdoa di Multazam, dianjurkan membaca doa ini.

 

5 dari 5 halaman

Doa Ketika di Multazam

Berdoa di Multazam© Dream.co.id

Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafî ni'amaka wa yukafi'u mazidaka. Ahmaduka bi jami'i mahamidika ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam wa ala jami'i ni'amika, ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam wa ala kulli hal. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma a'idzni minasy syaithanir rajim wa a'idzni min kulli su' wa qana'ni bi ma razaqtani wa barik li fihi. Allahummaj 'alni min akrami wafdika 'alaika wa alzimni sabilal istiqamati hatta alqaka ya Rabbal alamîn.

Artinya,

" Ya Allah, bagi-Mu pujian, (dengan) pujian yang meliputi seluruh anugerah-Mu. Aku bersyukur pada-Mu atas segala macam pemberian-Mu, baik yang kuketahui ataupun yang tidak kuketahui, dan atas segala nikmat-Mu, baik yang kuketahui ataupun yang tidak kuketahui, dan atas segalanya. Ya Allah, shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, lindungi aku dari setan yang terkutuk, lindungi pula aku dari segala kejelekan, cukupi aku dengan segala yang Kauberikan kepadaku, dan berkahi aku dalam rezeki tersebut. Ya Allah, jadikan aku sebagai tebusan yang terbaik terhadap-Mu, dan tetapkan aku pada jalan yang istiqamah hingga aku kelak bertemu dengan-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Sumber: NU Online

Beri Komentar