Duduk Tahiyat Akhir yang Benar Sesuai Ajaran Rasulullah, Lengkap dengan Bacaan Doanya

Reporter : Widya Resti Oktaviana
Selasa, 2 Agustus 2022 11:00
Duduk Tahiyat Akhir yang Benar Sesuai Ajaran Rasulullah, Lengkap dengan Bacaan Doanya
Duduk tahiyat akhir dilakukan dengan cara duduk tawaruk.

Dream – Dalam melakukan sholat, baik itu sholat fardhu maupun sholat sunah pastinya, umat Islam melakukan duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ini dilakukan saat akhir atau ketika akan menyelesaikan sholat. Di mana ketika sudah menyelesaikan bacaan doa tahiyat akhir, maka langsung ditutup dengan salam.

Meski begitu, duduk tahiyat akhir tidaklah bisa dilakukan secara asal-asalan. Seperti dengan gerakan sholat lainnya, Islam telah mengatur bagaimana caranya duduk tahiyat akhir yang benar seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad saw sudah seharusnya mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau, terutama dalam hal gerakan sholat ini. Sehingga nantinya sholat yang dilakukan oleh sahabat Dream bisa dijalankan dengan baik dan benar serta sah di mata Allah SWT.

Nah, berikut adalah penjelasan tentang duduk tahiyat akhir yang benar serta bacaan doanya yang harus dihafalkan sebagaimana dirangkum Dream melalui merdeka.com.

1 dari 3 halaman

Duduk Tahiyat Akhir yang Benar Sesuai Ajaran Rasulullah

Duduk Tahiyat Akhir yang Benar Sesuai Ajaran Rasulullah© Shutterstock.com

Ibadah yang diperintahkan dalam Islam sudah seharusnya kita mencontoh Nabi Muhammad saw. Seperti halnya salah satu dalam gerakan sholat, yakni duduk tahiyat akhir sebaiknya sahabat Dream meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Cara duduk tahiyat akhir tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut:

“ Diriwayatkan dari Muhammad bin „Amr bin „Atha', bahwa ketika ia duduk bersama beberapa orang shahabat Nabi saw, ia menceritakan cara shalat Nabi saw, kemudian berkatalah Abu Hamid as-Sa„idiy: Saya melihatnya ketika bertakbir beliau menjadikan (mengangkat) kedua tangannya setentang dengan bahunya, dan apabila ruku„ beliau meletakkan kedua tangannya dengan kuat pada lututnya serta membungkukkan punggungnya, apabila mengangkat kepala beliau meluruskan (badannya) sehingga semua tulang-tulang kembali pada tempatnya.

Kemudian apabila bersujud beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkannya dan tidak pula menyempitkan keduanya serta menghadapkan semua ujung jari-jari kedua kakinya ke arah qiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua beliau duduk di atas kaki kirinya dan mendirikan tapak kaki kanannya, dan apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kirinya ke depan dan mendirikan tapak kaki yang lain (kanan) dan duduk di tempat duduknya.” [HR. Bukhari).

2 dari 3 halaman

Bacaan Doa Tahiyat Awal

Sebelum membahas tentang bacaan doa pada saat duduk tahiyat akhir, sahabat Dream harus mengetahui terlebih dahulu bacaan doa tahiyat awal. Karena doa inilah yang akan dibaca terlebih dahulu. Lebih tepatnya adalah saat duduk di antara dua sujud dengan duduk iftirasy. Caranya adalah dengan memosisikan pantat di kedua tumit yang ditegakkan.

Kemudian doa inilah yang harus sahabat Dream baca:

“ Attahiyyaatul mubaarokaatush sholawaatuth thoyyibaatu lillaah. assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rohmatullahi wa barokaatuh. assalaaamu'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shoolihiin. asyhadu allaa ilaaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rosuulullah. allahumma sholli 'alaa muhammad.”

Artinya:Segala penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad."

3 dari 3 halaman

Bacaan Doa Tahiyat Akhir

Bacaan Doa Tahiyat Akhir© Shutterstock.com

Setelah sahabat Dream menyelesaikan sholat pada rakaat yang terakhir, maka di sebelum salam kamu akan melakukan tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Cara duduknya tentu saja berbeda saat duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal. Duduk tasyahud akhir dilakukan dengan duduk tawaruk, yakni duduk dengan posisi menegakkan telapak kaki kanan dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari bawah betis kaki kanan dan menjadikan lantai sebagai tempat untuk melatakkan pantat.

Kemudian doa saat duduk tahiyat akhir inilah yang harus sahabat Dream baca:

“ Allahumma sholli 'alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad kamaa shollaita 'alaa ibroohim wa 'alaa aali ibroohimm innaka hamiidum majiid. alloohumma baarik 'alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad kamaa baarokta 'alaa ibroohim wa 'alaa aali ibroohimm innaka hamiidum majiid.”

Artinya:Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia."

Setelah selesai membaca doa saat duduk tahiyat akhir, barulah sahabat Dream bisa melakukan salam sebagai penutup dari sholat. Yakni dengan menengok ke kanan dan kiri sampai pipi terlihat dari belakang. Bacaan salam inilah yang sahabat Dream baca untuk menutup sholat:

" Assalaamu alaikum wa rahmatullah."

Artinya:Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu."

Beri Komentar