Kandungan Surat Al Insyiqaq Dan Keutamaan Membacanya

Reporter : Ulyaeni Maulida
Rabu, 3 Februari 2021 08:05
Kandungan Surat Al Insyiqaq Dan Keutamaan Membacanya
Pokok isi dari surat Al Insyiqaq adalah menerangkan peristiwa-peristiwa pada permulaan terjadinya hari kiamat.

Dream - Surat Al Insyiqaq adalah surat ke-84 dalam Al Quran. Surat Al Insyiqaq terdiri dari 25 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah.

Al Insyiqaq berarti terbelah yaitu yang diambil dari perkataan yang terdapat pada permulaan surat ini. Pokok isi dari surat Al Insyiqaq adalah menerangkan peristiwa-peristiwa pada permulaan terjadinya hari kiamat.

Surat Al Insyiqaq menjadi peringatan bagi manusia yakni setiap manusia yang berusaha menemui Tuhannya. Kelak ada yang mendapat kebahagiaan dan ada pula yang mendapat kesengsaraan. Selain itu, surat Al Insyiqaq juga berisi tingkatan kejadian dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

1 dari 3 halaman

Bacaan Surat Al Insyiqaq

Bacaan Arab

Surat Al Insyiqaq© Dream.co.id

Terjemahan

Apabila langit terbelah, (1) dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, (2) dan apabila bumi diratakan, (3) dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, (4) dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, [pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya]. (5) Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya [1]. (6) Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, (7) maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, (8) dan dia akan kembali kepada kaumnya [yang sama-sama beriman] dengan gembira. (9) Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, (10) maka dia akan berteriak: " Celakalah aku" . (11) Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala [neraka]. (12) Sesungguhnya dia dahulu [di dunia] bergembira di kalangan kaumnya [yang sama-sama kafir]. (13) Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali [kepada Tuhannya]. (14) [Bukan demikian], yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. (15) Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, (16) dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, (17) dan dengan bulan apabila jadi purnama, (18) sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat [dalam kehidupan] [2]. (19) Mengapa mereka tidak mau beriman?, (20) Dan apabila Al Qur’an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud, (21) bahkan orang-orang kafir itu mendustakan[nya]. (22) Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan [dalam hati mereka]. (23) Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih, (24) Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. (25)

2 dari 3 halaman

Isi Kandungan Surat Al Insyiqaq

Ilustrasi Berdoa© Ilustrasi Berdoa (Foto: Shutterstock.com)

 

Pokok isi dari surat Al Insyiqaq adalah menerangkan peristiwa-peristiwa pada permulaan terjadinya hari kiamat. Selain itu ada beberapa isi kandungan dari surat Al Insyiqaq yaitu:

  1. Peristiwa-peristiwa pada permulaan terjadinya hari Kiamat.
  2. Peringatan bahwa manusia bersusah payah menemui Tuhannya
  3. Dalam menemui Tuhannya kelak ada yang mendapat kebahagiaan dan ada pula yang mendapat kesengsaraan.
  4. Tingkat-tingkat kejadian dan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.
3 dari 3 halaman

Keutamaan Surat Al Insyiqaq

Ilustrasi Berdoa© Ilustrasi Berdoa (Foto: Shutterstock.com)

 

Sebagaimana surat-surat lain dalam Al Quran, surat Al Insyiqaq memiliki keistimewaan khusus dan keutamaan tersendiri. Berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahid Al-Ghafiqi dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Azhar, setidaknya ada dua keutamaan dan keistimewaan surat Al Insyiqaq ini.

Tidak menerima catatan buku dari belakang

Orang yang membaca surat Al Insyiqaq, maka dia tidak akan menerima catatan buku amalnya dari arah belakang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut:

Dari Ubay bin Ka’ab, dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda; Barangsiapa membaca surat Idzas samaa-un syaqqot, maka Allah akan melindunginya dari memberikan buku catatan amalnya dari arah belakang punggungnya.

Dapat mengetahui terjadinya proses kiamat

Orang yang membaca surat Al Insyiqaq dan menghayati kandungan serta isinya, maka dia bisa mengetahui proses terjadinya hari kiamat seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ini berdasarkan riwayat berikut:

Dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda; Barangsiapa yang senang ingin melihat hari kiamat seperti halnya dia melihat dengan mata kepala, maka hendaknya dia membaca surah Idzasy syamsu kuwwirat, idzas samaa-un fathorot, dan idzas samaa-un syaqqot.

 

(Diambil dari berbagai sumber)

 

Beri Komentar