CONNECT WITH US!

Hukum Memberangkatkan Umrah Pakai Dana Zakat

Reporter : Ahmad Baiquni | Rabu, 4 Januari 2017 06:15
Zakat hanya diperuntukkan bagi delapan asnaf atau golongan. Lantas, bolehkah mengumrohkan orang tidak mampu dengan dana zakat?

Dream - Zakat merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat dapat bermanfaat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat.

Sementara umroh merupakan salah satu ibadah sunah yang menjadi dambaan banyak orang. Sementara, tidak semua orang bisa menjalankan umrah akibat keterbatasan ekonomi.

Tentu, memberangkatkan umrah orang lain termasuk amalan yang sangat besar pahalanya. Tetapi, apakah boleh mengumrahkan orang lain menggunakan dana zakat?

Dikutip dari laman konsultasi syariah, zakat merupakan pungutan wajib yang disalurkan kepada golongan tertentu. Golongan tersebut tercantum dalam Surat At Tautah ayat 60, yang dikenal dengan istilah delapan asnaf.

" Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah."

Para ulama bersepakat memberangkatkan umrah orang yang tidak mampu tidak termasuk ke dalam delapan asnaf tersebut. Sehingga, dana zakat dilarang digunakan untuk memberangkatkan orang lain umroh.

Selengkapnya...

Makna tersembunyi di balik kehadiran 6 hewan ini