Sebelum Isra Miraj, Bagaimana Sholat Rasulullah?

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 2 April 2019 20:01
Sebelum Isra Miraj, Bagaimana Sholat Rasulullah?
Perintah sholat didapat Rasulullah sejak turunnya wahyu pertama.

Dream - Isra Miraj tidak hanya sekadar peristiwa luar biasa bagi umat Islam. Peristiwa itu juga menandai turunnya perintah sholat dari Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya.

Seluruh ulama sepakat mengenai hal ini. Meski sebenarnya masih terdapat perbedaan mengenai kapan waktu pasti terjadinya Isra Miraj.

Sementara, sebelum menjalani Isra Miraj, Rasulullah SAW sendiri sudah menjalankan sholat. Demikian pula dengan sang istri, Khadijah serta sahabat seperti Abu Bakar As Shiddiq.

Gerakan sholat yang dikerjakan Rasulullah diajarkan sendiri oleh Malaikat Jibril, termasuk soal wudhu. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ad Daruquthni.

" Jibril datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama dan mengajarkan Rasul wudhu dan sholat."

Dikutip dari NU Online, Rasulullah dan sebagian umat Islam terkena kewajiban sholat sebelum terjadinya Isra Miraj sejak wahyu pertama turun. Hal ini dijelaskan Ibnu Rajab Al Hambali dalam kitab Fathul Bari Syarh Shahih Al Bukhari.

" Ibnu Abbas berkata, dari Abu Sufyan tentang hadis Heraklius, bahwa Nabi SAW memerintahkan kami sholat, jujur, dan menjaga harga diri."

Ibnu Rajab juga menjelaskan dalil yang menjelaskan sholat Rasulullah sebelum peristiwa Isra sangat banyak. Sehingga, dapat dipahami perintah sholat sudah ada sebelum Isra Miraj.

 

1 dari 1 halaman

Sholat Rasulullah Sebelum Isra Miraj

Tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai sholat Rasulullah sebelum peristiwa besar itu. Ada yang menyatakan Rasulullah dan para sahabat sholat dua kali dalam sehari dengan dua rakaat setiap sholat.

Ibnu Rajab juga memberikan penjelasan mengenai hal ini. Sholat ini terjadi sebelum Isra Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsha.

" Tetapi, ada yang mengatakan bahwa sholat yang diwajibkan pada Rasul pada awalnya adalah dua rakaat Subuh dan dua rakaat waktu malam… Qatadah mengatakan, 'Sholat pertama kali adalah dua rakaat Subuh dan dua rakaat Isya'."

Sementara sebelum peristiwa Miraj, Ali Mula Al Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih menjelaskan maksud hadis yang menerangkan hal ini. Dalam hadis mengenai peristiwa Miraj, Rasulullah masuk ke dalam masjid lalu melaksanakan sholat dua rakaat.

" Maksudnya, sholat tahiyatul masjid. Secara lahir, inilah sholat yang diikuti oleh para Nabi sehingga Nabi Muhammad menjadi imamnya para Nabi."

(ism, Sumber: NU Online)

Beri Komentar