Kapan Tepatnya Alquran Turun?

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 26 April 2021 19:03
Kapan Tepatnya Alquran Turun?
Turunnya Alquran diperingati sebagai nuzulul quran.

Dream - Ramadan adalah bulan yang mulia karena setiap amal ibadah dilipatgandakan pahalanya. Setiap muslim diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Bahkan, ganjarannya adalah dihapuskan segala dosa dan terbebas dari api neraka.

Selain menjadi bulan penuh ampunan, Ramadan juga disebut sebagai ‘Bulan Alquran’. Penyebabnya karena Alquran diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril.

Alquran kemudian menjadi pedoman bagi umat Islam. Di dalamnya tak hanya ada petunjuk interaksi antara hamba dengan Allah tetapi antar sesama manusia dan juga dengan seluruh makhluk lain.

Turunnya Alquran ke dunia dikenal sebagai nuzulul quran. Sejatinya, kapan momen nuzulul quran terjadi?

 

1 dari 2 halaman

Penjelasan ayat Alquran

Abdul Wadud Al Hanif dalam kita berjudul Nuzulul Quran wal inayah bihi fi Ahdin Nabi menjelaskan mengenai nuzulul quran. Ada beberapa ayat yang menjelaskan turunnya Alquran.

Pertama adalah Surat Al Baqarah ayat 185. Bunyinya adalah sebagai berikut.

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bukan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).

Ayat kedua Alquran yang memuat nuzulul quran yaitu surat Ad Dukhan ayat 3.

Sesungguhnya Kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.

Semangat Baca Alquran Selama Ramadan, Begini Caranya© MEN

Ulama Menyatakan 17 Ramadan

Ulama berbeda pendapat mengenai kapan pastinya Alquran diturunkan. Imam Ibnu Ishaq berpendapat nuzulul quran jatuh pada hari Furqaan yang dianggap jatuh pada 17 Ramadan. Dasarnya adalah Surat Al Anfal ayat 11.

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

 

 

2 dari 2 halaman

Ulama menyatakan 24 Ramadan

Ibnu Abbas berpendapat Alquran turun pada malam ke-24 Ramadan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari Watsilah bin Al Asqa.

Dari Watsilah bin Al-Asqa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, " Lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan pada awal malam bulan Ramadan dan Taurat diturunkan setelah 6 Ramadan berlalu dan Injil diturunkan setelah 13 Ramadan berlalu dan Allah menurunkan Alquran setelah 24 Ramadan berlalu."

4 Produk Digital Seputar Alquran Kemenag Dirilis© MEN

Ulama menyatakan 21 Ramadan

Berbeda pula dengan Shafiyur Rahman Al Mubarakfuri dalam kitab Ar Rahiqul Makhtum. Ia menyebut Alquran turun pertama kali pada Senin malam ke 21 Ramadan. Tanggal yang tepat saat Rasul berusia 40 tahun.

Hingga saat ini, belum ada yang pasti mengetahui kapan Alquran turun. Namun, sebagian besar mayoritas muslim berpegangan Alquran turun pertama kali pada 17 Ramadan.

Beri Komentar
Jangan Lewatkan
More