Rasulullah Pulang dan Pergi Sholat Ied dengan Rute Berbeda

Reporter : Maulana Kautsar
Sabtu, 24 Juni 2017 19:10
Rasulullah Pulang dan Pergi Sholat Ied dengan Rute Berbeda
Nabi Muhammad akan berangkat dan pulang menggunakan rute yang berbeda.

Dream – Nabi Muhammad memiliki kebiasaan yang cukup unik saat berangkat dan pulang dari lokasi sholat Ied. Nabi Muhammad memilih jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari sholat.

Dalam  hadis yang diriwayatkan Bukhori, Jabir berkata, “ Jika hari raya Ied tiba, Nabi Muhammad biasa menempuh jalan lain (ketika berangkat dan pulang)

Beberapa ulama berpendapat, upaya Nabi Muhammad memilih jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang, agar orang-orang yang menempuh kedua jalan itu dapat mengucap salam kepada orang yang tinggal di sekitar jalan itu.

Sementara itu, ada ulama yang berpendapat dua jalan itu agar umat Muslim dapat menunaikan keperluan mereka pada tiap-tiap jalan.

Selain itu, ada pula yang berpendapat dua jalan itu agar umat Muslim mendapat keberkahan yang berbeda dari dua jalan tersebut. Adapula yang berpendapat, dua jalan itu dipilih sebagai cara syiar Islam.

Dalam kita Zaadul Ma’aad, pendapat para ulama itu benar. Tetapi, Imam an-Nawawi punya pendapat lain.

Dia menyarankan, “ Apabila sebabnya (hikmah) tersebut tidak diketahui, maka sudah sepatutnya untuk (tetap) mengikuti sunnah Rasul. Wallaahualam.

Mengenai perkara ini, ada dua catatan yang diambil Syeikh Ali bin Hasan dan Syeikh Salim bin ‘Ied al-Hilali dalam Meneladani Rasulullah dalam Berpuasa dan Berhari Raya.

Pertama, dalam kitab Syarhus Sunnah, Imam al-Baghawi berkata, “ Disunnahkan bagi umat Islam untuk berangkat ke tempat pelaksanaan sholat (tanah lapang) setelah sholat Subuh untuk mengambil tempat dan mengumandangkan takbir."

Kedua, diriwayatkan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ali, “ Yang termasuk sunnah adalah berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Ied (tanah lapang) dengan berjalan kaki.

Beri Komentar