Doa Agar Dimudahkan Mendapat Pekerjaan

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 29 Oktober 2019 20:01
Doa Agar Dimudahkan Mendapat Pekerjaan
Pekerjaan merupakan jalan untuk meraih rezeki.

Dream - Allah SWT memang telah menjanjikan rezeki untuk setiap makhluk-Nya. Artinya, rezeki seseorang sudah ditanggung oleh Sang Khalik.

Meski sudah menjadi ketetapan Allah, rezeki tentu tidak datang dengan sendiri. Manusia diharuskan meraihnya dengan bekerja dan berkarya.

Bukanlah masalah bekerja di bidang apapun. Selama pekerjaan yang dijalankan tidak melanggar syariat.

Tetapi, tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Ada sebagian dari kita baru mendapat kerja setelah menunggu beberapa tahun. Padahal selama menganggur dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika kamu ada dalam kondisi tersebut, janganlah berputus asa. Allah SWT telah menyiapkan rezeki buatmu. Tetaplah berusaha dan mintalah kepada-Nya dengan doa ini.

1 dari 5 halaman

Doa Dimudahkan Dapat Pekerjaan

doa mudah dapat kerja© dream.co.id

Allaahummaghfir lii dzanbii, wa wassi' khuluqii, wa thayyib lii kasabii, wa qanni'nii bimaa razaqtanii, wa laa tadzhab qalbii ilaa syaiin sharraftahu 'annii

Artinya:

" Ya Allah, ampunillah dosaku, perluaslah (muliakanlah) akhlakku, berilah untukku pekerjaan yang baik, jadikanlah aku puas menerima apapun yang Engkau karuniakan kepadaku, dan janganlah Engkau buat hatiku mengingat apapun yang telah Engkau palingkan dariku."

2 dari 5 halaman

Doa Mohon Dijadikan Pribadi yang Rendah Hati

Dream - Kesombongan dapat menjerumuskan manusia pada keburukan. Sifat ini cenderung membuat orang menganggap rendah orang lain. Belum lagi, merasa mendapatkan segala sesuatu semata atas usahanya sendiri.

Bagi umat Islam, sifat ini sangat dianjurkan untuk dihindari. Seorang Muslim dituntut untuk senantiasa rendah hati.

Orang yang rendah hati tak akan pernah mengunggulkan diri di hadapan orang lain. Sifat itu membuat orang lain merasa mendapat perlakuan baik darinya.

Rendah hati memang sifat yang sulit dilakukan. Meski demikian, seorang Muslim tetap diharuskan berusaha menanamkan sifat ini dalam dirinya.

Agar menjadi pribadi yang rendah hati, dianjurkan membaca doa ini.

 

3 dari 5 halaman

Doa Rendah Hati

Doa jadi pribadi rendah hati© dream.co.id

Allahuma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin

Artinya,

" Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan khusyu dan rendah hati dan matikanlah aku dalam keadaan khusyu dan rendah hati dan kumpulkanlah aku (pada hari kiamat) dalam rombongan orang-orang yang khusyu dan rendah hati."

4 dari 5 halaman

Doa Shalawat Agar Diberi Kelancaran Usaha

Dream - Rezeki halal menjadi keharusan bagi setiap Muslim. Kehalalan ini baik dari segi bendanya, kandungannya, maupun cara memperolehnya.

Banyak dari saudara kita mendapatkan rezeki halal dengan cara membuka usaha. Mereka berdagang benda apapun yang sifatnya halal.

Tidak sedikit mereka menjalani usaha dengan lancar. Rezeki yang mereka dapat pun berlimpah.

Tetapi, ada kalanya usaha berjalan dengan sulit. Rezeki jadi tidak lancar dan dagangan tersisa banyak.

Untuk memohon kelancaran usaha, dianjurkan membaca doa.

5 dari 5 halaman

Doa Kelancaran Usaha

Shalawat rezeki lancar© dream.co.id

Allahumma sholli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala ali muhammadin hatta la yabqo min shalatika syaiun wa barik 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammadin hatta la yabqo min barakatika syai-un warham muhammadan wa ala muhammadin hatta la yabqo min rahmatika syaiun wa sallim 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammadin hatta la yabqo min salamika syaiun.

Artinya,

" Ya Allah, limpahkan shalawat kepada junjungan kami, Muhammad, dan keluarganya sehingga tidak tersisa sedikitpun dari shalawat-Mu, dan berkahilah Muhammad dan keluarganya sehingga tidak tersisa sedikitpun dari keberkahan-Mu, dan kasihilah Muhammad dan keluarganya sehingga tidak tersisa sedikitpun dari rahmat-Mu, dan selamatkan Muhammad dan keluarganya sehingga tidak tersisa sedikitpun dari keselamatan-Mu.

Beri Komentar