Rasul Baca Doa Ini Tatkala Dilanda Keresahan

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 21 Maret 2016 09:01
Rasul Baca Doa Ini Tatkala Dilanda Keresahan
Sebagai manusia, Rasulullah pun pernah dilanda keresahan dan kesedihan.

Dream - Keresahan merupakan perasaan yang kadang melanda manusia. Tatkala perasaan ini datang, seseorang akan kesulitan menenangkan diri.

Hal yang sama juga pernah dialami Rasulullah. Bahkan, keresahan tersebut kadang bercampur dengan kesedihan.

Tatkala dilanda perasaan resah, Rasulullah memilih pasrah kepada Allah SWT. Tidak lupa, Rasulullah membaca sebuah doa yang meminta agar Allah menghilangkan perasaan resah tersebut.

Doa tersebut tertuang dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud. Hadits tersebut tercantum dalam Musnad Ahmad dan Shahih Ibni Hibban.

" Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika naashiyatii biyadika, maadli fiyya hukmuka, 'adlun fiyya qhodlouka, asaluka bikullismi huwa laka, sammaita bihi nafsaka, au 'allamtahu ahadam min khoqhika, au anzaltahu fii kitaabika, awis taktsarta bihi fii 'ilmil ghoibi ;indakam an taj'alal quraana rabii'a qolbii, wa nuura shodrii, wajalaa huznii, wa dzahaab hammii."

Artinya:

" Ya Allah, sungguh aku ini adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, anak dari hamba perempuan-Mu, ubun-ubunku ada di tangan-Mu, ketentuan-Mu berlaku pada diriku, keputusan-Mu adil terhadapku, Aku memohon kepada-Mu dengan semua nama yang merupakan milik-Mu, nama yang engkau lekatkan sendiri untuk menamai diri-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang di antara hamba-Mu, atau yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu gaib di sisi-Mu, agar engkau menjadikan Alquran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku dan pelenyap keresahanku."

Beri Komentar