Berapa Batasan Rakaat dalam Sholat Tahajud?

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 31 Januari 2019 06:00
Berapa Batasan Rakaat dalam Sholat Tahajud?
Ketentuan sholat tahajud hanya dijabarkan mengenai waktunya yaitu sepertiga malam terakhir. Soal rakaat sholat, para ulama berbeda pandangan

Dream - Sholat merupakan ibadah yang telah ditentukan tata cara maupun batasannya. Misalnya, sholat fardlu lima waktu, masing-masing dijalankan dengan jumlah rakaat tertentu.

BACA JUGA: Isya Jam Berapa, Jadwal Dan Batas Waktu Salatnya  

Demikian halnya dengan sholat sunah. Semua sudah diatur dalam ketentuan syariat. Misalnya, sholat tarawih dijalankan dengan 11, 23, atau 36 rakaat.

Tetapi, tidak demikian halnya dengan sholat sunah tahajud. Informasi terkait sholat ini hanya menyebutkan waktu pelaksanaannya yaitu sepertiga malam terakhir.

Sementara terkait batasan rakaat, tidak ada penjelasan mendalam mengenai hal ini. Lantas, berapa batasan paling banyak rakaat sholat tahajud?

Dikutip dari Bincang Syariah, persoalan ini dibahas dalam kitab Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah. Kitab ini semacam ensiklopedia berisi pembahasan sejumlah persoalan fikih berdasarkan pendapat ulama dari berbagai mazhab.

 

1 dari 1 halaman

Tidak Terbatas?

Dalam kitab itu disebutkan para ulama menyepakati jumlah minimal rakaat sholat tahajud adalah dua rakaat. Jika seseorang sholat tahajud dengan dua rakaat saja, hal itu dinilai sudah memadai.

" Ulama fiqih sepakat bahwa jumlah minimal rakaat sholat tahajud adalah dua rakaat. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ‘Jika kalian melaksanakan shalat malam, maka hendaklah membukanya dengan dua rakaat yang ringan'."

Dalam kitab itu pula dijelaskan terjadi perbedaan pandangan ulama mengenai batasan jumlah rakaat paling banyak sholat tahajud.

Pendapat pertama menyatakan rakaat terbanyak sholat tahajud adalah delapan rakaat. Pandangan ini dipegang oleh Mazhab Hanafi.

Pendapat kedua menyebut sholat tahajud dilaksanakan dengan jumlah rakaat maksimal 10 atau 12. Pandangan ini dianut oleh Mazhab Maliki.

Pendapat ketiga menyatakan jumlah rakaat paling banyak pada sholat tahajud tidak ada batasnya. Sehingga, seseorang boleh melaksanakan sholat tahajud sepanjang malam tanpa dibatasi jumlah rakaat. Pandangan ini dianut oleh Mazhab Syafi'i dan Hambali.

Sumber: Bincangsyariah.com

Beri Komentar