Doa Penguat Keimanan Para Mualaf

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 17 Februari 2016 05:26
Doa Penguat Keimanan Para Mualaf
Para mualaf dianjurkan membaca doa ini untuk meneguhkan iman Islam mereka.

Dream - Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian. Ajarannya banyak memberikan ketenangan dan cahaya dalam kehidupan.

Alhasil, banyak dari mereka yang sebelumnya bukan pemeluk agama samawi ini memutuskan untuk menjadi mualaf. Kebanyakan dari mereka tertarik dengan ajaran Islam yang manusiawi.

Syarat untuk menjadi mualaf sangat mudah. Seseorang cukup membaca kalimat syahadat dibimbing oleh seorang muslim dan beberapa saksi lain.

Usai mengucap syahadat, dianjurkan bagi seorang mualaf membaca doa ini yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi, An Nasai dan At Thabrani. Tujuannya agar diberi keteguhan dalam memeluk iman Islam.

Berikut lafal doa tersebut:

" Allahumma tsabbithu waj’alhu haadiyan wa mahdiyyan."

Artinya:

" Ya Allah, tetapkanlah dia (Islam) dan jadikanlah dia sebagai penunjuk yang selalu memberi petunjuk."

Beri Komentar