Doa Muslim yang Buat Malaikat Ikut Mendoakan Kita

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 17 September 2018 13:00
Doa Muslim yang Buat Malaikat Ikut Mendoakan Kita
Doa malaikat insyaallah mustajab karena mereka tak pernah melakukan dosa.

Dream - Bagi umat Islam, doa adalah kunci ibadah. Dalam doa terkandung pengharapan yang dimohonkan seorang hamba kepada Rabb-nya.

Tetapi, tidak semua dan tidak selamanya doa dikabulkan oleh Allah SWT. Sebabnya bermacam-macam, salah satunya karena memakan harta yang tidak jelas sumbernya.

Namun demikian, terdapat anjuran bagi umat Islam untuk mendoakan sesama Muslim baik di jarak dekat maupun jauh. Seperti yang dianjurkan oleh seorang mufti Yaman, Habib Hasan Al Hamid.

Habib Hasan menerangkan apabila mendoakan orang lain, kita akan mendapatkan doa serupa dari malaikat. Sementara doa malaikat dikabulkan Allah karena mereka tidak pernah berbuat dosa.

Hal ini seperti tercantum dalam hadis riwayat Muslim.

" Tidak ada seorang hamba Muslim yang berkenan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan kecuali malaikat mendoakan orang yang berdoa tersebut dengan kalimat 'Kamu juga mendapat sama persis sebagaimana doa yang kamu ucapkan itu'."

 

1 dari 1 halaman

Berdoa dengan Diam-diam

Ulama hadis, Muhammad Abdul Baqi, menjelaskan hadis di atas memberikan pertanda seseorang akan dikabulkan doanya jika mendoakan orang lain. Syaratnya, doa dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui orang yang didoakan.

Doa yang dipanjatkan bermanfaat bagi orang lain, juga bagi diri sendiri. Manfaat yang didapat si pendoa adalah sama seperti dalam doa yang dia ucapkan.

Lantas mengapa harus diam-diam mendoakan orang lain? Ada rahasia di baliknya, yaitu si pendoa tentu lebih ikhlas tanpa mengharap apapun dari orang lain.

Semakin banyak mendoakan orang lain, maka kita akan semakin banyak didoakan malaikat.

Selengkapnya...

Beri Komentar