Puasa Setengah Hari dalam Tinjauan Ulama

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 21 Mei 2018 14:02
Puasa Setengah Hari dalam Tinjauan Ulama
Puasa ini kerap dijalankan oleh anak-anak yang belum baligh.

Dream - Mungkin kita sering mendengar istilah puasa setengah hari atau puasa beduk. Maksudnya, puasa yang dijalankan sejak terbit fajar dan berbuka ketika azan Zuhur berkumandang.

Biasanya puasa ini kerap dilakukan oleh anak-anak belum baligh. Begitu beduk ditabuh siang hari atau azan Zuhur berkumandang, anak-anak yang belum baligh langsung berbuka.

Tentu praktik puasa ini tidak sesuai dengan kaidah Islam. Lantas, mengapa tetap dipraktikkan?

Dikutip dari NU Online, niat puasa setengah hari berkaitan dengan pola pendidikan anak. Para orangtua mendorong anak-anaknya untuk belajar berpuasa.

Ketika anak sudah masuk usia baligh, maka mereka terkena kewajiban puasa baligh. Sedangkan puasa setengah hari menjadi sarana berlatih bagi anak-anak untuk bisa berpuasa sehari penuh.

Abu Ishaq Ibrahim Asy Syairazy dalam kitabnya Al Muhadzdzab fi Fiqhis Syafi'i menjelaskan puasa tidak wajib bagi anak kecil.

" Adapun anak kecil, maka tidak wajib baginya berpuasa, karena ada hadis Nabi SAW, 'Kewajiban diangkat dari tiga orang, yaitu anak kecil hingga ia baligh, orang yang tidur hingga bangun, orang gila sampai ia sadar.' Anak kecil berumur tujuh tahun diperintahkan untuk berpuasa apabila ia kuat, dan anak yang sudah berumur sepuluh tahun dipukul jika meninggalkan puasa, diqiyaskan dengan sholat."

Dari penjelasan ini, orangtua diharuskan memerintahkan anaknya yang berusia tujuh tahun untuk berpuasa. Jika sudah 10 tahun, harus dipukul sebagai peringatan karena tidak berpuasa Ramadan.

Tetapi, tidak semua anak usia tujuh tahun kuat menjalankan puasa sehari penuh. Sehingga, mereka dianjurkan melaksanakan puasa secara bertahap dari setengah hari menjadi sehari penuh.

Meski begitu, orangtua harus memberikan penjelasan hakikat puasa dilaksanakan mulai fajar hingga terbenamnya matahari. Sehingga ketika anak sudah baligh, maka dia bisa menjalankan puasa sesuai ketentuan syariat.

Selengkapnya...

(im) 

Beri Komentar