Doa Tahlil Lengkap dengan Artinya, Bantu Meringankan Siksa Kubur Orang yang Sudah Meninggal

Reporter : Arini Saadah
Jumat, 19 Agustus 2022 07:01
Doa Tahlil Lengkap dengan Artinya, Bantu Meringankan Siksa Kubur Orang yang Sudah Meninggal
Berikut urutan doa tahlil lengkap dengan artinya.

Dream Tahlil merupakan bacaan kalimat thayyibah berisi puji-pujian yang baik untuk memuji Allah SWT. Membaca kalimat tahlil diiringi dengan doa-doa dan ayat Al-Quran kerap dilakukan oleh kaum Muslim untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Kebiasaan berdoa yang satu ini disebut dengan tahlilan.

Membaca doa tahlilan lengkap memang tidak wajib namun jika dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Doa tahlil lengkap dengan artinya biasanya dibaca sendiri atau secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. Doa tahlil dimulai dengan membaca Surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas.

Kemudian doa ini dilanjutkan dengan membaca beberapa ayat dalam Al-Quran. Agar lebih jelasnya, berikut urutan doa tahlil lengkap dengan artinya yang berhasil Dream rangkum dari berbagai sumber.

1 dari 5 halaman

Kumpulan Doa Tahlil Lengkap dengan Artinya

Ada beragam cara mendoakan orang yang sudah meninggal. Mulai dari membacakan doa setiap selesai sholat, hingga menggelar acara tahlilan. Menggelar doa bersama dengan membaca doa tahlil kerap dilakukan masyarakat yang mana keluarga atau kerabatnya meninggal dunia.

Berikut kumpulan doa tahlil lengkap dengan artinya yang bisa dibaca dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal:

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Hamdan syaakiriin, hamdan naa'imiin, hamdan yuwaafii ni'amahuu wa yukaafiu maziidah, yaa robbanaa lakalhamdu kamaa yan baghii lijalaali waj-hika wa 'azhiimi sulthoonik. Alloohumma shalli wa shallim 'alaa sayyidinaa muhammad, wa'alaa aali sayyiidinaa muhammad.

Artinya:

" Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Penguasa Alam Semesta, sebagaimana orang yang bersyukur dan orang yang mendapat banyak kenikmatan memuji-Nya. dengan pujian yang sepadan dan nikmat-Nya dan memungkinkan pertambahannya. Wahai Tuhan kami, pujian hanyalah untuk-Mu, sebagaimana yang layak akan kemuliaan Zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad junjungan kami dan kepada keluarga baginda."

2 dari 5 halaman

Allaahumma taqabbal wa aushil tsawaba maa qara'naahu minal qur'aanil 'azhiimi wamaa hallalnaa wa maa sabbahnaa wa mastaghfarnaa wa maa shollainaa 'alaa sayyidinaa muhammadin shallallahu 'alaihi wa sallama hadiyyatan waashilatan wa rahmatan naazilatan wa barakatan syaamilatan ilaa hadhratin habiibinaa wa syafii'inaa wa qurrati a'yuninaa sayyidinaa wa maulaanaa muhammadin shollallaahu 'alaihi wa sallam, wa ilaa jamii'i ikhwaanihii minal anbiyaa'i walmursaliina wal auliyaa'i wasy-syuhadaa'i wash-shalihiina wash shohaabati wattaabi'iina wal 'ulamaa'il 'aalimiina wal mushonnifiinal mukhlishiina wa jamii'il mujaahidiina fii sabiilillaahi rabbil'aalamiin, wa malaa'ikatil muqorrobiin

Artinya:

" Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala al-Quran yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami dan salawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi penyambung, sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami, penolong kami dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, iaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada seluruh sahabat baginda dalam kalangan para Nabi dan Rasul, para wali, para syuhada, orang soleh, para sahabat, para tabiin, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para pengarang yang ikhlas dan orang yang berjihad di jalan Allah Tuhan semesta alam, serta para malaikat yang selalu beribadah."

3 dari 5 halaman

Doa Tahlil Lengkap Selanjutnya

Tsumma ilaa jamii'i ahlil qubuuri minal muslimiina walmuslimaati walmu'miniina walmu'minaati mim masyaariqil ardhi ilaa maghooribihaa fi barrihaa wabahrihaa khushushon ilaa aabaainaa wa-ummahaatinaa wa-ajdaadinaa wajaddaatinaa wanakhush-shu khushuuson manijtama'naa haahunaa bisababihii wali-ajlihii

Artinya:

" Kemudian kepada seluruh penghuni kubur dalam kalangan orang Islam lelaki dan perempuan, orang Mukmin lelaki dan perempuan, dari belahan bumi Timur dan Barat, di laut dan di darat, terutama kepada (Fulan bin Fulan), dan ibu bapa kami, datuk dan nenek kami, lebih utamakan lagi kepada orang yang menyebabkan kami berkumpul di sini."

4 dari 5 halaman

Allaahumma anzilir rahmata walmaghfirata 'alaa ahlil qubuuri min ahli laa ilaaha illallaahu muhammadur rasuulullaah

Allaahumma arinal haqqo haqqon warzuqnat tibaa'ahu, wa arinal baathila baathilan warzuqnaj tinaabahu

Artinya:

" Ya Allah, turunkanlah rahmat dan ampunan kepada ahli kubur yang selalu mengucapkan 'Laailaaha illallaah Muhammadur rasulullaah' (Tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah). Ya Allah, tunjukanlah kepada kami kebenaran adalah suatu kebenaran dan anugerahilah kami untuk mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan adalah suatu kebatilan dan anugerahilah kami untuk menjauhinya."

5 dari 5 halaman

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah, wafil aakhirati hasanah waqinaa 'adzaaban naar. Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yashifuun, wasalaamun 'alal mursaliina walhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin

Artinya:

" Masa suci Tuhanmu, Tuham pemilik kemuliaan, dari sifat yang mereka (musuh-Nya) berikan. Keselamatan selalu tertuju kepada Rasul, dan segala puji bagi Allah penguasa alam semesta."

Demikian itulah kumpulan doa tahlil lengkap dengan artinya yang dapat Sahabat Dream panjatkan untuk mendoaka orang yang sudah meninggal. Mendoakan orang yang sudah meninggal adalah perilaku yang mulia. Doa yang kita kirim untuk mereka akan meringankan siksa kuburnya atas izin Allah SWT.

Beri Komentar