Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tafsir Quran Surat Al Isra Ayat 23, Jangan Berbuat Kasar Kepada Orangtua

Tafsir Quran Surat Al Isra Ayat 23, Jangan Berbuat Kasar Kepada Orangtua Ilustrasi (Foto: Freepik)

Dream – Allah SWT senantiasa memerintahkan manusia untuk berbakti kepada orangtua. Tak hanya itu, Allah SWT juga melarang untuk berkata dan berbuat kasar kepada orangtua.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al Isra ayat 23:

Surat Al Isra 23

“wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil-waalidaini ihsaanaa, immaa yabluganna 'indakal-kibara ahaduhumaa au kilaahumaa fa laa taqul lahumaa uffiw wa laa tan-har-humaa wa qul lahumaa qaulang karimaa.”

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Melalui firman Allah diatas, kita hendaknya senantiasa berbuat baik kepada orangtua. Karena terdapat ridho Allah disetiap ridho orangtua.

Selain itu, janganlah seorang anak bertindak buruk kepada orangtua. Akan tetapi bersikaplah lembut kepada mereka berdua.

 

Tafsir Quran Surat Al Isra Ayat 23

Ilustrasi Berdoa

 

Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan ketika dijelaskan tafsir ayat di atas, bahwa dilarang bagi seorang anak untuk berkata kasar kepada kedua orang tua, walaupun sekadar mengucapkan kata Uffin yang itu maksudnya menunjukkan pada sikap kemalasan atau keberatan hati. Seorang anak dilarang untuk memperingatkan keduanya dengan kasar, dan hendaknya mengucapkan perkataan yang indah dan halus kepada keduanya.

Sementara itu dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan seorang anak dilarang untuk berbicara kepada mereka ucapan yang buruk, bahkan jangan pula berkata sekadar kata ah sekaliapun ia merupakan tingkat terendah dari ucapan yang buruk.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 23

Ilustrasi Berdoa

Wahai hamba Allah! Tuhanmu telah memerintahkan dan mewajibkan atasmu untuk tidak menyembah selain-Nya, serta memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua terutama ketika mereka telah berusia lanjut.

Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengeluh dari mereka dengan kata-kata yang menyakiti mereka, dan jangan pula membentak dan berkata kasar kepada keduanya, namun ucapkanlah kepada mereka perkataan baik yang penuh lembut dan santun.

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

Ilustrasi Berdoa

 

Dalam surat yang agung ini Allah menyampaikan hukum-hukum yang bijaksana dan adab-adab yang mulia: Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya agar tidak menyembah selain Allah, dan memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orangtua dalam perkataan dan perbuatan.

Apabila keduanya atau salah satu dari mereka telah berusia senja maka janganlah sekali-kali menghardik mereka meski hanya dengan kalimat ‘ah’, atau berbuat buruk kepada mereka dan membentak mereka dengan kasar.

Perlakukanlah mereka dengan lembut dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik dan halus. Perlakukan mereka dengan penuh kasih sayang serta doakanlah mereka agar senantiasa mendapat rahmat dari Allah sebagai balasan bagi mereka yang telah mengasuhmu ketika masih kecil.

Aisarut Tafasir / Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi

Ilustrasi Berdoa

Setelah Allah melarang perbuatan syirik dalam ayat sebelumnya, maka di ayat ini, Allah SWT memerintahkan kita untuk mentauhidkan-Nya. Karena Dia Mahaesa, Dia memiliki semua sifat sempurna, sifat yang dimiliki-Nya adalah sifat yang paling agung; yang tidak mirip dengan seorang pun dari makhluk-Nya.

Dia yang memberikan segala nikmat dan menghindarkan segala bencana, Dia yang mencipta, Dia yang memberi rezeki, dan Dia yang mengatur segala urusan, Dia sendiri saja dalam semua itu. Oleh karena itu, hanya Dia yang berhak disembah. Dengan berbagai bentuk perbuatan ihsan, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan.

Kata-kata “Ah” adalah perbuatan menyakiti orang tua yang paling ringan. Jika mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak diperbolehkan, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan yang lebih kasar dari itu. Yakni perkataan yang dicintai keduanya serta menenteramkan hati keduanya, dan hal ini disesuaikan dengan keadaan, kebiasaan dan zaman.

 

(Diambil dari berbagai sumber)

ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP