Amalan Penghindar dari Kematian yang Buruk

Reporter : Puri Yuanita
Kamis, 1 September 2016 11:01
Amalan Penghindar dari Kematian yang Buruk
Amalan-amalan baik tertentu disebutkan dalam Alquran secara lengkap dengan balasan yang berhak diterima pelakunya.

Dream - Diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam ath-Thabrani Rahimahumallahu Ta’ala dari sahabat mulia Abu Dzar al-Ghifari RA. Rasulullah SAW bertanya, " Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukan dua amalan yang ringan dikerjakan tapi berat dalam timbangan amal?"

" Ya, wahai Rasulullah." jawab sahabat mulia Abu Dzar al-Ghifari.

" Berperilaku baiklah dan perbanyak diam. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam Genggaman-Nya," sambung sang Nabi yang makna nasehat ini berlaku untuk seluruh umatnya sampai akhir zaman, " betapa indahnya manusia dengan dua perkara tersebut."

Rasulullah SAW memiliki misi utama menyempurnakan akhlak umat manusia. Agar hanya menyembah kepada Allah Ta’ala, mengikuti syariat yang dibawa Rasulullah, dan berlaku baik kepada semua makhluk, bukan hanya kepada manusia.

Akhlak yang baik merupakan satu di antara sekian banyak amalan yang paling utama bagi seorang hamba. Ia merupakan pemberat timbangan kebaikan yang paling utama dan pengantar pelakunya menuju surga jika dilandasi dengan iman yang benar.

Saking utamanya akhlak mulia, Nabi SAW pernah menunda sholat tatkala iqamah sudah dikumandangkan karena hendak memberikan suatu kebutuhan untuk orang Arab Badui. Beliau terkenal dengan penyayang dan senantiasa memberi jika memiliki sesuatu.

Selain kedua hal tadi, amalan utama lainnya sangatlah banyak. Islam adalah agama yang sangat sempurna dalam mengatur perkara ini. Amalan-amalan baik tertentu disebutkan dalam Alquran secara lengkap dengan balasan yang berhak diterima pelakunya. Salah satunya ialah amalan yang disebut sebagai sarana pencegah agar pelakunya tidak mendapatkan su-ul khatimah atau akhir kehidupan yang buruk.

" Akhlak yang baik adalah keberuntungan dan akhlak yang buruk adalah kecelakaan. Kebaikan akan menambah umur dan sedekah menghindarkan seseorang dari cara kematian yang buruk."

Penjelasan selengkapnya baca di sini.   

Beri Komentar