Doa Sesudah Sholat Fardhu yang Pendek Sesuai Anjuran Rasulullah SAW

Reporter : Reni Novita Sari
Jumat, 11 Desember 2020 08:42
Doa Sesudah Sholat Fardhu yang Pendek Sesuai Anjuran Rasulullah SAW
Inilah doa sesudah sholat fardhu yang perlu kamu ketahui

Dream - Umat islam dianjurkan agar terus menjalankan semua ibadah yang telah Allah SWT perintahkan. Baik itu mengerjakan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Sebagai umat muslim tentunya wajib hukumnya untuk memahami tentang rukun iman, rukun islam dan rukun islam sebagai pilar utama agama islam. Setelah mengerjakan ibadah sholat lima waktu, umat muslim dianjurkan untuk memanjatkan doa dan berdzikir kepada Allah SWT.

Dalil berdoa atau berdzikir setelah sholat ada banyak yang sudah dijelaskan oleh para Ulama kita terdahulu. Di antaranya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya mengenai perihal dalil dzikir atau bacaan setelah sholat.

Kemudian beliau menjawab, apabila seorang muslim berdoa setelah sholat, dan doa tersebut diniatkan untuk menyempurnakan kekurangan dalam shalat. Maka kata beliau, hal semacam ini disyariatkan, di antara dalilnya ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam selesai menunaikan shalat kemudian ia membaca doa dzikir setelah shalat berupa “ Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.”

Hal ini yang menjadi dalil dianjurkannya membaca dzikir atau berdoa sesudah menunaikan sholat. Lantas apa saja doa sesudah sholat fardhu yang dianjurkan oleh Rasululah? Simak ulasannya berikut ini!

 

1 dari 3 halaman

Doa Sesudah Sholat Fardhu

Ilustrasi© Foto : Shutterstock

1. Membaca Istighfar 3 x

" ASTAGHFIRULLAH HAL'ADZIM, ALADZI LAAILAHA ILLAHUWAL KHAYYUL QOYYUUMU WA ATUUBU ILAIIH"

Artinya : “ Saya mohon ampun kepada allahyang maha besar, tidak ada tuhan melainkan dia, yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan saya bertobat kepadanya.”

2. Memohon Ampun dan Pujian Bagi Allah SWT

" LAA ILAHA ILLALLAH WAKHDAHU LAA SYARIKA LAHU, LAHUL MULKU WALAHUL KHAMDU YUKHYIIY WAYUMIITU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI'INNQODIIR"

Artinya : Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (HR. Bukhari, Muslim).

3. Memohon Perlindungan dari Siksa Neraka

" ALLAHUMMA AJIRNI MINAN-NAAR" 3 x

4. Doa Memuji Allah SWT

" ALLAHUMMA ANGTASSALAM, WAMINGKASSALAM, WA ILAYKA YA'UUDUSSALAM FAKHAYYINA RABBANAA BISSALAAM WA-ADKHILNALJANNATA DAROSSALAAM TABAROKTA RABBANAA WATA'ALAYTA YAA DZALJALAALI WAL IKRAAM"

Artinya : Ya Allah Engkau-lah as salam, dan keselamatan hanya dari-Mu, Maha Suci Engkau wahai Dzat yang memiliki semua keagungan dan kemulian. (HR. Muslim).

5. Membaca Tasbih, Tahmid dan Takbir

Membaca Kalimat Tasbih 33 kali

" SUBHANALLAH" 33x

Membaca Tahmid 33 kali

" ALHAMDULILLAH" 33x

Membaca Takbir 33 kali

" ALLAHU AKBAR”

Membaca Tahlil 33 kali

" LAILAHA ILLALLAH"

6. Membaca Surat Al Ikhlas

QUL HUWALLAAHU AHAD. ALLAAHUSSHAMAD. LAM YALID WALAM YUULAD. WALAM YAKULLAHU KUFUWAN AHAD.

Artinya: “ Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.

2 dari 3 halaman

7. Membaca Surat Al-Falaq

QUL A’UUDZU BIRABBIL FALAQ. MIN SYARRI MAA KHALAQ. WAMIN SYARRI GHAASIQIN IDZAA WAQABA. WAMIN SYARRIN NAFFAATSAATI FII AL’UQADI. WAMIN SYARRI HAASIDIN IDZAA HASADA.

Artinya: “ Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai waktu subuh, dari kejahatan apa-apa (mahluk) yang diciptakan-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki”

8. Membaca Surat An-Naas

QUL A’UUDZU BIRABBIN NAAS. MALIKIN NAAS. ILAAHIN NAAS. MIN SYARRIL WASWAASIL KHANNAAS. ALLADZII YUWASWISU FII SHUDUURIN NAAS. MINAL JINNATI WANNAAS.

Artinya: “ Aku berlindung kepada Robb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.

9. Membaca Ayat Kursi

ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUU, AL HAYYUL QOYYUM, LA TA’KHUDZUHUU SINATUW WALAA NAUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDH. MAN DJALLADJII YASYFA’U ’INDAHUU ILLA BI IDJNIH. YA’LAMU MAA BAYNA AYDIIHIM WA MAA KHOLFAHUM. WA LAA YUHIITHUUNA BI SYAY-IM MIN ’ILMIHII ILLA BI MAA SYAA-A. WASI’A KURSIIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDH. WALAA YA-UUDUHUU HIFZHUHUMAA. WA HUWAL’ALIIYUL ’AZHIIM.

Artinya: ”Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-Baqarah: 255)

10. Membaca Doa Amalan di Terima

Doa sesudah sholat fardhu selanjutnya yaitu dengan membaca doa seperti yang diriwayatkan dari Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiallahu’anha, ia berkata: “ Biasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika shalat subuh, ketika setelah salam beliau membaca doa: 

ALLAHUMMA INNI AS-ALUKA ‘ILMAN NAAFI’AN, WA RIZQON THOYYIBAN, WA ‘AMALAN MUTAQOBBALAN.

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima). (HR. Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibni Majah).

3 dari 3 halaman

11. Membaca Doa Rajin Beribadah

Doa sesudah sholat fardhu yang terakhir adalah dengan membaca doa seperti yang sudah diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal radhiallahu’anhu, ia berkata: “ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menarik tanganku sambil berkata: wahai Mu’adz, Demi Allah aku mencintaimu sungguh aku mencintaimu. Aku wasiatkan engkau wahai Muadz, hendaknya jangan engkau tinggalkan di setiap akhir shalat untuk berdoa: 

ALLAHUMMA A’INNI ‘ALA DZIKRIKA WA SYUKRIKA WA HUSNI ‘IBAADATIKA.

Artinya : Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berdzikir kepada-Mu, dan bersyukur kepada-Mu, serta beribadah kepada-Mu dengan baik). (HR. Abu Daud, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).

 

 

Beri Komentar