Kandungan Surat Nuh, Ajakan Untuk Beriman Kepada Allah

Reporter : Ulyaeni Maulida
Selasa, 16 Februari 2021 11:05
Kandungan Surat Nuh, Ajakan Untuk Beriman Kepada Allah
Dinamakan surat Nuh karena surat ini seluruhnya menjelaskan ajakan, pengaduan dan doa Nabi Nuh terhadap kaumnya.

Dream – Surat Nuh terdiri dari 28 ayat. Surat Nuh merupakan surat ke 71 dalam Al Quran. Surat Nuh tergolong surat Makiyyah.

Dinamakan surat Nuh karena surat ini seluruhnya menjelaskan ajakan, pengaduan dan doa Nabi Nuh terhadap kaumnya.

Isi kandungan Surat Nuh berupa ajakan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah serta bertaubat kepada- Nya, dan siksaan Allah di dunia dan diakhirat bagi kaum Nuh yang tetap kafir.

1 dari 5 halaman

Kandungan Pokok Surat Nuh

Ilustrasi Berdoa© Ilustrasi Berdoa (Foto: Shutterstock.com)

 

Kandungan pokok surat Nuh diantaranya adalah:

  • Ajakan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah SWT serta bertobat kepada-Nya
  • Perintah memperhatikan kejadian alam semesta dan kejadian manusia yang merupakan manifestasi kebesaran Allah
  • Siksaan Allah di dunia dan akhirat bagi kaum Nuh yang tetap kafir
  • Surat Nuh menjelaskan dakwah Nuh kepada kaumnya dan tantangan mereka, kemudian azab yang ditimpakan kepada mereka
2 dari 5 halaman

Terjemahan Surat Nuh Ayat 1-28

Ilustrasi Berdoa© Foto : Shutterstock

 

Ketahuilah bahwa Kami yang telah mengutus Nuh kepada kaumnya: " Peringatkan kaummu sebelum sebuah bencana yang mengerikan terlaksana!" (QS. Nuh Ayat:1)

Ia berkata: " Wahai kaumku, sungguh aku merupakan seorang pemberi peringatan untuk kalian, maka sembahlah Allah, takutlah terhadap Dia serta taati diriku niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa kalian serta menangguhkan kalian hingga waktu yang telah ditentukan. Sungguh apabila ketetapan Allah telah tiba, takkan dapat ditangguhkan, sekiranya kalian mengetahui." (QS. Nuh Ayat:2-4)

3 dari 5 halaman

Ia berkata: " Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menyeru kaumku, baik malam maupun siang, maka tiada berpengaruh seruanku kepada mereka selain penghindaran. Dan sungguh setiap kali aku menyeru mereka agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga mereka; serta mereka menutupkan diri ke baju mereka seraya mereka berkeras juga bersikap angkuh secara berlebih; kemudian aku menyeru mereka melalui berkhotbah, terlebih aku juga telah membicarakan ini pula bersama mereka secara terang-terangan maupun secara membujuk. Maka aku telah berkata: 'Hendaklah memohon pengampunan kepada Tuhan kalian, sungguh Dialah Yang Maha Pengampun, niscaya Dia akan menghadirkan hujan untuk kalian secara berlimpah serta memperbanyak harta benda maupun anak-anak, serta menyediakan kebun-kebun untuk kalian, juga menyediakan sungai-sungai untuk kalian.' Mengapakah kalian tiada mengandalkan Allah beserta PerlindunganNya? padahal Dialah yang telah menciptakan kalian dalam beberapa tahapan; tidakkah kalian memperhatikan cara Allah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? serta telah menempatkan padanya, bulan sebagai penerang; juga telah menempatkan matahari sebagai pelita? Dan Allah yang menumbuhkan diri kalian dari tanah kemudian Dialah yang mengembalikan kalian padanya, juga yang kelak membangkitkan diri kalian. Dan Allah yang telah menyediakan bumi untuk kalian, berupa hamparan, supaya kalian menjelajahi wilayahnya yang luas." (QS. Nuh Ayat:5-20)

4 dari 5 halaman

Nuh berkata: " Wahai Tuhanku, mereka sungguh telah mendurhakai diriku, bahkan mereka menuruti orang-orang yang harta mereka maupun anak-anak mereka tidak menambah apapun selain celaka; serta mereka merencanakan tipu daya yang melampaui batas; bahwasanya mereka mengatakan: 'Jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian; serta janganlah kalian meninggalkan wadd maupun suwwa' ataupun yaghuts beserta ya'uq juga nasr.' bahwa mereka sungguh telah menyesatkan banyak orang; maka jangan kiranya Engkau limpahkan kepada golongan yang zalim itu selain kesesatan." Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka itu ditenggelamkan lalu dimasukkan ke Neraka maka mereka tiada mendapati penyelamat selain Allah. Nuh berkata: " Wahai Tuhanku, jangan kiranya Engkau luputkan orang-orang kafir itu di muka bumi, walau seorangpun; sekiranya Engkau meluputkan mereka niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu; serta mereka tidak akan melahirkan keturunan selain keturunan biadab yang sangat mengingkar." (QS. Nuh Ayat:21-27)

" Wahai Tuhanku, ampunilah diriku beserta orang tuaku, juga semua orang yang memasuki rumahku disertai keimanan maupun golongan laki-laki yang beriman ataupun golongan perempuan yang beriman. Dan jangan kiranya Engkau limpahkan untuk golongan yang zalim itu, selain Azab." (QS. Nuh Ayat:28)

5 dari 5 halaman

Khasiat Surat Nuh

Ilustrasi Berdoa© Ilustrasi Berdoa (Shutterstock.com)

 

Mengenai khasiat Surat Nuh yang terkandung di dalamnya, antara lain:

Khusnul Khotimah

Bila surah nuh dibaca secara rutin setiap hari sebagai wirid, maka orang yang membacanya tidak akan mati sebelum mengetahui tempatnya di syurga.

Terkabul Doanya

Bila seseorang mempunyai sesuatu permohonan yang penting, maka hendaklah dia memperbanyak membaca surat ini dan ketika akan berangkat berjumpa orang yang dimaksudkan supaya dibaca Surat Nuh terlebih dahulu.

Menjinakkan orang zalim

Bila akan menghadapi orang zalim karena sesuatu urusan, maka bacalah surat ini terlebih dahulu. Insya Allah, orang zalim itu tidak akan berbuat apa-apa, bahkan akan menuruti apa yang kita kehendaki.

Kelancaran rezeki

Agar setiap usaha atau kerja mendapatkan keberkahan dan mudah mendapat rezeki disamping jujur dan bertanggung jawab maka ikhtiar batin juga perlu dilakukan. Salah satunya dengan rutin mengamalkan surat Nuh.

 

(Dilansir dari berbagai sumber)

Beri Komentar