Amalan Mudah Menjadi Kaya dari Rasulullah SAW

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 19 April 2018 11:01
Amalan Mudah Menjadi Kaya dari Rasulullah SAW
Ada sahabat yang mengeluh kekurangan. Rasulullah memberikan tips, sahabat itu lalu jadi kaya.

Dream - Ada kalanya sebagian dari kita menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Sudah berusaha keras, namun ekonomi tidak juga berubah.

Bahkan ada saudara kita yang sampai hidup dalam kefakiran. Padahal, setiap hari dia tidak pernah berhenti untuk berusaha mencari rezeki.

Bagi seorang Muslim, merupakan keharusan untuk menyandarkan hidupnya kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula ketika seorang Muslim menghadapi kesulitan ekonomi.

Ada baiknya kita memperhatikan tips dari Rasulullah SAW agar bisa kaya. Tips ini tercantum dalam hadis riwayat Muslim seperti dikutip Syeikh An Nawawi Al Bantani dalam kitab Tafsir Marah Labid atau Tafsir Al Munir.

" Dari Sahl bin Sa'd, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengadu kepadanya perihal kefakiran. Rasul bersabda, 'Bila engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam bila di dalamnya ada seseorang. Bila tidak ada seorang di dalamnya, maka bersalamlah untuk dirimu dan bacalah surat 'Qul huwallahu ahad sekali.' Lelaki itu mengamalkannya. Allah melimpahkan kepadanya rezeki hingga meluber kepada para tetangganya."

Riwayat tersebut dinukil oleh Syeikh An Nawawi dalam pembahasan mengenai tafsir Surat An Nur ayat 61. Jadi, tips yang bisa ditiru adalah mengucapkan salam ketika masuk rumah.

Jika rumah dalam keadaan kosong, tetap dianjurkan bagi kita mengucapkan salam. Sementara lafal salamnya dapat menggunakan kalimat yang diajarkan Ibnu Abbas dan Qatadah.

" Ibnu Abbas berkata, ‘Bila tak ada siapapun di dalam rumah, maka ucapkanlah 'assalamu 'alaina min qibali rabbina' (keselamatan bagi kami dari Tuhan kami)."

" Qatadah berkata, 'Bila engkau memasuki rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada keluargamu. Mereka lebih berhak mendapatkan salam daripada orang lain yang engkau salami. Bila engkau memasuki sebuah rumah yang tak ada seorang pun di dalamnya, ucapkanlah, 'assalamu 'alaina wa ala 'ibadillahis shalihin,' (keselamatan bagiku dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh)."

Selengkapnya...

Beri Komentar