Bingung Cara Bayar Zakat? Baca di Sini

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 28 Maret 2018 09:00
Bingung Cara Bayar Zakat? Baca di Sini
Panduan praktis ini bisa jadi pegangan.

Dream - Zakat merupakan pungutan wajib dalam Islam. Zakat bahkan dipandang sebagai ibadah utama setelah sholat.

Perintah mengeluarkan zakat ada dalam beberapa ayat Alquran. Perintah ini bahkan disebutkan setelah kewajiban sholat.

Contohnya seperti pada Surat Al Baqarah ayat 43. " Dirikanlah sholat dan tunaikanlah (bayarlah) zakat."

Di ayat lain, perintah zakat bertujuan untuk menyucikan harta dan menentramkan jiwa. Hal ini tertuang pada firman Allah SWT dalam Surat At Taubah ayat 103.

" Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka."

Nah ketika kita hendak membayar zakat, apakah cukup hanya dengan menyerahkannya kepada penerima (mustahiq) atau amil?

Dikutip dari Islami.co, Imam An Nawawi dalam kitabnya Al Adzkar memberikan penjelasan mengenai tata cara membayar zakat. Imam An Nawawi mewajibkan adanya niat dari muzakki (pembayar zakat) sebelum menyerahkan zakatnya di dalam hati.

Kemudian, muzakki dianjurkan membaca doa ini.

doa untuk pembayar zakat© dream.co.id

Rabbana taqobbal minna, innaka antas sami'ul alim.

Artinya:

" Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maka Pendengar lagi Maha Mengetahui."

Sedangkan bagi mustahiq maupun amil, dianjurkan membaca oa ini ketika menerima zakat.

Doa untuk penerima zakat© dream.co.id

Ajarakallahu fima a'thaita waj'alhu laka thahura wa baraka fima abqaita.

Artinya:

" Semoga Allah membalas apa yang kamu berikan, menjadikan dirimu bersih, dan memberkati apa yang telah kamu berikan."

Selengkapnya baca di sini...

Beri Komentar