Kenapa Tak Ada Kata `Ikhlas` dalam Surat Al Ikhlas?

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 2 November 2017 11:01
Kenapa Tak Ada Kata `Ikhlas` dalam Surat Al Ikhlas?
Apa alasan surat ke-112 ini dinamai Al Ikhlas?

Dream - Dari 114 surat dalam Alquran, hampir semuanya dinamai dengan kata yang kerap muncul dalam surat. Sebagai misal, Al Baqarah yang berarti 'sapi betina'.

Kata Al Baqarah disebut dalam ayat 67, 68, dan 69 di surat kedua setelah Al Fatihah. Juga seperti Surat Ali Imron, yang disebut dalam ayat 33 dan 35.

Tetapi, berbeda dengan Surat Al Ikhlas. Dalam surat ke-112 di Alquran itu, tidak ada satupun ayat yang mencantumkan kata Ikhlas. Mengapa demikian?

Dikutip dari laman konsultasi syariah, jawaban mengenai hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab Fatawa Nur 'Ala Ad Darb.

" Dinamakan surat al-Ikhlas karena dua hal. Pertama, karena dalam surat tersebut Allah khusus menceritakan tentang diri-Nya. Sehingga di dalam surat ini, tidak ada keterangan apapun selain keterangan tentang Allah Aubhanahu Wa Ta'ala dan sifat-sifat-Nya. Kedua, surat ini mengajarkan tentang prinsip ikhlas bagi orang yang membacanya, sehingga dia menjauhi kesyirikan. Apabila dia baca dengan meyakini kandungannya dan isinya yang mencakup tiga macam tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa shifat."

Penjelasan serupa diberikan Fakhrur Razi dalam kitabnya Tafsir Ar Razi.

" Karena orang yang meyakininya akan menjadi ikhlas dalam menjalankan agama Allah, dan karena orang yang mati dengan ikhlas, dia akan bersih (dijauhkan) dari neraka."

Selengkapnya...

(ism) 

Beri Komentar