Quran Surah Al Insyiqaq 1-25 Arab, Latin, Dan Terjemahan Lengkap

Reporter : Ulyaeni Maulida
Minggu, 8 Mei 2022 14:35
Quran Surah Al Insyiqaq 1-25 Arab, Latin, Dan Terjemahan Lengkap
Al-Insyiqaq berarti terbelah

Dream – Surah Al Insyiqaq adalah surah ke-84 dalam Al-Quran. Surah Al Insyiqaq terdiri dari 25 ayat dan termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah.

Al Insyiqaq berarti terbelah yaitu yang diambil dari perkataan yang terdapat pada permulaan surah ini. Pokok isi dari surah Al Insyiqaq adalah menerangkan peristiwa-peristiwa pada permulaan terjadinya hari kiamat.

Al Insyiqaq menjadi peringatan bagi manusia yakni setiap manusia yang berusaha menemui Tuhannya kelak ada yang mendapat kebahagiaan dan ada pula yang mendapat kesengsaraan. Selain itu, surah Al Insyiqaq juga berisi tingkatan kejadian dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Berikut adalah surah Al Insyiqaq dalam Arab, latin, beserta terjemahannya.

1 dari 8 halaman

Surah Al-Insyiqaq 1-5

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

1. Izaas-samaa unsyaqqat

Apabila langit terbelah

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

2. wa azinat lirabbihaa wa huqqat

Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

3. wa izaal-ardu muddat

Dan apabila bumi diratakan,

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

4. wa alqat maa fiihaa wa takhallat

Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

5. wa azinat lirabbihaa wa huqqat

Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

2 dari 8 halaman

Surah Al Isyiqaq 6-10

 

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

6. yaa ayyuhal-insaanu innaka kaadihun ilaa rabbika kad-han fa mulaaqih

Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

7. fa ammaa man utiya kitaabahu biyaminih

Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya,

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

8. fa saufa yuhaasabu hisaabay yasiraa

Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,

 

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

9. wa yangqalibu ilaa ahlihi masruraa

Dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

10. wa ammaa man utiya kitaabahu wara a zahrih

Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,

 

3 dari 8 halaman

Surah Al Isyiqaq 11-15

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

11. fa saufa yad u suburaa

Maka dia akan berteriak, “ Celakalah aku!”

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

12. wa yaslaa sa iraa

Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

13. innahu kaana fi ahlihi masruraa

Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir).

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

14. Innahi zanna al lay yahur

Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhannya).

 

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

15. balaa inna rabbahu kaana bihi basiraa

Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

4 dari 8 halaman

Surah Al Isyiqaq 16-20

 

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

16. fa laa uqsimu bisy-syafaq

Maka Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja,

 

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

17. wal-laili wa ma wasaq

demi malam dan apa yang diselubunginya,

 

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

18. wal-qamari izattasaq

Demi bulan apabila jadi purnama,

 

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

19. latarkabunna tabaqan 'an tabaq

sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).

 

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

20. fa maa lahum laa yu minun

Maka mengapa mereka tidak mau beriman

 

5 dari 8 halaman

Surah Al Isyiqaq 21-25

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

21. wa izaa quri a 'alaihimul-quraanu laa yasjudun

Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud,

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

22. balillazina kafaru yukazzibun

Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

23. wallaahu a'lamu bimaa yu’un

Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).

 

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

24. fa basysyir-hum bi'azaabin aliim

Maka sampaikanlah kepada mereka (ancaman) azab yang pedih,

 

Surah Al-Insyiqaq© Dream.co.id

25. Illallazina aamanu wa 'amilus-saalihaati lahum ajrun gairu mamnun

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

 

6 dari 8 halaman

Keutamaan Surat Al Insyiqaq

 

Sebagaimana surat-surat lain dalam Al Quran, surat Al Insyiqaq memiliki keistimewaan khusus dan keutamaan tersendiri. Berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahid Al-Ghafiqi dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Azhar, setidaknya ada dua keutamaan dan keistimewaan surat Al Insyiqaq ini.

Tidak menerima catatan buku dari belakang

Orang yang membaca surat Al Insyiqaq, maka dia tidak akan menerima catatan buku amalnya dari arah belakang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut:

Dari Ubay bin Ka’ab, dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda; Barangsiapa membaca surat Idzas samaa-un syaqqot, maka Allah akan melindunginya dari memberikan buku catatan amalnya dari arah belakang punggungnya.

Dapat mengetahui terjadinya proses kiamat

Orang yang membaca surat Al Insyiqaq dan menghayati kandungan serta isinya, maka dia bisa mengetahui proses terjadinya hari kiamat seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ini berdasarkan riwayat berikut:

Dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda; Barangsiapa yang senang ingin melihat hari kiamat seperti halnya dia melihat dengan mata kepala, maka hendaknya dia membaca surah Idzasy syamsu kuwwirat, idzas samaa-un fathorot, dan idzas samaa-un syaqqot.

7 dari 8 halaman

Keutamaan Surat Al Insyiqaq

Wasilah melihat Allah SWT tanpa penghalang di akhirat

Keutamaan berikutnya dari surat Al-Insyiqaq adalah bisa menjadi wasilah melihat Allah SWT tanpa adanya pengahalang di akhirat kelak. Hal seperti yang dikatakan oleh Husain Abi Al-Ala sebagai berikut:

Saya mendengar Abu Abdullah berkata, ‘Barangsiapa yang membaca dua surat ini, dan menjadikan keduanya pada matanya di dalam sholat fardhu dan sunah, yakni idzas-sama’un-fatharat (Surat Al-Infithar), dan idzas-sam’un-syaqqat (Surat Al-Insyiqaq), tiada penghalang yang menghalanginya dari Allah, tidak ada pemisah yang memisahkannya dari Allah, dan ia senantiasa melihat Allah dan Allah juga melihatnya hingga ia selesai dilihat’.” (Tswabul A’mal: 151).

Memudahkan perempuan saat melahirkan

Keutamaan dari surat Al-Insyiqaq bisa dirasakan oleh para perempuan yang akan melahirkan. Di mana akan diberikan kemudahan dalam menjalani proses tersebut. Hal ini seperti sabda Nabi Muhammad saw berikut:

Barangsiapa yang membaca surat ini (Surat Al-Insyiqaq), maka Allah akan melindunginya dari diberikan catatan amal perbuatan dari belakang punggungnya, dan jika ditulis dan diletakkan pada wanita yang kesulitan melahirkan, maka ia akan melahirkan dengan cepat.”

8 dari 8 halaman

Pokok Kandungan Surat Al-Insyiqaq

Pokok Kandungan Surat Al-Insyiqaq© Unsplash.com

Berikut adalah pokok-pokok kandungan yang terdapat dalam surat Al-Insyiqaq yang perlu sahabat Dream ketahui:

1. Surat Al-Insyiqaq mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat permulaan hari kiamat.

2. Surat Al-Insyiqaq menjelaskan tentang peringatan bahwa manusia haruslah berusaha dengan keras untuk bisa bertemu dengan Tuhannya.

3. Dalam upaya bertemu dengan Tuhannya, manusia ada yang mendapatkan kebahagiaan, tetapi ada juga yang mendapatkan kesengsaraan.

4. Surat Al-Insyiqaq menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan kejadian serta kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

 

(Dilansir dari berbagai sumber)

Beri Komentar