Mengenal Mubham dalam Disiplin Pengkajian Hadis

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 22 Februari 2019 18:00
Mengenal Mubham dalam Disiplin Pengkajian Hadis
Mubham merupakan istilah merujuk pada sosok yang namanya tidak diketahui namun terdapat dalam matan atau isi hadis.

Dream - Hadis merupakan salah satu rujukan dalam literasi keilmuan Islam. Hadis sendiri berisi ucapan, perbuatan, maupun sikap Rasulullah Muhammad SAW terkait masalah tertentu.

Sebagian hadis juga memuat kisah yang terjadi di seputar kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Kisah itu menjadi dasar bagi umat Islam dalam memandang suatu masalah.

Ada beberapa kisah yang terkenal dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah badui yang kencing di dalam masjid.

Kisah itu menjadi rujukan bagaimana Rasulullah mengajarkan cara membersihkan najis di dalam masjid. Tetapi, hingga saat ini tidak diketahui siapa nama orang yang kencing di masjid tersebut.

Memang banyak nama yang tidak disebutkan dalam hadis. Padahal, mereka merupakan sosok utama yang menjadi latar belakang munculnya sebuah hadis.

Dikutip dari NU Online, para ulama hadis menyebut mereka yang namanya tidak dicantumkan dalam hadis dengan istilah 'mubham'. Asal katanya yaitu 'abhama-yubhimu' artinya 'tidak jelas'.

Terkadang, dalam redaksi hadis digunakan istikah 'rajulun' yang berarti 'seorang pria'. Ada juga hadis yang menggunakan istilah lebih spesifik seperti 'rajulun min a'raby' artinya 'pria dari Arab kampung' atau 'badui'.

2 dari 3 halaman
asset dream.co.id
Beri Komentar
Terima Kritik Pedas, Nada Zaqiyyah: Ternyata Adik Kelas Aku Sendiri