Kandungan Surah Al Buruj, Pengorbanan Dalam Mempertahankan Akidah Dan Iman

Reporter : Ulyaeni Maulida
Senin, 15 Februari 2021 08:05
Kandungan Surah Al Buruj, Pengorbanan Dalam Mempertahankan Akidah Dan Iman
Al Buruj artinya gugusan bintang.

Dream – Surah Al Buruj terdiri dari 22 ayat. Surah Al Buruj adalah surat urutan ke-85 dalam mushaf Al Quran. Surah Al Buruj tergolong surah Makiyyah.

Disebut Al Buruj karena diambil dari perkataan yang terdapat pada ayat pertama, artinya gugusan bintang. Surat Al Buruj termasuk salah satu surah al Mufasshalat dan surat ke-14 dari 23 surat yang dimulai dengan pernyataan sumpah.

Surah Al Buruj masih membahas dan menekankan masalah aqidah dan penguatan keyakinan tentang hari akhir. Selain itu adapula kisah ashabul ukhdud (para penggali parit) yaitu sebuah cerita tentang pengorbanan dan tebusan jiwa dalam mempertahankan akidah dan iman

1 dari 3 halaman

Bacaan Surah Al Buruj

 

Bacaan Arab

Surah Al Buruj© wikipedia

Bacaan Latin

was samaa-i dzaatil buruuj, wal yaumil mau’uud, wa syaahidiw wamasyhuud, qutila ash-haabul ukhduud, annaari dzaatil waquud, idzhum ‘alaihaa qu’uud, wahum ‘alaa maa yaf’aluuna bilmu’miniina syuhuud, wamaa taqomuu minhum illaa ayyu’minuu billaahil ‘aziizil hamiid, alladzii lahuu mulkus samaawaati wal ardhi walloohu ‘alaa kulli syai-ing syahiid, innalladziina fatanul mu’miniina wal mu’minaati tsumma lam yatuubuu falahum ‘adzaabu jahannama walahum ‘adzaabul hariiq, innalladziina aamanuu wa’amilush shoolihaati lahum jannaatung tajrii ming tahtihal anhaaru dzaalikal fauzul kabiir, inna bathsyaa robbika lasyadiid, innahuu huwa yubdi-u wayu’iid, wahuwal ghofuurul waduud, dzul ‘arsyil majiid, fa”aalul limaa yuriid, hal ataaka hadiitsul junuud, fir’auna watsamuud, balil ladziina kafaruu fii takdziib, walloohu miwwaroo-ihim muhiid, bal huwa quraanum majiid, fii lauhim mahfuudz.

 

2 dari 3 halaman

Ilustrasi Berdoa© Ilustrasi Berdoa (Shutterstock.com)

Artinya:

 1. Demi langit yang dihuni gugusan-gugusan bintang,
 2. serta sebuah Hari yang telah ditetapkan,
 3. serta golongan yang menyaksikan maupun golongan yang disaksikan;
 4. Terkutuklah golongan yang mengadakan perangkap
 5. api yang disulut minyak pembakar,
 6. sewaktu mereka bersiaga,
 7. sementara mereka menyadari hal yang sedang mereka perbuat terhadap golongan yang beriman,
 8. bahwa mereka tidak menyakiti golongan tersebut melainkan karena golongan tersebut telah mengimani Allah, Yang Maha Perkasa, Maha Terpuji;
 9. Sang Penguasa Kerajaan langit maupun bumi. Dan Allah Maha Memperhatikan segala sesuatu.
 10. Sesungguhnya orang-orang yang mencobai golongan laki-laki yang beriman beserta golongan perempuan yang beriman; kemudian orang-orang itu tidak bertaubat maka tentulah kelak ditimpa Azab Jahannam, serta terdapat Azab membakar yang menimpa mereka.
 11. Sungguh orang-orang beriman serta memperbuat berbagai keshalehan, telah disediakan Surga yang di bawahnya dialiri sungai-sungai untuk mereka; demikianlah pencapaian yang sesungguhnya.
 12. Ketahuilah bahwa Hantaman Tuhanmu sungguh sangat menyakitkan,
 13. Ketahuilah bahwa Dialah Yang Merancang, serta yang mengulanginya,
 14. Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Mengasihani,
 15. Penguasa Arsy yang Menakjubkan,
 16. Yang Melaksanakan hal-hal yang Dia kehendaki.
 17. Sudahkah sampai kepada dirimu tentang berbagai riwayat bala pasukan penentang
 18. dari Fir'aun serta Samud?
 19. sebenarnya orang-orang yang kafir berada dalam keadaan menentang,
 20. padahal Allah adalah Pemelihara mereka di balik diri mereka,
 21. bahkan hal yang mereka bantah merupakan sebuah Bacaan yang berharga
 22. yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga (Lauh Mahfuzh).
3 dari 3 halaman

Kandungan Pokok Surah Al Buruj

Ilustrasi Berdoa© Ilustrasi Berdoa (Foto: Shutterstock.com)

 

Isi kandungan surat Al Buruj adalah bukti kekuasaan dan keesaan Allah yang mana tak seorangpun mampu nenandinginya. Serta ancaman berupa azab yang pedih bagi orang-orang kafir dan berbuat dzalim terhadap orang mukmin.

Kabar gembira bagi orang-orang beriman yang mengerjakan kebajikan. Jaminan Allah terhadap keutuhan dan kemurnian Al Quran, penyampaian pembelajaran akan azab yang ditimpa firaun dan tsamud karena mendustakan Allah dan Rasul-nya. Lebih jelasnya berikut kandungan pokok surah Al Buruj:

 • Surah Al Buruj dimulai dengan pernyataan sumpah demi langit yang dipenuhi gugusan bintang.
 • Dilanjutkan dengan pernyataan sumpah hari kiamat serta penegasan akan kepastian terjadinya kiamat sebagai hari yang dijanjikan Tuhan Allah SWT.
 • Tak hanya itu, surah Al Buruj juga menyinggung tentang sejarah ashab Ukhdud yang mengganggu orang-orang beriman dan kemudian mereka sendiri yang binasa.
 • Surah Al Buruj juga mengangkat beberapa tema yang penting lainnya yaitu nasib bahagia orang-orang yang beriman, dan ganjaran yang mereka peroleh di hari pembalasan.
 • Menyebutkan sifat-sifat dan perbuatan Allah SWT
 • Penggalan kisah Fir’aun dan kaum Tsamud.
 • Penjelasan tentang ilmu Allah yang mengetahui segala perbuatan, gerak, dan niat manusia.
 • Penghujung surat ini menjelaskan tentang keagungan Al Quran, asal dan kedudukannya.

 

 (Dilansir dari berbagai sumber)

Beri Komentar