Al-Muqasyqisyah, Surat Alquran yang Hilang?

Reporter : Puri Yuanita
Selasa, 15 Desember 2015 05:22
Al-Muqasyqisyah, Surat Alquran yang Hilang?
Benarkah Al-Muqasyqisyah adalah surat Alquran yang hilang? Seperti apa suratnya? Apakah itu surat ke-115 dalam Alquran ataukah betul-betul surat yang hilang dari kitab suci umat Islam?

Dream - Benarkah Al-Muqasyqisyah adalah surat Alquran yang hilang? Seperti apa suratnya? Apakah itu surat ke-115 dalam Alquran ataukah betul-betul surat yang hilang dari kitab suci umat Islam? Berikut penjelasannya.

Kata Al-Muqasyqisyah turunan dari kata qasy-qa-sya yang artinya 'daging direbus mendidih, hingga luntur berbagai kotorannya'.

Turunannya lagi, kata taqasy-qa-sya, yang artinya 'sembuh dari sakit'. Melihat dari asal katanya, kata Al-Muqasyqisyah memiliki akar makna: lepas dan bebas.

Dari makna ini, ulama menggunakan istilah Al-Muqasyqisyah untuk menyebut surat yang isinya berlepas diri dari setiap kekufuran dan kemunafikan.

Ulama menggunakan istilah Al-Muqasyqisyah untuk menyebut 5 surat, yakni At-Taubah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.

Al-Jauhari menukil keterangan dari al-Ashma’i, Al-Ashma’i mengatakan, dulu surat Al-kafirun dan surat Al-Ikhlas disebut sebagai dua Al-Muqasyqisyah. Artinya, kedua surat ini membebaskan dari sifat kemunafikan. (As-Shihah fi Al-Lughah, 2/78).

Dalam Tafsir Ibnu Asyura dinyatakan, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, “ Kami dulu menyebut surat At-Taubah dengan nama Al-Muqasyqisyah.” (At-Tahrir wa At-Tanwir, 10/5).

Oleh karena itu, surat Al-Muqasyqisyah hakikatnya bukanlah surat baru. Bukan pula surat yang hilang.

Akan tetapi, istilah untuk menyebut surat-surat yang ada dalam Alquran, yang kandungan maknanya berlepas diri dari setiap kekufuran dan kemunafikan.

Selengkapnya baca di sini.    (Ism) 

 

Beri Komentar
Jangan Lewatkan
More